Suomen Moottorilentäjien Liiton lausunto kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonnasta

LAUSUNTO ILMAILUMÄÄRÄYKSESTÄ AIR M16-1 KANSALLISTEN ILMA-ALUSTEN LENTOKELPOISUUSVALVONTA

Liikenteen turvallisuusvirasto pyysi lausuntoa 30.3.2012 päivätystä ilmailumääräysluonnoksesta AIR M16-1 Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta. SMLL antoi lausuntonsa, joka tullaan lähettämään jäsenistölle seuraavan tiedotteen yhteydessä. Lausunnossa otettiin huomioon jäsenistöltä tullut vaatimus lentokelpoisuusvalvonnan objektiivisesta tarkastelusta.

(English) EASA lightens up on certificate conversions

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

(English) AOPA Finland

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Sheehan: ”AOPA-yhdistykset ovat aikuistuneet”

IAOPA:n pääsihteerinä 15 vuotta toiminut John Sheehan ihailee kuinka laajalle 69 maassa toimivat lentäjäjärjestöt ovat onnistunut verkostoitumaan tuona aikana.

”Ne ovat aikuistumassa ympäri maailmaa,” hän toteaa. Euroopassa, siellä toimivat 27 AOPA-järjestöä, ”ne olivat aiemmin sivustakatsojia sääntelyprosessissa. Heillä ei ollut uskottavuutta eikä edustusta. He ottivat vastaan sen minkä lainsäätäjät antoivat.”. Mutta ei enää, ”Heistä on tullut oman tulevaisuutensa vaikuttajia,” Sheehan kertoo.

Loput eläkkeelle jäävän IAOPA:n pääsihteerin haastattelusta täällä.

 

Sunny Nights Fly-In 2012 tapahtuman aikataulu on varmistunut

Sunny Nights Fly-In 2012 järjestetään 28.6-1.7.2012 (torstai-sunnuntai) Pudasjäven lentopaikalla (EFPU)

Aiheesta aiemmin

GEN M1-9

Ilmailumääräys lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltamisesta Suomessa

Trafi julkaisi 5.4.2012 odotetusti Ilmailumääräyksen GEN M1-9, jolla jatketaan JAR-määräysten soveltamista 8.4.2013 saakka.

Kansallisten lupakirjojen voimassaolo päättyy myös tuolloin, joten JAR-muuntokoe on syytä suorittaa pikimmiten. Lisätietoja Trafin sivuilta.

SMLL vuosikokous

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry:n vuosikokous pidetään 6.5.2012 alkaen klo 13.00 Tupoksen ABC:n neuvotteluhuoneessa osoitteessa Tyrnäväntie 118, 91910 Tupos. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!  – SMLL hallituksen puolesta.

Kotisivut työn alla

Kotisivumme ovat edelleen työn alla. Tekstiä, sivuja ja toimintoja lisätään koko ajan.

EASA:n vastaus yleisilmailusta ja lainsäädäntötyöstä

Eurooopan Lentoturvallisuusviraston Hallintoneuvoston jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että Yleisilmailu vaatii oman lähestymistavan sääntelyn suhteen. Jäsenet tunnustavat vilkkaan Yleisilmailun tärkeyden talouselämän kestävässä kehityksessä, tämä näkyy myös Euroopan Parlamentin Päätöslauselmassa. Yleisesti tunnustettiin ettei riitä, että vain lentäjät ja lentokoneiden omistajat ovat mukana kestävässä kehityksessä, sillä monet pienet ja keskisuuret yritykset Euroopassa luottavat Yleisilmailuun liiketoiminnassaan.

Sunny Nights Fly-In 2012

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus teki päätöksen, että järjestetään yhdessä Pudasjärven ilmailukerhon kanssa Sunny Nights Fly-In 2012, paikkana tietysti Pudasjärvi. SMLL:n hallitus piti tätä tarpeellisena maamme tämän hetkisen yleisilmailun epäkansainvälisen tilan vuoksi. Järjestävä taho julkaisee tarkemmat tiedot tapahtumasta myöhemmin ja SMLL tiedottaa kanaviaan pitkin asiasta koko euroopan yleisilmailukansalle. Tapahtuman järjestäminen on myös hyvä vastapaino varsinaiselle projektityölle, joissa lentämisen sijaan keskitytään asioiden ratkomiseen.