elokuu 2016 archive

OPS M1-33 Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset

Lentotoiminta-asetusta (komission asetus (EU) N:o 965/2012 lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä) aletaan soveltamaan ei-kaupalliseen lentotoimintaan 25.8.2016 alkaen ja erityislentotoimintaan 21.4.2017 alkaen. Määräyksellä määrätään lentotoiminta-asetuksen kansalliseen toimivaltaan jätetyistä seikoista. Liikenteen turvallisuusvirasto täydensi Lentotoiminta-asetusta seuraavilla määräyksillä: 1. Suuririskinen kaupallinen erityislentotoiminta (2 artikla 8 kohta) 2. Esittelylennot (ARO.OPS.300) 3. Pieni osa organisaation toimintaa (marginal activity) 4. …

Jatka lukemista

GEN M1-1 Lentotoimintaa koskevien komission asetukseen 965/2012 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut kaksi uutta ilmailumääräystä: GEN M1-1, Lentotoimintaa koskevien komission asetukseen 965/2012 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa, ja OPS M1-33, Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset. Suomessa sovelletaan Lentotoiminta-asetuksen liitteiden II, III, VII ja VIII säännöksiä lentokoneilla ja helikoptereilla harjoitettavaan erityislentotoimintaan 21 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen. Lentotoiminta-asetuksen liitteiden II, III ja IV säännöksiä sovelletaan suoritusarvoluokan …

Jatka lukemista

IAOPA Europe julkaisi NCC-toimintakäsikirjamallit pienille ja keskisuurille organisaatioille

IAOPA Europe on julkaissut toimintakäsikirjamallit NCC-operaattoreille uuden EASA OPS:n tullessa voimaan tänään. NCC Light -toimintakäsikirjamallin tavoitteena on täyttää kaikki EASA OPS:n osien NCC ja ORO vaatimukset kaikilta olennaisilta osiltaan soveltuen hyvin pienen operaattorin lentotoiminnan tarpeisiin. Käyttämällä mahdollisuuksien mukaan linkkejä ja viittauksia EASA-määräyskokoelmaan käsikirjamallin sivumäärä saatiin supistettua 20 sivuun. Eniten muuttuvaa organisaatiokohtaista sisältöä on toimintakäsikirjan ”Operators …

Jatka lukemista

Trafi julkaisi ilmailumääräykset GEN M1-12 ja OPS M2-11

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.8.2016 kaksi uutta määräystä: GEN M1-12 Rajavartiolaitoksen ilmailu ja OPS M2-11 Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piirin kuuluvilla ilma-aluksilla. Määräykset tulevat voimaan 25.8.2016. Määräyksellä GEN M1-12 Rajavartiolaitoksen ilmailu sovitaan ilmailulain 8 §:n mukaisesti niistä vaatimuksista, jotka liittyvät valtion ilmailun toimintaedellytyksiin sekä poikkeavan menettelyn järjestelyn periaatteisiin. Toinen uusittu määräys, OPS M2-11 Lentotoiminta kansallisen …

Jatka lukemista

LEX MALMI – allekirjoita uusi lakialoite Malmin kentän säilyttämiseksi

Maamme yleis- ja harrasteilmailulle tärkeä lentokenttäverkosto käsittää 56 lentopaikkaa/-kenttää ja 25 helikopterikenttää lentoasemat mukaan luettuna niiden sijaitessa alle 45 minuutin ajomatkan etäisyydellä noin 99%:lle Suomen väestöstä. Malmin lentoasemalle on ainoa vapaan aikataulun ilmatie pääkaupunkiseudulle Suomen maakuntien lentoasemilta ja lukuisilta pieniltä lentopaikoilta. Malmin kentän kaavoittaminen taajamatoimintojen alueeksi heikentäisi siten merkittävästi myös Suomen sisäisiä lentoliikenneyhteyksiä ja maakuntien …

Jatka lukemista