elokuu 2013 archive

Ilmatilan joustavaa hallintaa koskeva ASM-toimintakäsikirjaa päivitetty

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja sotilasilmailun viranomaisyksikkö ovat päivittäneet ilmatilan hallintaa koskevan ASM (Airspace Management) -toimintakäsikirjan. ASM-toimintakäsikirja määrittelee, miten ilmatilaa käytetään Suomessa. Kirjassa kuvatuilla käytännöillä pyritään varmistamaan ilmatilan turvallinen, tehokas ja joustava käyttö sekä takaamaan toiminnan läpinäkyvyys. ASM-toimintakäsikirjassa kuvatut periaatteet koskevat kaikkia ilmatilan käyttäjiä, eivät pelkästään ilmailun lupakirjan haltioita. Kirjasta selviää mm. käytännöt, millä ilmatilan käyttöä …

Jatka lukemista

USA:n lentokoulut ovat huolissaan uusista EASA-vaatimuksista

Euro American School of Aviation, lentokoulu, joka sijaitsee Ormond Beachin maakuntakentällä Floridassa, suljettiin äskettäin kun se menetti EASA-toimilupansa. Toimiluvan menetys johtui lähteen mukaan koulun kyvyttömyydestä mukautua uusiin EASA:n asettamiin turvallisuusstandardeihini. USA:ssa on yhdeksän muuta lentokoulutusorganisaatiota, joilla on EASA-toimilupa ja jotkut näistä ovat myös huolissaan ensi vuonna voimaan tulevista EASA-vaatimuksista. Lähde: Aviation eBrief Suomessa on sovellettu …

Jatka lukemista

Trafi järjestää hylätyistä ilmailun teoriakokeista palautetilaisuuksia kokelaille ja kouluttajille

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi järjestää hylätyistä teoriakokeista palautetilaisuuksia kokelaille ja kouluttajille. Keskusteluiden tavoitteena on tarjota oppilaalle mahdollisuus käydä yhdessä kouluttajan ja Trafin edustajan kanssa läpi hylätyn osakokeen kysymykset ja syventää tietojaan keskustelun avulla. Lähde