huhtikuu 2016 archive

Määräyshankepäätös OPS M: Kansallinen poikkeus 8.33 kHz kanavavälivaatimuksesta

Suomen Moottorilentäjien Liitto täydensi tänään aiemmin antamaansa lausuntoaan Trafille koskien määräyshankepäätöstä kansallisesta poikkeuksesta 8.33 kHz kanavavälivaatimukseen. SMLL ehdottaa Suomessa sovellettavaksi muissa pohjoismaissa vireillä olevan esityksen mukaisesti poikkeusta kanavavälivaatimusta lennettäessä lentopinnan FL095 alapuolella. Ehdotus on tarkemmin esitelty ja perusteltu foorumilla.

Suomen ainoa lentokonevalmistaja teki miljoonakaupat

Rovaniemellä toimiva lentokonevalmistaja Atol Avion Oy myi neljänneksen osakekannastaan kiinalaiselle pääomasijoittajalle. Atolin suunnittelema LSA-luokan lentokone on tietojen mukaan noin 70 kiloa kilpailijoiden vastaavia malleja kevyempi. Ensimmäisen sarjatuotantovuoden määräksi arvioidaan kuusi lentokonetta. Seuraavana vuotena tuotannon arvioidaan kaksinkertaistuvan ja jatkossa on tavoitteena kasvattaa vuosittaisia tuotantomääriä lopulta aina 50:een lentokoneeseen saakka. Yritys on saanut jo neljä ennakkotilausta ja …

Jatka lukemista

EASA julkaisi lausunnon harraste- ja yleisilmailun huoltotoiminnan säätelystä

Euroopan lentoturvallisuusvirasto, EASA, julkaisi 15.4.2016 lausuntonsa, Opinion 5/2016, koskien harraste- ja yleisilmailun huoltotoiminnan säätelyä. Tässä lausunnossa ehdotetaan kevyempiä säännöksiä, vaatimuksia ja menetelmiä yksinkertaisten harraste- ja yleisilmailuun käytettyjen ilma-alusten huoltotoimintaan. Tavoitteena on helposti toteutettava, selkeä ja yksinkertainen huoltotoiminta-asetus, joka voidaan helposti toteuttaa käytännössä. Ehdotettu harraste- ja yleisilmailun huoltotoiminta-asetus on nimetty Part ML:ksi, (Osa-ML), ja siinä esitetään …

Jatka lukemista

Vuoden 2016 laajennettu jäsenetu SMLL:n EasyVFR-käyttäjille

Suomen Moottorilentäjien Liitto julkisti EasyVFR-sovelluksen uutena jäsenetuna Oulussa lauantaina, 12.4.2014 pidetyssä Turvallisen Ilmailun Tulevaisuus-seminaarissa. Tuolloin SMLL:n mielestä viime vuosina lisääntyneet yleisilmailuonnettomuudet sekä yleistyneet ilmatilarikkomukset oli saatava vähenemään nopealla aikataululla. Järjestelmällisestä ja suunnitelmallisesta lentoturvallisuustyöstä esimerkkinä oli edellisvuoden lopulla SMLL:n ylläpitämä ja julkaistu verkkoportaali pienkoneonnettomuuksien taustojen ja syiden valaisemiseksi. Jo silloin Suomen Moottorilentäjien Liiton tavoitteena oli harraste- …

Jatka lukemista

PocketFMS-säätiö ja Suomen Moottorilentäjien Liitto jatkavat EasyVFR-yhteistyötä

Suomen Moottorilentäjien Liitto ja PocketFMS-säätiö sopivat tänään EasyVFR-yhteistyön jatkamisesta. Yhteistyön ansiosta kaikille Suomen Moottorilentäjien Liiton jäsenille on tarjolla EasyVFR-sovellus 50% alennuksella nimellishinnasta tilattaessa se SMLL:n verkkosivujen kautta. Voit liittyä SMLL:n jäseneksi täällä. EasyVFR-ohjelmisto tarjoaa GPS-pohjaisena kaiken lennonsuunnitteluun ja lennolla tarvittavan ilmailu- ja paikkatiedon. Sovelluksen kautta voidaan lähettää lentosuunnitelma lennonjohtojärjestelmään sekä saada operatiivinen lentosuunnitelma lentoa varten. …

Jatka lukemista

Lausuntopyyntö ilmatilamuutoksista AIRAC päivämäärälle 10.11.2016

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää SMLL:ltä lausuntoa esitetyistä ja suunnitelluista ilmatilamuutoksista AIRAC voimaantulopäivämäärällä 10.11.2016. SMLL tulee jättämään lausuntonsa määräaikaan mennessä ja jäsenistöltä pyydetään perusteltuja kommentteja asiasta. Lausuntopyynnön liitteet ovat jäsenten nähtävänä SMLL:n foorumilla. Huomattavimpia Finavian suunnittelemia muutoksia ovat ehkä; * Kirkenes TMA:n perustaminen Avinor:n esityksen mukaan * EFTP ilmatilamuutokset, mm. EFTP CTR ilmatilaluokan muutos C -> …

Jatka lukemista

Ilmailumääräysluonnos lentoesteluvan hausta vapauttamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailumääräysluonnoksesta, jolla vapautettaisiin velvollisuudesta hakea lentoestelupaa niissä tilanteissa, joissa lentoesteellä ei ole vaikutusta lentoturvallisuuteen. Käytännössä voimassaoleva määräys on ollut tähänkin asti harraste- ja yleisilmailun kannalta hyödytön ja turha, koska lausunnonantajista merkittävin paino on ollut Finavialla eikä suinkaan harraste- ja yleisilmailuyhdistyksillä, jotka ovat lausuneet korpikenttänsä läheisyyteen tulevista mahdollisista lentoesteistä. SMLL tulee …

Jatka lukemista

Lausuntopyyntö ASM-toimintakäsikirjan päivittämisestä

Trafi, Finavian AMC ja Ilmavoimien esikunta ovat valmistelleet ASM-käsikirjan päivitystä. SMLL tulee jättämään lausuntonsa määräaikaan mennessä ja jäsenistöltä pyydetään perusteltuja kommentteja asiasta. Jäsenistöltä pyydetään erityisesti kommentteja ja kannanottoja siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamisesta, josta vastaa Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta. Sen tavoitteena on edistää ilmatilan joustavaa käyttöä ja käsitellä neuvoa-antavana elimenä siviili-ja sotilasilmailun yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä sekä antaa …

Jatka lukemista