toukokuu 2015 archive

Suomen Lentopelastusseura ry:n Koulutustarkastus 2015

KUTSU TUKIKOHDILLE Lentopelastusseura järjestää yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Ilmapuolustuspiirin kanssa tukikohtien koulutustarkastuksen Tikkakosken Ilmasotakoululla 3. – 5.7.2015. Koulutustarkastus on koulutustapahtuma, jonka tavoitteena mitata osallistuvien tukikohtien osaamisen taso, jakaa parhaita käytäntöjä erityyppisistä tehtävistä ja tiedottaa Lentopelastusseuran uudistetusta koulutusjärjestelmästä. Ilmoittautuminen koulutustarkastukseen on avoinna kaikille Lentopelastusseuran jäsenyhdistysten tukikohdille. ILMOITTAUTUMINEN Koulutustarkastukseen osallistuvien joukkueiden tulee koostua vähintään kolmesta, mutta mieluiten neljästä …

Jatka lukemista

Ilmailun uudet kieltoalueet voimaan 28.5.2015

Valtioneuvosto on 21.5.2015 antanut asetuksen neljästä uudesta ilmailun kieltoalueesta. Uusista alueista kolme sijaitsee Helsingissä (Kruununhaka, Meilahti ja Munkkiniemi) ja yksi Naantalissa (Luonnonmaa). Uudet kieltoalueet ulottuvat 150 metrin korkeuteen maan- tai merenpinnasta. Muutos astuu voimaan 28.5.2015.Nykyiset ilmailun kieltoalueet (Loviisa, Olkiluoto ja Kilpilahti) säilyvät ennallaan.   Kaikki ilmailu lentokieltoalueilla on kielletty. Ilmailu käsitteenä pitää sisällään perinteisen lentotoiminnan …

Jatka lukemista

SMLL tehnyt Trafille kantelun Finavian perimistä palveluveloituksista

SMLL on selvittänyt Finavia Oyj:n palvelumaksuveloitusta maaliskuussa 2015 suoritetusta lennosta. Kyseessä oli 2-paikkainen lentokone varustettuna suksivarustuksella. Koneelle ei ollut hankittuna Finavian kausikorttia. Kyseinen lento oli lähtenyt jäältä ja lentäjä oli pyytänyt selvitystä lähestymisalueelle, jonne oli lennetty saadun selvityksen jälkeen. Lento ei suuntautunut kyseiselle lentoasemalle, vaan kone oli laskeutunut lentäjän kodin läheisyyteen suunnitelmien mukaisesti. Finavia laskutti …

Jatka lukemista

Ehdotus Trafille kansallisten ilmailulupakirjojen tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa

SMLL on ehdottanut Trafille, että säännöksiä tulisi muutaa siten, että kansallista lupakirjaa ei tarvita, mikäli toimijalla on vastaava tai ylempiasteinen EASA lupakirja sekä kyseisen kansallisen lupakirjan vaatimukset täyttävä osaaminen. Esimerkkinä tästä ovat UPL‐opettajalta vaadittava UPL‐lupakirja tai UPL-tarkastuslentäjältä vaadittava UPL‐tarkastuslentäjän valtuutus. Kokeneet opettajat joilla on ”päällekkäisiä” lupakirjoja ovat kustannuspaineiden vuoksi jättämässä pois lähinnä kansalliset lupakirjat. Tästä …

Jatka lukemista