helmikuu 2014 archive

UK CAA:n tiedote ajankohtaisesta EASA-määräysvalmistelusta

Tämä UK CAA:n tiedote sisältää pääkohdat EASA:n määräysvalmistelusta ajanjaksolta 20.12.2013- 20.2.2014. Tuolloin EASA-komiteassa käsiteltiin mm. seuraavia asioita; 1. EASA:n Opinion 6/2012 (lukuun ottamatta osa-T) asetusten (EY) N:o 2042/2003 ja N:o 965/2012 yhdenmukaistamiseksi komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 ja asetuksen (EY) N: o 216/2008 sekä ICAO:n Annex 8 kanssa. 2. EASA:n Opinion 2/2013 ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden …

Jatka lukemista

Lausuntopyyntö ilmailumääräyksen OPS M1-23 muuttamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa lentotyötä koskevan ilmailumääräyksen OPS M1-23 muuttamisesta. Määräysmuutoksen varsinaisena tavoitteena on antaa ilmailulain 6 §:n nojalla Liikenteen turvallisuusviraston määräykset miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä lentotyöhön sekä ilmailulain 77 §:ssä tarkoitetut Liikenteen turvallisuusviraston määräykset metsäpalovalvontalennoista, mutta samassa yhteydessä tehdään myös eräitä muita tarkistuksia. Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. tulee antamaan oman lausuntonsa määräaikaan mennessä. SMLL:n …

Jatka lukemista

Memorial Rally Flight Hans Gutmann

AOPA Luxemburg järjestää jokavuotisen Memorial Rally Flight Hans Gutmann -lentorallin, jonka reitti kulkee tänä vuonna Pohjois-Suomen halki. Tarkempia tietoja liitteessä. Lisätiedot: http://www.upl-aopa.lu/ Yhteydenotot ja ilmoittautumiset: info(a)aerosport.lu sekä jean.birgen(a)instalfit.lu

NPA-2014-04 Tekninen kirjanpito – muutosehdotus

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. tiedottaa, että EU-komission säädökseen (EC) No 2042/2003: Part-M and Part-145 liittyvää teknisen kirjanpidon muutosehdotusta NPA-2014-04 on nyt mahdollista kommentoida EASA:n verkkosivuilla. Muutosehdotuksen löydät täältä. Voit lähettää perustellut lausuntosi ja kommentisi joko SMLL:n hallitukselle tai suoraan EASA:lle täällä. SMLL:n hallitus antaa oman kommenttinsa määräaikaan mennessä jäsenpalautteen perusteella.