huhtikuu 2013 archive

Kausikorttijärjestelmä 1.7.2013 alkaen

Finavia on julkaissut uudistuneen kausikorttijärjestelmän eriyttämällä harraste-ilmailun ja ammattimaisen ilmailun kausikortit toisistaan. Tarkemmat yksityiskohdat julkaistaan Finavian kotisivuilla lähiaikoina. Suomen Moottorilentäjien Liiton jäsenet voivat tutustua aiheeseen SMLL:n foorumilla. Trafin päätös SMLL:n valitukseen on tässä: TrafinPäätös28062013 Markkinaoikeuden päätös on tässä: Markkinaoikeuden päätös 20130710 Vastaselitys

Finavian kausikorttiuudistus

Finavia on tänään 30.4.2013 tehnyt päätöksen työn alla olleesta ja koneen omistajia askarruttavasta kausikorttiuudistuksesta. 1.7 alkaen kausikortteja on kaksi erilaista, harrastekausikortti sekä ammattimuotoinen kausikortti. Ammattimuotoinen kausikortti on tarkoitettu ammattimaista toimintaa harjoittavien käyttöön. Ilmailukerhot ja niiden lentokoulutus kuuluu harrastemuotoisen kortin piiriin. Ammattimuotoinen kausikortti on aluksi 25% kalliimpi kuin harrastemuotoinen ja saamiemme tietojen mukaan se tulee kallistumaan …

Jatka lukemista

JAR-FCL Luokka- ja tyyppikelpuutuksen voimassaolon JATKAMINEN 8.4.2013 jälkeen

Luokka- ja tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi lentäjien kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä tarkastuslentäjään tarkastuslennon suorittamiseksi, jolloin prosessi on yksinkertainen ja nopea eikä vaadi lausuntoa hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta. Luokka- ja tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritetun hyväksytyn tarkastuslennon perusteella tarkastuslentäjä jatkaa lupakirjaan tehtävällä merkinnällä lupakirjassa olleen kelpuutuksen voimassaoloa sen täyden voimassaoloajan pituiseksi huomioiden vaatimukset kohdissa FCL.1030 b) 2) ja ARA.FCL.215 …

Jatka lukemista

Lentokelpoisuusmääräys EASA AD 2006-0265 kumottu

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on kumonnut Moodi C ja Moodi S transpondereiden korkeuskoodauksen toistuvaa tarkastusta koskevan lentokelpoisuusmääräyksen EASA AD 2006-0265. EASA:n päätös peruuttamisesta on luettavissa täältä.

Vanhentuneen luokka- ja tyyppikelpuutuksen saattaminen voimaan

Komission asetuksen 1178/2011 liitteen 1 kohdan FCL.740 b) mukaan luokka- tai tyyppikelpuutuksen vanhennuttua hakijan on saatava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kertauskoulutus, jos se on tarpeen kyseisen ilma-alusluokan tai tyypin turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason saavuttamiseksi. Suomessa tällaiseksi hyväksytyksi koulutusorganisaatioksi katsotaan siirtymäaikana JAR-FCL:n mukaisen FTO tai TRTO luvan omaavat koulutusorganisaatiot (8.4.2014 saakka) sekä PPL-lupakirjaan sekä siihen liittyviin kelpuutuksiin koulutusta …

Jatka lukemista

Kansallisen ilma-aluksen miehitys OPS M1-20

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 11.4.2013 ilmailumääräyksen kansallisen ilma-aluksen miehityksestä. Määräys tulee voimaan 12.4.2013. Tällä määräyksellä vahvistetaan, missä määrin lentomiehistöasetuksen mukaiset lupakirjat hyväksytään toimintaan kansallisilla ilma-aluksilla ja samalla muutoinkin selkiytetään EU:n sääntelyn ulkopuolelle jäävien ilma-alusten ohjaamomiehistöä koskevia vaatimuksia.

Lausuntopyyntö transponderi-ilmailumääräyksestä

Liikenteen turvallisuusvirasto on valmistellut ilmailumääräyksen OPS M1-31 transpondereista ja sen perustelumuistion. Määräysluonnoksessa esitetään vaatimus vähintään Moodi C:llä varustetun toisiotutkavastaajan (SSR-transponderi) käytöstä tietyissä Helsinki-Vantaan lähestymisalueen alapuolisissa ilmatiloissa ja Malmin lähialueella sekä Helsinki-Vantaan lähialueella CTR ”SOUTH”. Suomen Moottorilentäjien Liitto valmistelee lausunnon asiasta määräpäivään mennessä ja pyytää jäseniltä perusteltuja kannanottoja 20.4.2013 mennessä osoitteeseen hallitus(a)smll.fi.

Lausuntopyyntö ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta annettavasta määräysluonnoksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto on valmistellut ilmailumääräyksen ANS M1-6 ja perustelumuistion ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta. Suomen Moottorilentäjien Liitto valmistelee lausunnon asiasta määräpäivään mennessä ja pyytää jäseniltä perusteltuja kannanottoja 20.4.2013 mennessä osoitteeseen hallitus(a)smll.fi.