tammikuu 2014 archive

Ongelmat EU-asetuksen 1079/2012 tulkinnasta Saksassa

EU-asetuksen 1079/2012 mukaan ilma-alukset on varustettava 8,33 kHz:n kanavajaolla olevilla COM-radioilla lähivuosina. IFR-lentoja suorittavilla koneilla määräaika meni umpeen 31.12.2013, mikäli ne lentävät A-, B- ja C-ilmatiloissa. EU-direktiivissä vaaditaan koneeseen vain yksi 8,33 kHz:n kanavajaolla varustettu COM-radio ei-kaupallisessa lentotoiminnassa. Saksan liikenneministeriö on kuitenkin sitä mieltä, että Saksan C-ilmatilassa kaikilla lentokoneilla tulisi olla kaksi 8,33 kHz:n kanavajaolla …

Jatka lukemista

Valtion ilmailun lentokelpoisuusvaatimukset – lausuntopyyntö määräysluonnoksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa valtion ilmailun lentokelpoisuusvaatimuksia koskevasta määräysluonnoksesta (AIR M7-10). Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 28.2.2014 mennessä. Trafi pitää kuukauden lausuntoaikaa riittävänä ottaen huomioon, että luonnoksen valmistelussa on kuultu Rajavartiolaitoksen asiantuntijanäkemyksiä ja määräyksen vaikutuspiirissä olevien toimijoiden lukumäärä on suppea.

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta, joka koskee sotilasilmailun poikkeuksia lentosäännöistä

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta OPS M1-100 koskien sotilasilmailun poikkeuksia lentosäännöistä. Ilmailulain 3 § edellyttää, että Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy sotilasilmailun poikkeukset lentosääntöihin. Määräysluonnoksen tausta ja perustelut ilmenevät oheisesta perustelumuistiosta. Tavoitteena on, että määräys tulee voimaan maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 24.2.2014 mennessä. Trafi arvioi kuukauden lausuntoajan riittäväksi, koska määräys on lyhyt, …

Jatka lukemista

Trafi suosittelee Cessna 100 ja 200 -sarjan lentokoneiden SID-tarkastusten suorittamista

Trafi on tänään julkaissut uutisen,jossa se suosittelee, että SID-tarkastukset lisätään Cessnan 100 ja 200 -sarjan lentokoneiden huolto-ohjelmiin. Cessnan SID-tarkastukset eivät ole huoltotiedoissa airworthiness limitations -osassa, eikä siitä ole julkaistu lentokelpoisuusmääräystä (AD), joten SID-vaatimus Cessna 100 ja 200 -sarjan lentokoneille ei ole määräysmielessä pakollinen.

Safety Information Bulletin: Cessna – Supplemental (Structural) Inspection Programmes

EASA on tänään julkaissut SIB:n koskien Cessnan SID’ä, joissa edellytetään pakollisena rakenteiden tarkastusta 100-200 -sarjan lentokoneille. Seuraavassa lainaus EASA:n suosituksista: ”EASA recommends that owners and operators update their AMP to incorporate the tasks of the applicable Cessna SID, considering the relevance of each task, taking into account the type of operation being undertaken, aeroplane utilisation, …

Jatka lukemista