marraskuu 2019 archive

Polttoaineen 100LL käytöstä poistaminen – EFKE ja EFKT

  Yllä oleva lakoninen ilmoitus sisältyi AIP:n muutokseen voimaantulopäivälle 07 NOV 2019. SMLL on keskustellut sidosryhmien kanssa aiheesta jo parin vuoden ajan mutta toistaiseksi tuloksetta.

EASA Annual Safety Conference Helsingissä 4.-5.11.2019

Vuotuinen EASA Annual Safety Conference pidettiin tänä vuonna Helsingissä 4.-5.11.2019. Ensimmäistä kertaa käsiteltiin kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuusnäkökohtia. Konferenssi järjestettiin yhteistyönä Suomen liikenne- ja turvallisuusviraston, Traficom, ja Euroopan Unionin lentoturvallisuusviraston, EASA, kanssa Suomen EU-puheenjohtajakauteen, 1.7.–31.12.2019, liittyvänä yhtenä tapahtumana. Tilaisuuden esitykset ja demonstraatiot katsottavissa EASAn verkkosivuilla tapahtumaan liittyvillä sivuilla. Videoidut keskustelut ovat nähtävissä EASAn YouTube-sivuilla lähipäivinä kuten myös …

Jatka lukemista

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriön hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Hallituksen esityksen valmistelun taustalla on siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:a koskeva EU:n perusasetus (EU) 2018/1139, niin sanottu EASA-asetus, joka on tullut voimaan 11.9.2018. Lisäksi hankkeen taustalla ovat EASA-asetuksen nojalla annetut komission miehittämätöntä ilmailua koskevat täytäntöönpanoasetus ja delegoitu asetus. EASA-asetus …

Jatka lukemista