maaliskuu 2012 archive

EASA:n vastaus yleisilmailusta ja lainsäädäntötyöstä

Eurooopan Lentoturvallisuusviraston Hallintoneuvoston jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että Yleisilmailu vaatii oman lähestymistavan sääntelyn suhteen. Jäsenet tunnustavat vilkkaan Yleisilmailun tärkeyden talouselämän kestävässä kehityksessä, tämä näkyy myös Euroopan Parlamentin Päätöslauselmassa. Yleisesti tunnustettiin ettei riitä, että vain lentäjät ja lentokoneiden omistajat ovat mukana kestävässä kehityksessä, sillä monet pienet ja keskisuuret yritykset Euroopassa luottavat Yleisilmailuun liiketoiminnassaan.

Sunny Nights Fly-In 2012

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus teki päätöksen, että järjestetään yhdessä Pudasjärven ilmailukerhon kanssa Sunny Nights Fly-In 2012, paikkana tietysti Pudasjärvi. SMLL:n hallitus piti tätä tarpeellisena maamme tämän hetkisen yleisilmailun epäkansainvälisen tilan vuoksi. Järjestävä taho julkaisee tarkemmat tiedot tapahtumasta myöhemmin ja SMLL tiedottaa kanaviaan pitkin asiasta koko euroopan yleisilmailukansalle. Tapahtuman järjestäminen on myös hyvä vastapaino varsinaiselle projektityölle, …

Jatka lukemista

SMLL:n projekteista

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus käsitteli kokouksessaan asioita useiden tahojen kanssa käytäviin neuvotteluihin, joissa mukana ovat mm. 3 eri ministeriöä, Trafi sekä Finavia. Jo alkaneissa neuvotteluissa käsitellään jokaista moottorilentäjää tai koneen omistajaa koskettavia asioita.