heinkuu 2012 archive

Tukholma-Arlandan kentällä maahuolinta on mahdollista suorittaa itsepalveluna

Ruotsin ilmailuviranomaisen, Transportstyrelsenin, päätöksellä on todettu aiemmin Swedavian, Ruotsin valtion omistaman yhtiömuotoisen ilmaliikenne- ja lentokenttäoperaattorin, antama määräys pakollisesta maahuolintapalvelusta olevan Ruotsin ilmailulain 2000:150 7§ ja EU direktiivin 96/67:n Artikla 7 vastainen, jotka molemmat sallivat self-handlingin. Transportstyrelsen vaatii Swedavialta pikaisia toimia määräyksen peruuttamiseksi sekä uuden lakien ja direktiivien mukaisen määräyksen laatimiseksi. Suomen Moottorilentäjien Liitto ryhtyy toimiin Finavian …

Jatka lukemista

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategia

EU on velvoittanut jäsenvaltionsa toteuttamaan Single European Sky (SES) asetuksessa kuvattuja toimintamalleja ilmaliikennepalvelun järjestämisessä. Trafi on laatinut uuden ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategian Suomessa vuosille 2012-2030 ja pyytää lausuntojastrategialuonnoksesta 15.9.2012 mennessä. Lähde

Ilmailumääräyksen OPS M1-27 muutos lausuntokierroksella

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää 20.8.2012 mennessä lausuntoa suunnitellusta muutoksesta ilmailumääräykseen, joka on annettu aluesuunnistuslaitteiden käytöstä mittarilähestymiseen. Määräysmuutoksen pääasiallisena tavoitteena on operatiivisten vaatimusten esittäminen niin sanotun pystysuuntaopastetun mittarilähestymisen käyttöönottoa varten. Lähde

AOPA SWEDEN 50 years – AOPA Ruotsin kansainvälinen juhlavuoden Fly-In Ljungby / Feringe 4. – 5.08.2012

Toivotamme kaikkien ilmailulajien edustajat tervetulleiksi tähän juhlaan. Ota mukaasi vaimosi, perheesi, ilmailuystäväsi, mekaanikkosi, ilmailulääkärisi, paikallispoliitikko tai ilmailusta kiinnostunut ystäväsi ja tule kanssamme Ljungby/Feringen lentokentältä tuona viikonloppuna! Tätä kirjoitettaessa olemme täydessä suunnittelutyössä kahden päivän konferensseihin ja seminaareihin seuraavista aiheista; EASA-lupakirjat, huoltotoiminta, viranomaisvalvonta, EASA-OPS, lentoturvallisuus jne. Viranomaisten edustajat on kutsuttu myös paikalle. Tapahtumien organisointi muille kävijöille on …

Jatka lukemista

AOPA pysäyttää tarpeettomat transponderitarkastukset

EASA on vastannut kirjallisesti AOPA Ruotsin kirjeeseen C-moodin transponderitarkastuksista. EASA ilmoittaa, että se aikoo pikaisesti poistaa vaatimuksen transponderitarkastuksista juuri niillä perusteilla, jotka tuotiin esille Dan Ackermanin laatimassa AOPA Ruotsin kirjeessä.   EASA AD 2006-0265 edellyttää, että C-moodin transponderit on tarkastettava 24 kuukauden välein, jotta varmistetaan laitteen oikea toiminta ja korkeusilmoitus. Dan Ackerman totesi AOPA Ruotsin …

Jatka lukemista