Palaa kohteeseen Tietopalvelu

Mikä on SMLL?

SMLL on lyhenne Suomen Moottorilentäjien Liitto ry:n nimestä. SMLL tunnetaan myös nimellä AOPA Finland.

SMLL toimii yleishyödyllisenä etujärjestönä edistämällä Suomen yleisilmailua, erityisesti moottoroitujen ilma-alusten käyttöä sekä toimii jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. Toiminnan tavoitteita ovat muun muassa:

  • Jatkuva ilmailuturvallisuuden parantaminen ja ylläpito
  • Sääntelyn pitäminen sopivana, jotta säännöt olisivat mielekkäitä ilman turhia rajoituksia tai haittavaikutuksia, mutta kuitenkin sisältäen tarvittavat asiat turvallisuuden ja selkeyden takaamiseksi.
  • Kustannusten pitäminen siedettävinä ilmailijoille ja lentolaitteiden omistajille
  • Tiedottaminen ajankohtaisista ja muuttuvista asioista jäsenilleen
  • Jäsenten neuvontapalvelut erilaisissa ilmailua koskevissa kysymyksissä
  • Tarjota jäsenilleen ilmailun kannalta kaikkia mahdollisia etuja

SMLL on tällä hetkellä Suomen merkittävin moottoroitujen ilma-alusten käyttäjien ja omistajien etuja ajava organisaatio.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. on maailmanlaajuisen IAOPA:n, International Aircraft Owners and Pilots Association, ja Euroopan alueella toimivan IAOPA Europe:n jäsenjärjestö.

IAOPA on puolestaan maailman merkittävin ilmailuorganisaatio, se on voittoa tavoittelematon 84 itsenäisen, hallituksista ja valtioista riippumattomien kansallisten yleisilmailujärjestöjen yhteisö ja johon kuuluu noin puoli miljoonaa ilmailijaa. SMLL hyödyntää jatkuvasti IAOPA:n mahdollisuuksia ja sitä kautta vaikuttaminen ja tiedon kulku tehostuu Euroopan ja jopa koko maailman laajuisesti.

IAOPA -kotisivu