EASA julkaisi lausunnon harraste- ja yleisilmailun huoltotoiminnan säätelystä

Euroopan lentoturvallisuusvirasto, EASA, julkaisi 15.4.2016 lausuntonsa, Opinion 5/2016, koskien harraste- ja yleisilmailun huoltotoiminnan säätelyä. Tässä lausunnossa ehdotetaan kevyempiä säännöksiä, vaatimuksia ja menetelmiä yksinkertaisten harraste- ja yleisilmailuun käytettyjen ilma-alusten huoltotoimintaan. Tavoitteena on helposti toteutettava, selkeä ja yksinkertainen huoltotoiminta-asetus, joka voidaan helposti toteuttaa käytännössä.

Ehdotettu harraste- ja yleisilmailun huoltotoiminta-asetus on nimetty Part ML:ksi, (Osa-ML), ja siinä esitetään lievennyksiä lentokoneiden huolto-ohjelmiin (AMPS), lentokelpoisuustarkastuksiin ja siirrettyjen vikojen käsittelyyn. Lievennykset koskevat niitä ilma-aluksia, joita ei ole liitetty lentotoimintaluvan (AOC) saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupaan ja joita ei ole luokiteltu vaativaksi moottorikäyttöiseksi ilma-aluksiksi seuraavin edellytyksin;

* lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on 2 730 kg tai vähemmän
* roottorikäyttöiset ilma-alukset, joiden suurinn sallittu lentoonlähtömassa on 1 200 kg ja ne on sertifioitu enintään enintään 4 matkustajalle
* muut ELA2 ilma-alukset

Tämä tarkoittaa, että kaikki purjelentokoneet ja ilmapallot kuuluvat Osa-ML:n piiriin.