Uusi ilmailumääräys: OPS M1-28 Vaara-alueet

Liikenne- ja viestintävirasto on 8.4.2020 antanut uuden ilmailumääräyksen OPS M1-28 Vaara-alueet. Määräys tulee voimaan 23.4.2020.

Tämä määräys koskee alueita, joissa vaihtelevasti määräaikoina saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa (vaara-alue). Tällainen toiminta voisi olla esimerkiksi miehittämättömien ilma-alusten lentosäännöistä poikkeavaa toimintaa. Vaara-alueille voidaan lentää ilma-aluksen päällikön harkinnan mukaan. Ilma-aluksen päällikön on harkinnassaan otettava huomioon, että alueen toimijoilla ei välttämättä ole kykyä väistää alueelle lentäviä muita ilma-aluksia.

Vaara-alueet on julkaistu Suomen Ilmailukäsikirjassa AIP Suomi/Finland ENR 5.1 Kielto-, rajoitus- ja vaara-alueet, 5.1.4 Vaara-alueet -julkaisussa.