Tukholma-Arlandan kentällä maahuolinta on mahdollista suorittaa itsepalveluna

Ruotsin ilmailuviranomaisen, Transportstyrelsenin, päätöksellä on todettu aiemmin Swedavian, Ruotsin valtion omistaman yhtiömuotoisen ilmaliikenne- ja lentokenttäoperaattorin, antama määräys pakollisesta maahuolintapalvelusta olevan Ruotsin ilmailulain 2000:150 7§ ja EU direktiivin 96/67:n Artikla 7 vastainen, jotka molemmat sallivat self-handlingin.

Transportstyrelsen vaatii Swedavialta pikaisia toimia määräyksen peruuttamiseksi sekä uuden lakien ja direktiivien mukaisen määräyksen laatimiseksi.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ryhtyy toimiin Finavian vastaavansisältöisen määräyksen saamiseksi direktiivin mukaiseksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Lähde

 

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategia

EU on velvoittanut jäsenvaltionsa toteuttamaan Single European Sky (SES) asetuksessa kuvattuja toimintamalleja ilmaliikennepalvelun järjestämisessä. Trafi on laatinut uuden ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategian Suomessa vuosille 2012-2030 ja pyytää lausuntojastrategialuonnoksesta 15.9.2012 mennessä.

Lähde

Ilmailumääräyksen OPS M1-27 muutos lausuntokierroksella

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää 20.8.2012 mennessä lausuntoa suunnitellusta muutoksesta ilmailumääräykseen, joka on annettu aluesuunnistuslaitteiden käytöstä mittarilähestymiseen. Määräysmuutoksen pääasiallisena tavoitteena on operatiivisten vaatimusten esittäminen niin sanotun pystysuuntaopastetun mittarilähestymisen käyttöönottoa varten.

Lähde

AOPA SWEDEN 50 years – AOPA Ruotsin kansainvälinen juhlavuoden Fly-In Ljungby / Feringe 4. – 5.08.2012

Toivotamme kaikkien ilmailulajien edustajat tervetulleiksi tähän juhlaan. Ota mukaasi vaimosi, perheesi, ilmailuystäväsi, mekaanikkosi, ilmailulääkärisi, paikallispoliitikko tai ilmailusta kiinnostunut ystäväsi ja tule kanssamme Ljungby/Feringen lentokentältä tuona viikonloppuna!

Tätä kirjoitettaessa olemme täydessä suunnittelutyössä kahden päivän konferensseihin ja seminaareihin seuraavista aiheista; EASA-lupakirjat, huoltotoiminta, viranomaisvalvonta, EASA-OPS, lentoturvallisuus jne. Viranomaisten edustajat on kutsuttu myös paikalle.

Tapahtumien organisointi muille kävijöille on myös käynnissä, lapsille ja vaimoille on luvassa paljon ohjelmaa lauantaina.

Maanäyttelyssä on koeistuttavana vanhoja koneita mutta myös moderneja yleisilmailukoneita, suuri puljalentotapahtuma sekä taitolento-esitys on myös ohjelmassa.

Paikkana on ainutlaatuinen Ljungby-Feringe lentokenttä (ESMG), jolla toimiva Feringe FK täyttää myös 50 vuotta tänä vuonna, joten nyt on kaksi syytä juhlia kunnolla.

Feringe Flygklubbenin lentokentälle (ESMG 01-19, 1150 x 30m) ovat tervetulleita kaikki ilma-alukset liitimistä ja liikesuihkoneisiin. Jet A1 ja 100LL ilmailupolttoainetta on saatavana. Mikäli haluat laskeutua ruoholle, niin sekin on mahdollista (01-19, 600 x 30m). Autolla saapuville on runsaasti pysäköintitilaa tarjolla. Kenttä on auki tapahtumaan saapuville koneille jo perjantaina 3.8.2012.

Lauantai ohjelma on tarkoitettu ilmailijoille ja perheellisille on tarjolla muuta ohjelmaa. Sunnuntaina on avoimet ovet muulle yleisölle edistääksemme yleisilmailua suuren yleisön silmissä. Esittelemme koneitamme ja kerromme niistä kiinnostuneille saadaksemme ilmailukipinän syttymään.

Majoittua voit joko hotelliin, omaan telttaan tai matkailuvaunuusi/autoosi. AOPA Ruotsilla on edullinen sopimushinta paikalliseen hotelliin, Terraza Ljungby’n.  Hinta yhden hengen huoneelle on 550,00/henkilö/yö tai 750,00 2 hengen huoneessa. Varaa puhelimitse +46 (0) 372-135 60 ja mainitsemalla varaustunnuksen ”AOPA” saat sopimushinnan. Linkki Terraza-hotelliin Ljungbyssä. Kuljetukset on järjesttetty lentokentän ja hotellin välillä viikonlopun aikana. Leiriytyminen on ilmaista lentokentällä.

Lauantai-iltana järjestetään juhlaillallinen hotellissa!
Tervetuloa!

AOPA pysäyttää tarpeettomat transponderitarkastukset

EASA on vastannut kirjallisesti AOPA Ruotsin kirjeeseen C-moodin transponderitarkastuksista.
EASA ilmoittaa, että se aikoo pikaisesti poistaa vaatimuksen transponderitarkastuksista juuri niillä perusteilla,
jotka tuotiin esille Dan Ackermanin laatimassa AOPA Ruotsin kirjeessä.

 

EASA AD 2006-0265 edellyttää, että C-moodin transponderit on tarkastettava 24 kuukauden välein, jotta varmistetaan laitteen oikea toiminta ja korkeusilmoitus. Dan Ackerman totesi AOPA Ruotsin kirjeessä joulukuussa 2011 useita syitä, miksi tarkastukset olisi poistettava. EASA vastasi kirjeessään,
että se aikoo poistaa vaatimuksen viitaten Dan Ackermanin perusteluihin. Huomionarvoista on, että EASA:n julkaisi taannoin myös Safety Information Bulletin (SIB), jossa ”… suositellaan operaattorit tarkistamaan
transponderin säännöllisesti joko testaamalla mittalaitteella tai varmistamalla toiminta lennonjohdolta lennettäessä tutkan toiminta-alueella.”

Vaatimuksen, EASA AD 2006-0265, poistamiseen tarvitaan vielä ns. Julkinen kuuleminen, mutta toivotaan, että asia voidaan nopeasti käsitellä vuoden 2012 aikana.

AOPA – Ruotsi toteaa tyytyväisenä, että Danin osuus asiassa perustuen hänen asiantuntemukseen ja tietoonsa, johtaa tarpeettomän sääntelyn vähentämiseen, joka puolestaan säästää aikaa ja rahaa kaikilta lentokoneenomistajilta.

Lähde: AOPA stoppar onöjdig transponderkontroll

Kausikorttikonseptin asiakaskonsultaatio Finavian kanssa

Suomen Moottorilentäjien Liiton edustajat osallistuivat yhdessä muiden sidosryhmien edustajien kanssa Finavian järjestämään asiakaskonsultaatioon 19.6.2012.

 

Tilaisuudessa keskusteltiin kausikorttikonseptin muutostarpeista, linjattiin sen kehityssuunnitelmaa sekä tuotiin esille yleisilmailijoiden näkemyksiä lentoasemien palvelutasosta ja lentoliikennemaksuista. Keskustelussa sivuttiin myös 12 kuukaudeksi ostettujen kausikorttien hyvittämistä 31.12.2012 ylittävältä osalta. Finavia lupasi käsitellä reklamaatiot ja oikaisupyynnöt palveluehtojensa mukaisesti.

Suomen Moottorilentäjien Liitto edellyttää, että Finavia hyvittää täysimääräisesti kyseisissä tapauksissa 31.12.2012 ylittävältä osalta käyttämättä jäävän ajan kausikortin maksajalle. SMLL:n hallitus antaa jäsenilleen tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja reklamaatioiden ja oikaisupyyntöjen tekemiseen.

 

Trafin lausuntopyyntö toisiotutkavastaaja- sekä radioyhteysvaatimuksen laajentamisesta

Trafi pyytää lausuntoja toisiotutkavastaaja- ja radioyhteysvaatimuksen laajentamisesta Helsinki-Vantaan lähestymisalueen alapuolisessa ilmatilassa.

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus pyytää jäsenistöltä perusteltuja mielipiteitä asiasta, sillä hallitus tulee ottamaan kantaa lähitulevaisuudessa tähän asiaan ja kertomaan sen Trafille.

Sunny Nights Fly-in Pudasjärvi (EFPU) 28.6-1.7.2012

Sunny Nights Fly-in Pudasjärvi (EFPU) 28.6-1.7.2012

Perinteinen ilmailijoiden kokoontuminen Pudasjärven lentopaikalla yöttömässä yössä napapiirin välittömässä läheisyydessä. Tapahtuma järjestetään uuden kaavan mukaan, jossa painotetaan paikallisten tapojen ja perinteiden mukaan toimimista.

Lisätiedot täältä!

Kysely APV-lähestymismenetelmästä

 Kysely APV-lähestymismenetelmästä IR-kelpuutuksen omaaville lentäjille

 

Ben Kingsley, AOPA UK, pyytää mittarilentokelpuutuksen omaavia ja siitä kiinnostuneita lentäjiä vastaamaan kyselyyn APV-lähestymismenetelmästä.

Tavoitteena on tutkia mittarilentäjien mielenkiintoa uusien menetelmien käyttöönottoon lentokentillä, löytää hyötyjä ja haittoja sekä kustannustekijöitä näistä menetelmistä.

Siis jos sinulla on mittarilentokelpuutus tai olet siihen kouluttautumassa, vilkaiseppa seuraavaan linkkiä ja kerro mielipiteesi; https://www.surveymonkey.com/s/sbas_survey_ga, siellä on myös lisätietoja.

Trafi on antanut määräyksen kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonnasta

Trafi on antanut ilmailumääräyksen AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta.

Vanha ilmailumääräys AIR M16-1 oli vuodelta 1996, eikä siinä oltu huomioitu ilmailulain uudistusten eikä EU-lainsäädännön, erityisesti huoltotoiminta-asetuksen (EY) N:o 2042/2003, mukanaan tuomia muutoksia. Samoin Liikenteen turvallisuusviraston ja Suomen Ilmailuliiton välisen valvonnan avustamista koskevan sopimuksen päättyminen huhtikuun lopussa ja sen muuttaminen edellyttivät edellä mainitun määräyksen muuttamista. 1.5.2012 lähtien lentokelpoisuustarkastukset kansallisille ilma-aluksille (liite II) on tehtävä uuden ilmailumääräyksen AIR M16-1 mukaisesti.