Palaa kohteeseen Tietopalvelu

Mikä on SMLL

SMLL on lyhenne Suomen Moottorilentäjien Liitto ry:n nimestä. SMLL tunnetaan myös nimellä AOPA Finland.

SMLL toimii yleishyödyllisenä etujärjestönä edistämällä Suomen yleisilmailua, erityisesti moottoroitujen ilma-alusten käyttöä sekä toimii jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. Toiminnan tavoitteita ovat muun muassa:

  • Jatkuva ilmailuturvallisuuden parantaminen ja ylläpito
  • Sääntelyn pitäminen sopivana, jotta säännöt olisivat mielekkäitä ilman turhia rajoituksia tai haittavaikutuksia, mutta kuitenkin sisältäen tarvittavat asiat turvallisuuden ja selkeyden takaamiseksi.
  • Kustannusten pitäminen siedettävinä ilmailijoille ja lentolaitteiden omistajille
  • Tiedottaminen ajankohtaisista ja muuttuvista asioista jäsenilleen
  • Jäsenten neuvontapalvelut erilaisissa ilmailua koskevissa kysymyksissä
  • Tarjota jäsenilleen ilmailun kannalta kaikkia mahdollisia etuja

SMLL on tällä hetkellä Suomen merkittävin moottoroitujen ilma-alusten käyttäjien ja omistajien etuja ajava organisaatio.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. on maailmanlaajuisen IAOPA:n, International Aircraft Owners and Pilots Association, ja Euroopan alueella toimivan IAOPA Europe:n jäsenjärjestö.

IAOPA on puolestaan maailman merkittävin ilmailuorganisaatio, se on voittoa tavoittelematon yli 70 itsenäisten, hallituksista ja valtioista riippumattomien kansallisten yleisilmailujärjestöjen yhteisö ja johon kuuluu noin puoli miljoonaa ilmailijaa. SMLL hyödyntää jatkuvasti IAOPA:n mahdollisuuksia ja sitä kautta vaikuttaminen ja tiedon kulku tehostuu Euroopan ja jopa koko maailman laajuisesti.