joulukuu 2022 archive

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvosto antoi ilmailulta rajoitetuista alueista uuden asetuksen valtioneuvoston yleisistunnossa 15.12.2022. Lausuntokierroksen jälkeen asetukseen on tehty seuraavat muutokset: Kieltoalue EFP15 HANHIKIVI on lakkautettu. Ydinvoimalahanke on keskeytetty, joten ilmailulain 11 § mukaisia perusteita lentokiellon jatkamiseen ei ole. Esitys rajoitusalueen EFR134 PANSIO perustamiseksi on vedetty pois, joten uutta rajoitusaluetta ei perusteta. Suomen Moottorilentäjien Liitto antoi lausuntonsa kyseiseen lausuntopyyntöön …

Jatka lukemista

Määräysmuutos: Lentotoiminta kansallisen sääntelyn alaisilla ilma-aluksilla (OPS M2-11)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 13.12.2022 antanut muutetun määräyksen OPS M2-11, Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla. Muutostarpeet johtuvat useista EU-lainsäädännön ja kansallisten lakien muutoksista. Lisäksi asetetaan eräitä uusia varustevaatimuksia, joiden täyttämiseen kuitenkin annetaan vähintään yhden vuoden siirtymäaika.  Määräykseen on lisätty uusi kohta 11 ilmoituksenvaraisesta matkustajien kuljetuksesta kaupallisesti tai kerhotoimintana kulut kattavaa korvausta vastaan EASA-asetuksen …

Jatka lukemista

Hyvää Itsenäisyyspäivää!