huhtikuu 2020 archive

Uusi ilmailumääräys: OPS M1-28 Vaara-alueet

Liikenne- ja viestintävirasto on 8.4.2020 antanut uuden ilmailumääräyksen OPS M1-28 Vaara-alueet. Määräys tulee voimaan 23.4.2020. Tämä määräys koskee alueita, joissa vaihtelevasti määräaikoina saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa (vaara-alue). Tällainen toiminta voisi olla esimerkiksi miehittämättömien ilma-alusten lentosäännöistä poikkeavaa toimintaa. Vaara-alueille voidaan lentää ilma-aluksen päällikön harkinnan mukaan. Ilma-aluksen päällikön on harkinnassaan otettava huomioon, että alueen toimijoilla …

Jatka lukemista

Kooste harraste- ja yleisilmailijoita koskevista poikkeuksista – päivitys 24.7.2020

Suomen Moottorilentäjien Liitto on koostanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemat harraste-ja yleisilmailijoita koskevat poikkeukset tälle sivulle. EU-asetuksen (EU) No 2018/1139 artiklan 71 mukaiset poikkeukset Tiedote lentäjille, lennonjohtajille, lennontiedottajille ja matkustamohenkilöstölle: Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja matkustamomiehistön terveydentilatodistusten voimassaolon jatkaminen poikkeusmenettelyllä Tiedote lentäjille: Part-FCL-lupakirjojen kelpuutuksiin jatkoa tarvittaessa Tiedote CAMO organisaatioille: Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolon lisäpidennys ilma-aluksen ollessa valvotussa ympäristössä …

Jatka lukemista