Turvallisen toiminnan malli ilmailukerhoille

Kaikkien Suomen ilmailukerhojen käyttöön tarkoitettu Turvallisen toiminnan malli (TTM) julkaistiin 23.12.2015. Malli on kehitetty yhtenä Harrasteilmailun turvallisuusprojektin toimenpiteistä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Suomen Ilmailuliiton (SIL) ja Suomen Moottorilentäjien Liiton (SMLL) yhteistyönä. Työtä koordinoi Trafista Ari Vahtera ja työryhmän jäseninä olivat Petteri Tarma (SIL), Erkki Pulkkinen (SMLL), Jyrki Laukkanen ja Tapio Kimanen.

Mallin tavoitteena on tukea ilmailukerhojen omaa turvallisuustyötä ja tarjota siihen työkaluja ja ohjeita. Mallin osana olevat julisteet, hyvän ilmailutavan ”haitarit” sekä tieto koko paketin löytymisestä Trafin, SILin ja SMLL:n nettisivuilta on lähetetty joululahjapakettina kaikille Suomen ilmailukerhoille. Trafi, SIL ja SMLL toivovat, että TTM-paketti löytää tiensä kerhojen aktiiviseen käyttöön.

Perusmallin lisäksi toimintamalliin kuuluvat mm. riskienhallinta, oikeudenmukainen toimintakulttuuri ja hyvä ilmailutapa. Jokainen kerho voi hyödyntää mallia soveltuvin osin ja haluamallaan laajuudella. Hyvä ilmailutapa muodostaa pohjan myös yksittäisen ilmailijan turvalliselle toiminnalle. Hyvän ilmailutavan perusperiaatteita esitetään jokaisen kerhojen jäsenen käyttöön tarkoitetussa ”haitarissa”.

Turvallisen toiminnan mallin muuhun materiaaliin kuuluu diaesityksiä kerhojen sisäistä koulutusta varten sekä erilaisia käytännön työpohjia mm. riskienhallintaan. Riskienhallinnan malleja on mukana useita alkaen hyvin yksinkertaisesta aina monipuolisempiin. Esitysten tekstien lisäksi tietoa on annettu diojen muistiinpanosivuilla.

Oikeudenmukainen toimintakulttuuri on olennainen osa nykyaikaista turvallisuuskulttuuria: on tärkeää vaalia avointa, luottamuksellista turvallisuuskulttuuria ja oppia virheistä eikä rangaista niistä. Silti ilmailuyhteisössä on olemassa selkeä raja ymmärrettävän virheen ja ei-hyväksyttävän toiminnan välillä.

Turvallisen toiminnan malliin kuuluu lisäksi tavoite saada esiin ja kaikkien käyttöön hyvät käytännöt, joita tiedämme ilmailukerhoissa olevan. Haastamme kaikki tuomaan ne rohkeasti esiin.

Kaikki Turvallisen toiminnan mallin dokumentit on ladattavissa ja vapaasti hyödynnettävissä seuraavien linkkien takaa;