Liikenne – ja viestintävirasto Traficom:n lausuntopyyntö ilmatilan rakenteiden ja käytön toimivuudesta

Suomen Moottorilentäjien Liitto on osallistunut Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan (High Level airspace policy Body, HLB) toimintaan viime vuosien aikana. Ilmatilan hallinnan seminaarissa 27.9.2018 SMLL piti kaksi esitystä; toisen ilmatilan käyttäjän kokemuksista ja tarpeista sekä toisen suuren suosion saavuttaneen EasyVFR-sovelluksen ominaisuuksista.

Kansallisen ilmatilapolitiikan mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto Traficom laatii vuosittain ilmatilan hallinnan neuvottelukunnalle katsauksen Suomen ilmatilan käytöstä, ilmatilarakenteesta, kapasiteetin hallinnasta, reittiverkostosta sekä ilmatilan joustavan käytön periaatteen edistämisestä.

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta arvioi ilmatilan hallinnan tavoitteiden toteutumista perustuen Traficomin vuosittain laatimaan katsaukseen. Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta antaa tarvittaessa suosituksia toimivaltaisille viranomaisille ja Ilmatilan hallintayksikölle toiminnan tehostamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

Katsauksen valmisteluun liittyen Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää perusteltuja kommentteja kaikilta ilmatilan käyttäjiltä, erityisesti harraste- ja yleisilmailijoilta, aiheeseen liittyen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse 8.2.2019 mennessä SMLL:n hallitukselle osoitteeseen hallitus(at)smll.fi.

Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta

T. Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus ja puheenjohtaja

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa toimintansa 1.1.2019

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa toimintansa 1.1.2019. Uuteen virastoon yhdistyvät liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja Liikenneviraston tietyt viranomaistoiminnot, kuten Merikartoitus.

Virastojen yhdistyminen ei vaikuta olemassa oleviin toimintoihin tai asiakkaille tarjottaviin palveluihin. Toiminta ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen.

Traficomin yhteystiedot 1.1.2019 alkaen

 • Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)traficom.fi (aiemmat sähköpostiosoitteet ohjataan uuteen osoitteeseen)
 • Päätoimipaikan käyntiosoite: Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
 • Postiosoite: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM
 • Traficomin puhelinvaihde: 029 534 5000, faksinumero: 029 534 5095
 • Verkkosivut: www. traficom.fi

Talvi on tullut – ainakin pohjoiseen

Kun vuodenaika vaihtuu talveen muuttuu sekä lennonvalmistelu että lentotoiminnan luonne. AOPA Air Safety Institute on laatinut tietovisan, jotta voit saada käsityksen valmiudestasi talvilentotoimintaan. Voit osallistua siihen tämän linkin takaa.

Tragedian resepti – Accident case study

Kokematon VFR-pilotti päättää koettaa onneaan heikkenevässä säätilassa. Sellaiset päätökset eivät tavallisesti pääty hyvin ja tämäkin koituu koko perheen kohtaloksi. AOPA Air Safety Instituten videossa selvitetään yksityiskohtaisesti lennon vaiheet.

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitestrategia Suomessa 2019-2030 on julkaistu

SESAR
Suomen NAV/SUR-strategia on julkaistu. Suomen Moottorilentäjien Liitto antoi omat lausuntonsa syksyn aikana.
Tiivistettynä voidaan todeta seuraavaa:
 • Satelliittinavigaatiojärjestelmät, GNSS, SBAS, GBAS, eivät palvele vielä Suomea riittävällä tasolla mutta Suomen EGNOS-kattavuusongelman ratkaiseminen ja Galileo- ja EGNOS-palvelujen saaminen Suomeen mennee lähes ensi vuosikymmen puoliväliin saakka. Järjestelmän haavoittuvuudesta ja häiriöherkkyydestä on havaintoja ihan viime aikoina.
 • NDB tultaneen European ATM Master Plan mukaisesti NDB-asemat poistetaan vuoteen 2020 mennessä.
  Finavia ylläpitää omistamiaan lähestymiskäytössä olevia NDB-laitteita vuoteen 2020 saakka tai korkeintaan niiden käyttöiän loppuun asti.
 • VOR/DME-asemien määrä tullee vähenemään European ATM Master Planin mukaisesti ja
  vuoden 2020 jälkeen jäljelle jää vain ns. Minimum Operational Network (MON).
 • DME-laitteet tulevat säilymään GNSS-järjestelmän varamenetelmänä erityisesti RNAV 5-navigaatiokyvyn säilyttämiseksi GNSS-häiriöiden aikana.
 • ILS–tarkkuuslähestymisjärjestelmät tulevat säilymään vielä pitkään eikä suunnitelmia niiden
  poistamiseksi ole.

Harraste- ja yleisilmailun kannanotot ja tarpeet on jätetty strategiassa täysin huomiotta. Korpikenttien IFR-menetelmiä ei edes mainita saati ADS-B IN – järjestelmään liittyvän kanava 978 MHz tärkeydestä koko harraste- ja yleisilmailuyhteisölle.  ADS-B IN:n käyttöönotto ko. kanavan täydentämänä olisi merkittävä askel koko Suomen ilmailuturvallisuuden parantamiseksi. Turvamarginaalia lisäävät tekijät; tosiaikaisesti näkyvä muu liikenne, säätutkakuva, rajoitusalueiden tosiaikainen näkyvyys karttanäytössä ja reaaliaikaiset NOTAMit parantaisivat kaikkien ilmatilan käyttäjien turvallisuutta.

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitestrategia on luettavissa Trafin sivuilla tämän linkin takana. Suomen Moottorilentäjien Liiton lausunnot ovat luettavissa jäsenfoorumilla.

Trafin päätös ilmailulain 109 § mukaisista ilmatilamuutoksista

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on vahvistanut ilmailulain 109 § mukaiset ilmatilamuutokset ilmatilarakenteisiin. Muutokset astuvat voimaan AIRAC-päivämäärällä 25.4.2019.

Linkki Trafin päätökseen ilmatilamuutoksista on täällä. Muutokset Suomen ilmatilarakenteeseen on esitetty täällä.

GA Online Survey – Euroopan laajuinen harraste- ja yleisilmailukyselytutkimus

GA Online Survey

IAOPA Europe on käynnistänyt yhdessä GAMA:n, General Aviation Manufacturers Association, ja EBAA:n, European Business Aviation Association, kanssa kaikki EASA-jäsenvaltiot kattavan kyselytutkimuksen, johon voit vastata osoitteessa https://www.surveymonkey.de/r/FRSKRVS

Anna oma panoksesi tutkimukseen ja vastaa jo tänään!

Lentoon! 2018 -seminaarin yhteenveto ja materiaalit

Lentoon! 2018 -seminaari pidettiin Oulunsalossa 27.10.2018 runsaan osanottajajoukon seuratessa koko päivän monipuolisia ja laaja-alaisia esityksiä. Jokaisessa esityksessä kantavana ajatuksena oli ennalta ehkäisevä turvallisuustyö ja osaamisen ylläpito ja jokaisessa korostui yhteisöllisyyden ja kerhotoiminnan merkitys harraste- ja yleisilmailulle.

Jukka-Pekka Kinos havainnollisti luennossaan ilmatilarakenteiden ja lentotoiminnan eroavaisuuksia ilmatilan käyttäjän kokemuksien ja tarpeiden näkökulmasta Euroopan ja USA:n välillä. Linkki hänen esitykseensä on tässä.

Jani Hottola valaisi EASA-määräysmaailmaa uuden koulutusorganisaationmallin DTOn osalta sekä Perusasetuksen muutosten kannalta. Erityisesti on huomattava vanhan Perusasetuksen Liite II ilma-alusten siirtyminen uudessa Perusasetuksessa Liite I ilma-aluksiksi. Janin esitys on katsottavissa tämän linkin takaa.

Jaakko Nuottokari puolestaan esitelmöi Ilmatieteenlaitoksen organisoitumisesta, ilmailusääpalveluista ja niiden alueellisesta tuotannosta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Low Level Forecast ja sen sisältö tuli tutuksi yleisölle, joka päässee käyttämään palvelua syksystä 2019 alkaen. Ajankohtaan erinomaisesti sopien Jaakko palautti mieleen talveen liittyvät lentosäähän vaikuttavat ilmiöt unohtamatta muitakaan vuodenaikoja. Tähän erittäin tärkeään esitykseen voit tutustua täällä.

Esa Harju esitteli puheenvuorossaan EasyVFR-sovelluksen monipuolisia ominaisuuksia, joilla kaikilla lisätään turvamarginaalia sekä ennen lentoa että lennon aikana. EasyVFR:n ominaisuuksiin kuuluu mm. ääni- ja kuvaindikaattori lähestyvästä valvotusta tai muuten aktiivisesta ilmatilasta. Suomen Moottorilentäjien Liiton OpenFlightMaps-yhteistyön tulokset ovat puolestaan nähtävissä täällä. Linkki EasyVFR-esitykseen on tässä.

Yleisölle tarjotun kenttälounaan jälkeen oli vuorossa päivän ehkä odotetuin esitys. Anssi Rekula ja Ari Tolonen kertoivat avoimesti ja suoraan heinäkuisen ATOL 650 LSA -amfibiolentokoneen lennon valmistelusta, lentoolähdöstä ja muista lennon eri vaiheista. Anssi ja Ari jakoivat yleisölle esimerkillisesti kaiken lento-onnettomuudesta kokemansa ja oppimansa, jotta muillakin lentäjillä olisi mahdollisuus oppia heidän kokemuksistaan vaarojen ja onnettomuuksien välttämiseksi. Molempien pitkän kokemuksen ansiosta yleisö sai loogisen ja analyyttisen selonteon lennosta ja erityisesti onnettomuuden syistä ja seurauksista. Kiitokset Anssille ja Arille vaikuttavasta ja opettavaisesta esityksestä, joka on kaikkien luettavissa täällä.

Puskalentämisen anatomiaan tutustutti yleisön pitkän linjan ilmailija Antti Kontio. Jos Anssin ja Arin luennon jälkeen jokaisella lentäjällä on pitkät alushousut jalassa niin Antin luennon jälkeen varustukseen kuuluvat myös välihousut. Jo pelkät esityksen kuvat antanevat jokaiselle poutahaukalle, ainakin itselleni, kylmät väreet selkäpiihin pitkäksi aikaa. Haasteet ovat täysin toista luokkaa operoitaessa kelluke- tai suksikoneella erämaassa tiettömien taipaleiden takana kuin päällystetyiltä kiitoteiltä palveluiden ollessa käden ulottuvilla. Puskalentämisen haasteisiin ja vaatimuksiin voit tutustua tämän linkin takaa.

Suomen Moottorilentäjien Liitto kiittää kaikkia tilaisuudessa vierailleita esitelmöitsijöitä onnistuneesta tilaisuudesta.

Tilaisuus streamattiin verkkosovellusten kautta, joten sitä katsoa myös verkkotallenteena.  Youtube-linkit ovat

Twitter-linkki on tässä.

HUOM: Linkki 2 vaihtui teknisten ongelmien vuoksi. Lähetys löytyy myös Youtubesta hakusanalla ”IlmailuTV” ja/tai ”Lentoon! 2018”.

Linkkilista esityksiin:

Ilmailun säädösinfo 23.10.2018 – materiaalit

Säädösinfossa pidettyjen esitysten aineistot löytyvät nyt Trafin Internet-sivuilta: https://www.trafi.fi/tietopalvelut/tilaisuuksien_aineistot/ilmailun_saadosinfo_23.10.2018

Yleisön pyynnöstä dioihin on lisätty lyhenteiden selityksiä sopiviin kohtiin.