AOPA CH Maarianhaminassa

AOPA CH:n ryhmästä kuusi seitsemän

konetta on jo saapunut Maarianhaminaan. Kahdeksas ja yhdeksäs laskeutuivat tätä kirjoitettaessa.

Nya Åland uutisoi vierailua tässä jutussaan.

AOPA SVEITSI vierailee lentäen Suomessa 27.8.-1.9.2012

Ryhmä sveitsiläisiä ilmailijoita vierailee lentäen Suomessa 27.8.-1.9.2012

Suomen Moottorilentäjien Liitto isännöi sveitsiläisen sisarjärjestönsä, AOPA Sveitsin lentoretkeä Suomeen ajalla 27.8. – 1.9.2012. Sveitsiläisryhmä tutustuu Suomen kulttuuriin, perinteisiin ja luontoon – erityisesti Lappiin, sekä suomalaiseen ruokakulttuuriin seuraavilla paikkakunnilla; Maarianhaminassa, Oulussa, Ivalossa ja Kuopiossa.

Neljälle paikkakunnalle on järjestetty tutustumisia erilaisiin kohteisiin ilmailuteeman lisäksi, kohteissa on erilaista ohjelmaa ja nähtävyyksiin tutustumista sekä suomalaisten yleisilmailijoiden kanssa yhteistoimintaa ja kanssakäymistä. AOPA Sveitsi tulee Suomeen 18 pienlentokoneella ja 49 jäsenen voimin lentoretkelle suorittaen yleisilmailulentokoneilla lentäen siirtymiset paikkakunnilta toiselle. Ryhmä saapuu Sveitsistä Ahvenanmaalle, Maarianhaminan lentoasemalle maanantaina 27.8. jatkaen seuraavana päivänä kohti Oulua. Sieltä seurue jatkaa keskiviikkona kohti Ivaloa, jossa on ohjelmaa kahdelle päivälle. Perjantaina ilmailijat saapuvat Kuopioon, josta alkaa paluumatka kohti Sveitsiä lauantaina 1.9.2012.

Kutsumme kaikki ilmailijat, erityisesti Ahvenanmaan, Oulun, Ivalon ja Kuopion alueen ilmailuharrastajat ja ilmailun sidosryhmien edustajat tervehtimään AOPA Sveitsin lentäjiä ja toivottamaan heidät tervetulleiksi Suomeen. Tutustumiseen, keskusteluun ja kokemusten vaihtoon on parhaat mahdollisuudet lentokentillä seuraavina aikoina – säätilan aiheuttamat viivästykset ovat mahdollisia;

27.8. Maarianhaminan lentoaseman ravintola klo 14-16
28.8. Oulun lentoaseman Hello Cafe klo 12-14
29.8. Ivalon lentoaseman ravintola klo 11-13
31.8. Kuopion lentoaseman Hello Cafe klo 12:30 – 14:30
 
Pyydämme välittämään tämän viestin kaikille ilmailua harrastaville ystävillenne mahdollisimman runsaan osanottajajoukon saamiseksi jokaiselle lentokentälle.

Suomen Moottorilentäjien Liitto, AOPA FINLAND, perustettiin marraskuussa 2011 tehostamaan ja aktivoimaan lentokoneenomistajien ja lentäjien edunvalvontaa erityisesti ilmailun lainsäädäntöön ja määräyksiin, lentotoiminnan taloudellisuuteen ja turvallisuuteen liittyvillä osa-alueilla.

AOPA FINLANDin tarkoituksena on toimia lentokoneenomistajien ja lentäjien etujärjestönä edistäen Suomen yleisilmailua, erityisesti moottorilentämistä, sen taloudellisuutta ja turvallisuutta, Suomen ilmatilan joustavaa käyttöä, lentoasemien ja lentopaikkojen käyttöä yleisilmailun kannalta sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. Liitto valvoo ja ajaa jäsentensä yhteisiä yhdistyksen alaan liittyviä etuja yhteiskunnassa. AOPA Sveitsi, AOPA CH, on Suomen Moottorilentäjien Liiton sveitsiläinen sisarjärjestö ja ne toimivat yhdessä saman kattojärjestön IAOPA:n alaisuudessa Euroopassa.

Yleisilmailukoneiden huolto-ohjelmien vaatimukset voivat keventyä

Yleisilmailukoneiden huolto-ohjelmien vaatimukset voivat keventyä

Yleisilmailutyöryhmä tarkasteli EASA:n Part M:n liittyvien huolto-ohjelmien ongelmia ja tarkastelun tuloksena EASA
valmistelee parhaillaan NPA:ta, Notice of Proposed Amendment, jossa käsitellään muutoksia jatkuvan lentokelpoisuuden vaatimusten suhteen ELA-1-, LSA- ja purjelentokoneiden ja ilmapallojen osalta.

Dan Akerman, AOPA Ruotsin vanhempi tekninen neuvonantaja, joka toimi IAOPA:n edustajana, raportoi, että ELA-1 painorajaa tullaan nostamaan 1200 kg:n. Dan kirjoittaa: ”ELA-1-, LSA- ja purjelentokoneet sekä ilmapallot, joita ei käytetä kaupalliseen toimintaan eivät tulevaisuudessa tarvitsisi yksilöllistä huolto-ohjelmaa, joka on kasvanut uskomattomiin mittasuhteisiin viimeisen yli neljän vuoden aikana Part M:n voimaantulosta lähtien.”

”NPA esittelee uuden konseptin, Minimimum Maintenance Program, MMP:n, jossa sovelletaan FAR 43 Liite D:n vaatimuksia. Erilliset MMP:t tullaan kehittämään  ELA-1, LSA- ja purjelentokoneille sekä ilmapalloille. MMP:ssä luetellaan useita tarkastuksia, jotka on tehtävä vuosittain tai 100 tunnin välein. Tässä uudessa ohjelmassa tullaan poistamaan suositellut pakoputkien ja turvavöiden vaihdot sekä 30 päivän välein tehtävät ovitiivisteiden
voiteluvaatimukset jne. jotka ovat yleisilmailijoiden kiusana monissa maissa.”

”On sanomattakin selvää, että ilma-alus ei läpäise lentokelpoisuustarkastusta, ellei sitä ole huollettu mutta
omistajalla tulee olemaan oikeus vapaasti soveltaa huolto-ohjeita omaan toimintaansa soveltuviksi ilman byrokraattisia ongelmia.”

”NPA:ssa täsmennetään myös, että huoltotiedotteet, -kirjeet ja -ohjeet ovat vain suosituksia. Nykyinen Part M on
melko selkeä mutta joidenkin maiden kansallisilla ilmailuviranomaisilla on ollut vaikeuksia ymmärtää sitä.”

”Ainoat huoltotyöt, jotka vaaditaan tehtäväksi MMP:ssä, Minimum Maintenance Program:ssa, ovat ne Airworthiness Directive:t ja Airworthiness Limitations, lentokelpoisuusmääräykset ja lentokelpoisuusrajoitukset, jotka koskevat kyseistä konetta sekä harvinaiset Certification Maintenance Requirement’it. Tämä on se tapa, jolla amerikkalaisten valmistajien huolto-ohjeita on tarkoitettu käytettävän.”

”MMP:n myöntää EASA ja se on sama kaikille käyttäjille ja jokainen ilma-alusta koskeva AD täytyy lisätä
MMP:n. Ilma-aluksen omistaja itse hyväksyy MMP:n – tämä on mahdollista, koska se sisältää vain ennalta määrätyt ja hyväksytyt tiedot.”

”Toinen muutos on, että Part-F tai Part-145 organisaatio voi toimia CAMO:n statuksella ja myöntää
lentokelpoisuustodistuksen sekä kirjoittaa ARC:n, Airworthiness Review Certificate, MMP:n omaavalle ilma-alukselle. Ainoa vaatimus on, että henkilöstö on valtuutettu ja hyväksytty nykyisten määräysten mukaan.”

Toivottavasti NPA etenee Opinion-vaiheeseen ja se hyväksytään äänestyksessä. ”Tämä on vasta alkua. Yleisilmailutyöryhmä etenee tarkastelussaan toiseen vaiheeseen, joka tuo lisää muutoksia. Nämä
 muutokset kuitenkin saattavat kestää kauemmin toteutua, sillä niiden vieminen läpi Euroopan Unionin poliittisen päätöksen tekoprosessin kestää kauan. ”

Martin Robinson, IAOPA:n varapuheenjohtaja, toteaa: ”Kiitän kaikkien jäsenten puolesta Dan Akermania, jonka vertaansa vailla oleva kokemus yleisilmailuun käytettävien lentokoneiden huollosta ja ylläpidosta on osoittautunut korvaamattomaksi avuksi tässä haastavassa asiassa. Hänen kovan työnsä ansiosta saadaan parannuksia aikaan Part M:ssä.”

Tukholma-Arlandan kentällä maahuolinta on mahdollista suorittaa itsepalveluna

Ruotsin ilmailuviranomaisen, Transportstyrelsenin, päätöksellä on todettu aiemmin Swedavian, Ruotsin valtion omistaman yhtiömuotoisen ilmaliikenne- ja lentokenttäoperaattorin, antama määräys pakollisesta maahuolintapalvelusta olevan Ruotsin ilmailulain 2000:150 7§ ja EU direktiivin 96/67:n Artikla 7 vastainen, jotka molemmat sallivat self-handlingin.

Transportstyrelsen vaatii Swedavialta pikaisia toimia määräyksen peruuttamiseksi sekä uuden lakien ja direktiivien mukaisen määräyksen laatimiseksi.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ryhtyy toimiin Finavian vastaavansisältöisen määräyksen saamiseksi direktiivin mukaiseksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Lähde

 

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategia

EU on velvoittanut jäsenvaltionsa toteuttamaan Single European Sky (SES) asetuksessa kuvattuja toimintamalleja ilmaliikennepalvelun järjestämisessä. Trafi on laatinut uuden ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategian Suomessa vuosille 2012-2030 ja pyytää lausuntojastrategialuonnoksesta 15.9.2012 mennessä.

Lähde

Ilmailumääräyksen OPS M1-27 muutos lausuntokierroksella

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää 20.8.2012 mennessä lausuntoa suunnitellusta muutoksesta ilmailumääräykseen, joka on annettu aluesuunnistuslaitteiden käytöstä mittarilähestymiseen. Määräysmuutoksen pääasiallisena tavoitteena on operatiivisten vaatimusten esittäminen niin sanotun pystysuuntaopastetun mittarilähestymisen käyttöönottoa varten.

Lähde

AOPA SWEDEN 50 years – AOPA Ruotsin kansainvälinen juhlavuoden Fly-In Ljungby / Feringe 4. – 5.08.2012

Toivotamme kaikkien ilmailulajien edustajat tervetulleiksi tähän juhlaan. Ota mukaasi vaimosi, perheesi, ilmailuystäväsi, mekaanikkosi, ilmailulääkärisi, paikallispoliitikko tai ilmailusta kiinnostunut ystäväsi ja tule kanssamme Ljungby/Feringen lentokentältä tuona viikonloppuna!

Tätä kirjoitettaessa olemme täydessä suunnittelutyössä kahden päivän konferensseihin ja seminaareihin seuraavista aiheista; EASA-lupakirjat, huoltotoiminta, viranomaisvalvonta, EASA-OPS, lentoturvallisuus jne. Viranomaisten edustajat on kutsuttu myös paikalle.

Tapahtumien organisointi muille kävijöille on myös käynnissä, lapsille ja vaimoille on luvassa paljon ohjelmaa lauantaina.

Maanäyttelyssä on koeistuttavana vanhoja koneita mutta myös moderneja yleisilmailukoneita, suuri puljalentotapahtuma sekä taitolento-esitys on myös ohjelmassa.

Paikkana on ainutlaatuinen Ljungby-Feringe lentokenttä (ESMG), jolla toimiva Feringe FK täyttää myös 50 vuotta tänä vuonna, joten nyt on kaksi syytä juhlia kunnolla.

Feringe Flygklubbenin lentokentälle (ESMG 01-19, 1150 x 30m) ovat tervetulleita kaikki ilma-alukset liitimistä ja liikesuihkoneisiin. Jet A1 ja 100LL ilmailupolttoainetta on saatavana. Mikäli haluat laskeutua ruoholle, niin sekin on mahdollista (01-19, 600 x 30m). Autolla saapuville on runsaasti pysäköintitilaa tarjolla. Kenttä on auki tapahtumaan saapuville koneille jo perjantaina 3.8.2012.

Lauantai ohjelma on tarkoitettu ilmailijoille ja perheellisille on tarjolla muuta ohjelmaa. Sunnuntaina on avoimet ovet muulle yleisölle edistääksemme yleisilmailua suuren yleisön silmissä. Esittelemme koneitamme ja kerromme niistä kiinnostuneille saadaksemme ilmailukipinän syttymään.

Majoittua voit joko hotelliin, omaan telttaan tai matkailuvaunuusi/autoosi. AOPA Ruotsilla on edullinen sopimushinta paikalliseen hotelliin, Terraza Ljungby’n.  Hinta yhden hengen huoneelle on 550,00/henkilö/yö tai 750,00 2 hengen huoneessa. Varaa puhelimitse +46 (0) 372-135 60 ja mainitsemalla varaustunnuksen ”AOPA” saat sopimushinnan. Linkki Terraza-hotelliin Ljungbyssä. Kuljetukset on järjesttetty lentokentän ja hotellin välillä viikonlopun aikana. Leiriytyminen on ilmaista lentokentällä.

Lauantai-iltana järjestetään juhlaillallinen hotellissa!
Tervetuloa!

AOPA pysäyttää tarpeettomat transponderitarkastukset

EASA on vastannut kirjallisesti AOPA Ruotsin kirjeeseen C-moodin transponderitarkastuksista.
EASA ilmoittaa, että se aikoo pikaisesti poistaa vaatimuksen transponderitarkastuksista juuri niillä perusteilla,
jotka tuotiin esille Dan Ackermanin laatimassa AOPA Ruotsin kirjeessä.

 

EASA AD 2006-0265 edellyttää, että C-moodin transponderit on tarkastettava 24 kuukauden välein, jotta varmistetaan laitteen oikea toiminta ja korkeusilmoitus. Dan Ackerman totesi AOPA Ruotsin kirjeessä joulukuussa 2011 useita syitä, miksi tarkastukset olisi poistettava. EASA vastasi kirjeessään,
että se aikoo poistaa vaatimuksen viitaten Dan Ackermanin perusteluihin. Huomionarvoista on, että EASA:n julkaisi taannoin myös Safety Information Bulletin (SIB), jossa ”… suositellaan operaattorit tarkistamaan
transponderin säännöllisesti joko testaamalla mittalaitteella tai varmistamalla toiminta lennonjohdolta lennettäessä tutkan toiminta-alueella.”

Vaatimuksen, EASA AD 2006-0265, poistamiseen tarvitaan vielä ns. Julkinen kuuleminen, mutta toivotaan, että asia voidaan nopeasti käsitellä vuoden 2012 aikana.

AOPA – Ruotsi toteaa tyytyväisenä, että Danin osuus asiassa perustuen hänen asiantuntemukseen ja tietoonsa, johtaa tarpeettomän sääntelyn vähentämiseen, joka puolestaan säästää aikaa ja rahaa kaikilta lentokoneenomistajilta.

Lähde: AOPA stoppar onöjdig transponderkontroll

Kausikorttikonseptin asiakaskonsultaatio Finavian kanssa

Suomen Moottorilentäjien Liiton edustajat osallistuivat yhdessä muiden sidosryhmien edustajien kanssa Finavian järjestämään asiakaskonsultaatioon 19.6.2012.

 

Tilaisuudessa keskusteltiin kausikorttikonseptin muutostarpeista, linjattiin sen kehityssuunnitelmaa sekä tuotiin esille yleisilmailijoiden näkemyksiä lentoasemien palvelutasosta ja lentoliikennemaksuista. Keskustelussa sivuttiin myös 12 kuukaudeksi ostettujen kausikorttien hyvittämistä 31.12.2012 ylittävältä osalta. Finavia lupasi käsitellä reklamaatiot ja oikaisupyynnöt palveluehtojensa mukaisesti.

Suomen Moottorilentäjien Liitto edellyttää, että Finavia hyvittää täysimääräisesti kyseisissä tapauksissa 31.12.2012 ylittävältä osalta käyttämättä jäävän ajan kausikortin maksajalle. SMLL:n hallitus antaa jäsenilleen tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja reklamaatioiden ja oikaisupyyntöjen tekemiseen.

 

Trafin lausuntopyyntö toisiotutkavastaaja- sekä radioyhteysvaatimuksen laajentamisesta

Trafi pyytää lausuntoja toisiotutkavastaaja- ja radioyhteysvaatimuksen laajentamisesta Helsinki-Vantaan lähestymisalueen alapuolisessa ilmatilassa.

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus pyytää jäsenistöltä perusteltuja mielipiteitä asiasta, sillä hallitus tulee ottamaan kantaa lähitulevaisuudessa tähän asiaan ja kertomaan sen Trafille.