Ilmailijoiden sääilta 2018

Ilmailijoiden sääilta
Ilmatieteen laitos järjestää kaikille avoimen Ilmailijoiden sääillan tiistaina 8.5.2018 klo 17.00 alkaen toimitalossaan Helsingin Kumpulassa.

Tilaisuuden alustava ohjelma alla.

 • Ilmarin esittely ja tilannekuva
 • Erityisiä säätilanteita lentäjän kannalta
 • LLF-tuotteen esittely
 • Trafin puheenvuoro
 • IL:n Lentosään uuden organisaation esittely
 • Keskustelua

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä !

Ilmoittauduthan 6.5.2018 mennessä.

Lockheed Martin F-35 Lightning II Ilmailumuseoyhdistyksen jäseniltakierroksella

Ilmailumuseoyhdistys järjestää paikallisten ilmailuhistoriallisten yhdistyksen ja Lockheed Martinin kanssa yhteistyössä jäseniltakierroksen 23.-27.4.2018. Jäseniltakierroksen aiheena on Lockheed Martin F-35 Lightning II -monitoimihävittäjä, joka on tarjolla HX-hankkeessa Hornetin korvaajaksi.

Jäsenillat järjestetään seuraavasti:

 • ma 23.4.2018 Turku (Turun kiinteistöliikelaitoksen auditorio, Puutarhakatu 1)
 • ti 24.4.2018 Tampere (Metso-kirjaston Lehmus-sali, Pirkankatu 2)
 • ke 25.4.2018 Jyväskylä (Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Valjakka-auditorio, Rajakatu 35)
 • to 26.4.2018 Kuopio (Kuopion klubi, Kuninkaankatu 10)
 • pe 27.4.2018 Oulu (Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-sali, Kaarlenväylä 3)

Turussa kumppaninamme on Turun Ilmasilta ja Oulussa Lapin Lennoston killan Oulun osasto.

Ilmoittautuminen jäseniltoihin käy tapahtumakalenterin kautta! Tarkistathan, että ilmoittaudut oikeaan tapahtumaan…

Reino Myllymäki

Låhde

(English) EUROPE – FEWP annual meeting in Great Britain

Anteeksi, mutta tämä kirjoitus on saatavana ainoastaan näillä kielillä: Amerikanenglanti.

Lausuntopyyntö: OPS M1-1, OPS M1-28 ja OPS M1-31

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa lentotoimintaa koskevista määräysluonnoksista OPS M1-1, Suomessa sovellettavat lentosäännöt; OPS M1-28, Vaara-alueet sekä OPS M1-31, Transponderivyöhykkeet.

Suomessa sovellettavat lentosäännöt, OPS M1-1

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1185 muutetaan EU:n yhteisiä lentosääntöjä (SERA, komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012 yhteisistä lentosäännöistä sekä lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä). Asetus on julkaistu 21. heinäkuuta 2016.

Määräyksen tarkoituksena on tehdä asetuksen edellyttämät muutokset 11.11.2014 annettuun lentosääntöjä koskevaan ilmailumääräykseen. Tässä hankkeessa huomioidaan asetuksen 18. elokuuta 2016 ja 12. lokakuuta 2017 sovellettavaksi tulleet muutokset.

Asetuksen merkittävimmät muutokset koskevat transponderin käyttöä, jota koskien asetuksessa on uusi 13 jakso. Asetukseen on lisätty myös uusi jakso 14, jossa on säännökset ilmailun radiopuhelinliikenteestä ja siinä käytettävistä sanonnoista. Tässä määräyksessä OPS M1-1 on esitetty vastaavat kansalliset toimintatavat.

Vaara-alueet, OPS M1-28

Määräyshankkeella tehdään vaara-alueita koskevat muutokset määräyksen liitteeseen 1, jossa esitetään pysyvät vaara-alueet. Aluemuutokset käyvät ilmi lausuntovaiheessa muutosmerkinnöin. Muutoksessa huomioidaan toimijoiden esittämiä tarpeita uusiksi vaara-alueiksi ja alueiden muutoksiksi. Vaara-alueita koskeviin muutoksiin on voinut lausua aiemmin, kun sidosryhmiltä on pyydetty lausuntoa esitetyistä ilmatilamuutoksista kokonaisuudessaan.

Transponderivyöhykkeet, OPS M1-31

Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Tampere-Pirkkalan lähestymisalueen nimeämistä transponderivyöhykkeeksi. Alueen nimeäminen perustuu ANS Finlandin esitykseen, jonka mukaisesti alueen katsottaisiin lisäävän turvallisuutta ja parantavan ilmatilaluokan C mukaisia toimintaedellytyksiä.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksista 19.3.2018 mennessä. Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Lausunnon antamisessa voi käyttää apuna lausuntopyyntötaulukkoa. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron.

Lisätietoja

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi, puh. 029 534 6063, Twitter: @PMetsavainio

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne – www.liikennefakta.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tuottaa tilastoja neljästä eri liikennemuodosta, joiden katsausten lisäksi tilastotietoa löydät  osoitteesta https://www.liikennefakta.fi/liikennefakta

Mikä on liikennefakta.fi?

Liikennefakta.fi tarjoaa ajantasaista tietoa liikennejärjestelmästä. Liikennejärjestelmä koostuu kaikista liikennemuodoista käyttäjineen, toimijoineen, ja liikennevälineineen. Liikennejärjestelmä kattaa myös liikenteen ohjauksen ja hallinnan, liikennetiedon ja -palvelut, infrastruktuurin sekä näitä koskevat säädökset. Liikennefakta.fi toimii tietopankkina liikennejärjestelmän seurannalle, raportoinnille ja kehittämiselle.

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne

Vuosi 2017 oli yleis- ja harrasteilmailussa tason 1 mittareilla (onnettomuudet, onnettomuuksissa kuolleet ja vakavat vaaratilanteet) arvioituna hieman edellisvuotta heikompi. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna vuosi sujui turvallisuuden suhteen kuitenkin melko hyvin. Huomio kiinnittyy lähinnä yleisilmailun vakavien vaaratilanteiden määrään joka on nyt toista vuotta kasvussa. Kasvu saadaan toivottavasti katkaistua vuonna 2018.

Tason 2 mittareilla arvioituna huomionarvoista on yleisilmailussa negatiivisessa mielessä lisääntynyt läheltä piti-tilanteiden määrä ja positiivista taas kiitotiepoikkeamien ja ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden määrän vähentyminen.

Yleisilmailun toimijoiden ja viranomaisen aktiivinen yhteistyö ja toimenpiteet ovat osaltaan auttaneet tilanteen kehityksessä parempaan suuntaan, mutta tärkeimpänä tekijänä on yleis- tai harrasteilmailijan oma turvallisuuslähtöinen asenne ja toimintatapa. Turvallisuus tulee ansaita joka päivä uudestaan.

Lisää yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanteesta voit lukea täältä.

Ilmailun riskienhallinta ja sen vaikuttavuuden seuranta -työpajapäivä

Trafin järjestää vuorovaikutteisen työpajapäivän 13.3.2018 Helsingissä. Tapahtumapaikkana toimii Helsingin Messukeskus.

Tilaisuus järjestetään osana Trafin Riskienhallintakampanjaa ja on tarkoitettu ilmailun organisaatioille tukemaan organisaatioiden omaa turvallisuudenhallintatyötä. Osallistujiksi toivotaan turvallisuudenhallinnan vastuutahoja ja työpajojen osa-alueiden ammattilaisia.

Työpajapäivän tavoitteena on löytää käytännönläheisiä ja hyödyllisiä mittareita toimijoiden käyttöön. Työpajoissa käydään läpi riskienhallinnan ja suorituskyvyn mittaamisen velvoitteet ja hyödyt sekä päivitetään ja luodaan 1.1.2019 voimaan tulevia kansallisia mittareita (Suomen ilmailun turvallisuusohjelman FASPn liite 2 päivitys).

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 23.2.2018. Tilaisuus on maksuton.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa www.trafi.fi/tilaisuudet/SPItyopaja.

Kaamospäivät Sodankylän Luostolla 27.1.2018

Sodankylän Ilmailukerho järjesti tämän vuotisen Kaamospäivän Luostolla 27.1.2018. Tilaisuuden avasi Sodankylän Ilmailukerhon puheenjohtaja Marja Kuusela ja Sodankylän kunnan tervehdyksen Kaamospäiville toi valtuuston puheenjohtaja Pekka Heikkinen.

Asiapitoinen ohjelma alkoi uuden DTO-määräyksen käsittelyllä ja sen käyttöönotolla Suomessa, josta kertoi Trafin edustaja Helena Pietilä. FCL- ja OPS-siirtymäaikojen jatkot tulevat koskemaan niin lentokone-, helikopteri-, purjekone- kuin pallokouluttajiakin. Helena Pietilä valaisi myös EASA perusasetuksen muutokseen liittyviä vaiheita sekä sen vaikutuksesta ultrien painorajoihin. Materiaali on ladattavissa tämän linkin takaa.

Lounaan jälkeen Ilmailuliiton varapuheenjohtaja ja Suomen Urheiluilmailuopiston hallituksen puheenjohtaja Peter Tähtinen esitteli tavoilleen uskollisen monisanaisesti ja värikkäästi Suomen Ilmailuliiton toimintaa ja ajankohtaisia asioita.

Iltapäivän ohjelmassa olikin sitten vuorossa Suomen Moottorilentäjien edustajat, hallituksen puheenjohtaja Erkki Pulkkinen ja sihteeri Esa Harju. Hän taustoitti SMLL:n syntyyn johtaneita tekijöitä, joiden seurauksena yhteistuumin perustajajäsenet päättivät käynnistää harraste- ja yleisilmailun edunvalvontatoiminnan, jossa ruohonjuuritason harrastajien edut ovat tasaveroisesti edustettuna yhteiskunnassa. Esitys on nähtävissä ja ladattavissa osoitteessa http://www.smll.fi/wp-content/uploads/2018/02/SMLL_Intro_2018.pdf
Erkki Pulkkinen havainnollisti youtube-videon avulla tärkeitä asioita, joita ei lentokauden alun innostuksessa pidä unohtaa. Video on nähtävissä osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=siwils2V1Xo&app=desktop.

Kaamospäivien lopuksi Sami Kinnunen esitteli Suomen Lentopelastusseuran toimintaa sekä etsintätehtävien koulutuksia ja hälytysryhmien ajankohtaisia asioita.

Ilmailun teoriakokeet

Seuraavat järjestämämme teoriakokeet ovat

 • 9.2.2018 Oulunsalossa
 • 16.2.2018 Oulunsalossa

Jos olet suunnitellut osallistuvasi viranomaiskokeisiin lähiaikoina ja sijainti on sinulle sopiva, kannattaa tarttua tilaisuuteen.
Ohjeita löydät täältä

Jeppesenin kyselytutkimus harraste- ja yleisilmailijoille

Lentosuunnistustuotteiden ja -välineiden kehittäjien kiinnostus Suomen harraste- ja yleisilmailua kohtaan kasvaa edelleen.

Jeppesen on käynnistänyt kyselytutkimuksen suomalaisten ilmailuharrastajien tarpeista. Käynnissä olevassa kyselyssä painopisteenä ovat valvomattomat lentopaikat ja niiden tiedot. Jeppesenin tavoitteena on luoda verkkosivusto, jossa julkaistaan valvomattomien lentopaikkojen tiedot karttoineen. Sivusto tulee olemaan kaikkien ilmailijoiden käytössä maksutta riippumatta siitä ovatko he Jeppesenin asiakkaita vai ei.

Vastaaminen alla olevaan kyselyyn kannattaa, sillä vastanneiden kesken arvotaan 10 kappaletta yhden vuoden Jeppesenin VFR/IFR-karttasovelluksen lisenssejä. Kyselyssä on vain 9 kysymystä ja vain vastaamalla osallistuu arvontaan. Vastausaikaa on 28.2.2018 saakka. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Kyselyyn voi vastata tämän linkin kautta https://jeppesen.wufoo.com/forms/q1hkoivo1711wtr/

Terveisin,
GA Jeppesen Team ja Suomen Moottorilentäjien Liitto

Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta!