Korpikenttien IFR-menetelmät myötätuulessa

Osana EASA GA Roadmapia eli yleisilmailun kehittämissuunnitelmaa EASA pyrkii parantamaan harraste- ja yleisilmailun mahdollisuuksia  mittarilentomenetelmien käyttöön. Osana näitä pyrkimyksiä ovat uudet EIR- ja CB-IR-kelpoisuudet sekä aiemmin tänä vuonna lausuntokierroksella ollut BIR-kelpoisuusehdotus. Tämän lisäksi tavoitteena on poistaa myös muut esteet mittarilentotoiminnasta harraste- ja yleisilmailutoimijoilta. Näitä ovat mm.  laitteiden sertifiointi ja IFR-toimintaympäristön kehittäminen.

Euroopan satelliittinavigointijärjestö (GSA) esitteli äskettäin EASA GA-tilaisuudessa esityksen siitä, miten LPV IFR -menetelmä voidaan toteuttaa myös nykyisillä VFR-kentillä, sillä äskettäin päivitetyn ICAO: n ”non-instrument runway” määritelmän mukaisen UNICOM-konseptin käyttöön ottaminen Euroopassa mahdollistaa laskeutumisen myös korpikentille, joilla ei ole lennonjohtopalvelua.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ehdotti Trafille ja Liikenne- ja viestintäministeriölle korpikenttien IFR-menetelmämahdollisuuksien selvittämistä HORIZON 2020-projektin puitteissa jo runsas kaksi vuotta sitten. Ehdotus ei saanut toivottua palautetta viranomaisilta vaikka EU:n HORIZON 2020-projektissa on käytettävissä runsas 80 miljardia euroa tarjolla käytettäväksi mm. harraste- ja yleisilmailun kehittämiseen.

GSA-viraston esityksestä löytyy kopio tästä.

VMC:stä IMC:n ilman varasuunnitelmaa?

AOPA Air Safety Institute on tehnyt yli 60 vuoden ajan ilmaisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on auttaa kaikkia lentäjiä lentämään turvallisemmin. Tarjonta käsittää uraa uurtavista verkkokursseista suosittuihin live-seminaareihin ja videoihin sisältäen myös ilmailun turvallisuustutkinnon. AOPA Air Safety Institutella on erinomaisia aiheita ja materiaaleja myös suomalaisille harraste- ja yleisilmailijoille.

Suomen kesä voi olla yllätyksellinen kuten tänäkin viikonloppuna olemme huomanneet. Marginaalinen, vähitellen huonontuva sää voi yllättää VFR-lentäjän lentämään mittarilento-olosuhteisiin huomaamatta. AOPA Air Safety Instituten uusi VFR into IMC-koulutusohjelma käsittelee tätä vaarallista tilannetta ja suosittelee erilaisia menettelyjä tämän vaaratilanteen välttämiseksi ja siitä pois pääsemiseksi. Lennonopettajat voivat käyttää tätäkin uutta opetusohjelmaa ilmaiseksi lentokoulutuksen aikana. Lataa koulutusohjelma tästä linkistä.

EASA CAT SET-IMC työpaja Kölnissä 4.7.2017

Työpajassa tullaan käsittelemään äskettäin julkaistun CAT SET-IMC -asetuksen (EU) 2017/363, ja siihen liittyvän päätöksen 2017/004 / R täytäntöönpanoa. Tilaisuus järjestetään EASA: n toimitiloissa Kölnissä 4. heinäkuuta 2017.

Tavoitteena on järjestää vuorovaikutteinen työpaja, johon osallistuvat lentotoiminnan harjoittajien, lentokoneiden / moottorivalmistajien ja kansallisten ilmailuviranomaisten edustajat. Työpaja tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ja ajatustenvaihtoon teollisuuden ja kansallisten viranomaisten edustajien kanssa.

Tavoitteena on, että teollisuus ja ilmailuviranomaiset esittävät asetuksen käytännön toteutustapoja ja keskustelevat asetuksen sisällöstä yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Tässä tilaisuudessa on myös mahdollista nostaa esille EASA:n sääntökysymyksiä sekä antaa tilaisuuden jakaa parhaita käytäntöjä eri aloilla.

Esityslistaluonnos julkaistaan ​​pian täällä. Keskustelun pääaiheet keskittyvät lähinnä seuraaviin seikkoihin:

 • Lentokoneiden käyttökelpoisuus
 • Miehistön kokoonpano ja ohjaamomiehistön koulutus
 • Toimijoiden menettelytavat;
  • Huoltotoiminnassa
  • Lennonsuunnittelussa

Työpajan onnistumiseksi osanottajia pyydetään ehdottamaan järjestäjille etukäteen keskeisiä keskustelunaiheita. Jos sinulla on jokin tietty aihepiiri, josta haluat keskusteltavan tai jokin kysymys, johon haluat vastauksen, niin voit lähettää aiheen tai kysymyksen osoitteeseen air_ops(a)easa.europa.eu viimeistään 20.6.2017. Mainitse otsikossa teksti ”For CAT SET-IMC workshop”. Aiheet tai kysymykset olisi suunnattava edellä mainittuihin säännöksiin. Työpajassa ei ole tarkoitus selittää sääntöjä vaan keskustella kyseisen asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä.

Ilmoittautuminen

Työpajaan on pakollinen ilmoittautuminen tämän linkin takana. Osallistumismaksu on 80 euroa, jolla katetaan neuvotteluhuoneen tilavuokra ja tarjoilu. Ilmoittautuminen on avoinna 28. kesäkuuta 2017 saakka.

8.33 kHz -projektin tilanne

Suomi100 – Nimisjärven lentokenttätapahtuma 24.5.2017

Vaalan yhtenäiskoulu ja lukio yhteistyössä eri järjestöjen kanssa järjestävät itsenäisen Suomen juhlavuoden kunniaksi maamme sotavuosiin liittyvän Nimisjärven lentokenttätapahtuman.

Nimisjärven lentokenttä Vaalassa oli yksi Suomen tärkeimmistä sotilaslentokentistä kolmen viikon ajan Lapin sodan aikana. Tapahtumalla halutaan tuoda esiin sotilaslentokentän historiaa ja merkitystä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Päivän ohjelmassa on erilaisia tapahtuma- ja kenttärasteja, kenttähartaus, kunnan ja sotaveteraanijärjestöjen puheenvuorot, silminnäkijäkuvausta kentän toiminnasta, musiikkia sekä kenttäruokailu. Päivä huipentuu ylilentoon. Lisätietoja Vaalan kunnan sivuilta ja täältä.Pari kuvaa Vaalan kentältä tilaisuudesta alla;

Courtesy of Mikko Kiuttu

Photos by Mikko Kiuttu

 

Pilot Upgrade-tilaisuus tulevana viikonloppuna Oulussa!

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Moottorilentäjien Liitto järjestää Oulussa jälleen Pilot Upgrade-tilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki ilmailijat ja ilmailusta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Oulunsalon kunnantalolla, Kauppiaantie 5, perjantaina ja lauantaina 19.-20.5.2017.

Tilaisuudessa asioita käydään läpi Trafin erityisasiantuntijan Veli-Matti Petramon johdolla. Tavoitteena on tavanomaisesta poikkeava, vuorovaikutteinen ja sosiaalinen tiedontasaustilaisuus, jossa voidaan argumentoida ja perustella asioita rakentavassa hengessä.

Pilot Upgrade-tapahtuman ohjelma on seuraava;

 1. Kaupallinen erityislentotoiminta SPO (pe 19.5. klo 17-20) – Veli-Matti Petramo
  1. Vaatimusten täyttäminen ennen toiminnan aloittamista
  2. SPO-dokumentit
  3. Organisaatioita koskevat lentotoimintavaatimukset
 2. Ei-kaupallinen lentotoiminta (la 20.5. klo 10-14) – Veli-Matti Petramo
  1. NCO Lentotoimintavaatimukset – EASA ja kansalliset ilma-alukset
   1. Yleiset vaatimukset
   2. Toimintamenetelmät, suoritusarvot ja toimintarajoitukset
   3. Mittarit, tiedot ja varusteet
   4. Erityisvaatimukset
  2. NCC Lentotoimintavaatimukset
   1. Vaativilla moottorikäyttöisillä ilma-aluksilla harjoitettava muu kuin kaupallinen lentotoiminta
 3. DTO-asiaa (la 20.5. klo 14-16) – Veli-Matti Petramo
  1. Oikeudet
  2. Vaatimukset
  3. Valvonta

Tervetuloa!

 

Upset Recovery Training Oulussa 3.-4.6.2017

Suomen Moottorilentäjien Liiton aktiivijäsen Simo Aro on vuosien ajan organisoinut Upset Recovery Training-tilaisuuksia. Tänä vuonna on on jälleen mahdollisuus palauttaa mahdollisesti piilevät tiedot ja taidot epämääräisten lentotilojen oikaisemiseksi.

Taitolentoryhmä Arctic Eaglesin jäsen ja liikennelentäjä Tapio Pitkänen tulee taas Ouluun kouluttamaan epämääräisten lentotilojen oikaisua (URT, upset recovery training).

Kurssiajankohta on la-su 3.-4.6. ja paikkana on Oulun lentoasema. Kiitotieremontti saattaa aiheuttaa ennakoimattomia kiitotiesulkuja ja tarvittaessa ajetaan kimppakyydeillä Kemiin, Kajaaniin, Ahmosuolle tai Raaheen kouluttamaan. Koulutuslentokoneena toimii taitolentokelpoinen AS-202 Bravo, jolla onnistuu syöksykierteiden lisäksi muutkin taitolentoliikkeet ja epämääräiset lentotilat. Lennoista koneen omistaja veloittaa aiempien vuosien tapaan 300 euroa per lentotunti (ilma-ajasta) sekä lisäksi peritään osallistujakohtainen arviolta 50 euron suuruinen maksu jolla katetaan koneen siirtolennot sekä Tapion matka- ja majoituskulut.

Sitovahkot ilmoittautumiset tämän linkin kautta. Lisätiedot allekirjoittaneelta meilitse simo.aro@kolumbus.fi tai puhelimitse 040-1754545.

Toimi nyt – hae avustusta 8.33 kHz-radioiden päivitykseen!

Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää kaikkia Suomen yksityisiä lentokenttiä, lentokoneiden omistajia ja ilmailukerhoja rekisteröitymään osoitteessa http://833.iaopa.eu ja lisäämään lentokoneensa avustushakemukseen. Päätös avustushakemuksesta tultaneen tekemään tämän hetken tietojen mukaan 30.6.2017

IAOPA Europen, kansainvälinen lentokoneenomistajien ja lentäjien yhdistyksen Euroopan jaosto, johtama yhteenliittymä on yhdessä ilmailualan konsultin Heliosin kanssa hakenut EU-avustusta kompensoimaan harraste- ja yleisilmailussa käytettävien 8.33 kHz kanavavälin radiolaitteiden päivityskustannuksiin.

Jäsenyysvelvoitetta ilmailuetujärjestöihin ei ole, sillä avustus on kaikkien Suomen harraste- ja yleisilma-alusten omistajien haettavissa. Avustushakemus jätettiin EU:n käsiteltäväksi 7. helmikuuta 2017 ja mikäli EU myöntää haetun avustuksen, se tullaan jakamaan anomusten perusteella ”first come, first serve” periaatteella. Alla olevassa kuvassa esitetään tämän hetken tilanne hakemusten osalta.

EASA julkaisi määräysehdotuksen miehittämättömien ilma-alusten sääntelyksi

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) julkaisi 5.5.2017 ehdotuksen miehittämättömien ilma-alusten toiminnan sääntelemiseksi Euroopassa. Kaikki asianomaiset osapuolet ovat tervetulleita kommentoimaan tätä ehdotusta 12. toukokuuta ja 12. elokuuta 2017 välisenä aikana.

Ehdotuksessa pyritään määrittelemään turvallisen toiminnan kehykset mutta samalla säilyttämään miehittämättömien ilma-alusten toiminnan kasvu- ja kehitysmahdollisuudet tulevaisudella.

Määräysten on arvioitu tulevan voimaan aikaisintaa 2020, osin vasta 2021, joten löysillä kansallisilla säännöillä toimitaan siihen saakka.

Pilot Upgrade 2017 Oulunsalossa 19.-20.5.2017

Suomen Moottorilentäjien Liitto järjestää Oulussa jälleen Pilot Upgrade-tilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki ilmailijat ja ilmailusta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Oulunsalon kunnantalolla, Kauppiaantie 5, perjantaina ja lauantaina 19.-20.5.2017.

Pilot Upgrade-tapahtuman ohjelma on alustavasti seuraava;

 1. Kaupallinen erityislentotoiminta SPO (pe 19.5. klo 17-20)
  1. Vaatimusten täyttäminen ennen toiminnan aloittamista
  2. SPO-dokumentit
  3. Organisaatioita koskevat lentotoimintavaatimukset
 2. Ei-kaupallinen lentotoiminta (la 20.5. klo 10-14)
  1. NCO Lentotoimintavaatimukset – EASA ja kansalliset ilma-alukset
   1. Yleiset vaatimukset
   2. Toimintamenetelmät, suoritusarvot ja toimintarajoitukset
   3. Mittarit, tiedot ja varusteet
   4. Erityisvaatimukset
  2. NCC Lentotoimintavaatimukset
 3. ATO-asiaa (la 20.5. klo 14-16)

Tervetuloa!