DTO-asetuksen käyttöönoton aikataulu

DTO-asetus on julkaistu virallisessa lehdessä 13.8.2018 ja astuu siten voimaan 2.9.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että ’ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla (DTO)’, organisaatiolla, on oikeus antaa lentäjille koulutusta syyskuun toisesta päivästä alkaen. 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.204.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2018:204:TOC

EASA on ilmoittanut että AMC-materiaali julkaistaan seuraavan parin viikon aikana EASAn sivuilla.

https://www.easa.europa.eu/official-publication/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials

Lausuntopyyntö ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiasta

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiasta.

Liikenteen turvallisuusvirasto on päivittämässä vuonna 2012 julkaisemaansa ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiaa. Euroopan Unioni on velvoittanut jäsenvaltionsa toteuttamaan Single European Sky (SES) asetuksissa kuvattuja toimintamalleja ilmaliikennepalvelun järjestämisessä. SES-asetuksen tavoitteena on Euroopan ilmaliikenteen kapasiteetin, turvallisuuden ja tehokkuuden lisääminen.

Trafi pyytää lausuntoja strategialuonnokseen 24.8.2018 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi sekä kopionsaajaksi mika.saalasti (a) trafi.fi, tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Strategialuonnos on ladattavissa tämän linkin takana. Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja määräysluonnoksesta, jotta liitto voi jättää jäsenkunnan näkemystä vastaavan lausunnon. Kommentit ja kannanotot voi lähettää hallitukselle osoitteeseen hallitus (a) smll.fi.

Lausuntopyyntö lentolupakirjoja koskevista yleisistä määräyksistä (PEL M1-4)

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja uudistetusta ilmailumääräyksestä PEL M1-4.

Uuteen määräykseen on yhdistetty aiemmat määräykset PEL M1-4, Ilmailulupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä ja PEL M1-5, Vanhentuneen kansallisen lupakirjan tai kelpuutuksen uudistaminen. Uusi määräys koskee yksinomaan lentolupakirjoja, koska lennonjohtajien lupakirjat ovat siirtyneet EU-sääntelyn alaisuuteen, ja lennontiedottajan ja huoltomekaanikon lupakirjoista on omat kattavat määräyksensä ANS M1-7 ja PEL M3-4. Määräyksestä on päivitetty EU-sääntelyn vuoksi vanhentuneet osuudet.

Määräys kattaa EASA-asetuksen 216/2008 liitteessä II tarkoitettujen ilma-alusten lupakirjat, jotka jäävät kansallisen sääntelyn piiriin. Kansallisiin yksityis-, ansio- ja liikennelentäjän lupakirjoihin ehdotetaan kuitenkin pääsääntöisesti sovellettavan lentomiehistöasetuksen 1178/2011 mukaisia vaatimuksia, joista on tarvittaessa mahdollista myöntää poikkeuksia kansallisen sääntelyn alaisten lupakirjojen osalta. Määräyksen vaatimukset lupakirjan hakemisesta ja lentopäiväkirjan pitämisestä koskevat myös EASA-lupakirjoja. Määräyshankkeen yhteydessä ehdotetaan kumottaviksi kansalliset kelpuutusmääräykset PEL M2-10 yölentokelpuutuksesta ja PEL M2-7 vesilentokelpuutuksesta. Sen sijaan määräys PEL M2-6 hinauslentäjän kelpuutuksesta on tarkoitus tässä vaiheessa säilyttää.

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 15.8.2018 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja määräysluonnoksesta, jotta liitto voi jättää jäsenkunnan näkemystä vastaavan lausunnon. Kommentit ja kannanotot voi lähettää hallitukselle osoitteeseen hallitus(a)smll.fi

ATOL 650 LSA kiertueella Suomessa

ATOL 650 LSA on otettu kaikkialla erittäin hyvin vastaan, niin yleisön, lehdistön kuin muiden alan toimijoiden keskuudessa.  Viimeksi AERO-messuilla Friedrichshafenissa maaliskuun puolivälin jälkeen pidetyillä ilmailumessuilla tämän maailman pohjoisimman lentokonetehtaan tuote herätti jälleen huomattavaa mielenkiintoa kaikkien messuvieraiden keskuudessa. Atol Avion Oy:n amfibiolentokone edustaa suomalaista osaamista ja innovatiivisuutta parhaimmillaan.

Saksasta paluumatka alkoi trailerilla mutta Helsinki-Malmin lentokentältä ATOL 650 LSA nousi jälleen siivilleen ja pysähtyi Lappeenrannassa, Mäntässä ja Oulussa matkallaan kotikentälle Rovaniemellä. Jokaisella pysähdyspaikalla oli odottamassa sankka ja innokas ilmailijaryhmä tutustumista lentokoneeseen.

Atol lensi Malmin lentokentältä Lappeenrantaan maanantai-iltana ja oli nähtävillä Lappeenrannan lentokentän 100-vuotisjuhlassa, jonka jälkeen lentäjä Ari Saarinen lensi koneen Mänttään,  Myllyrantaan iltapäivällä n. klo 16, jolloin yleisö pääsi  tutustumaan koneeseen henkilökunnan opastuksella.

Ouluun Atol jatkoi aamulla 9.5.2018 ja oli siellä nähtäville klo 12 – 14 ja Atol palasi kiertueeltaan kotiin Rovaniemelle iltapäivällä n. klo 17 samana päivänä. Paikalla oli myös BusinessOulun ja lehdistön edustajat tutustumassa ilma-alukseen. Linkki Kalevan juttuun tässä.

Alla videoklippi Oulun lentokentältä koneen laskeuduttua ja rullattua yleisilmailun asematasolle.

 

Ilmailijoiden sääilta

Ilmatieteen laitos järjesti Ilmailijoiden sääillan tiistaina 8.5.2018 toimitalossaan Helsingin Kumpulassa.

Tilaisuudessa esiteltiin laajasti Ilmatieteenlaitoksen palveluja ilmailun eri osa-alueille. Lentosäähavaintojärjestelmä ILMARIsta ja sen operatiivisesta käyttöönotosta runsaslukuinen yleisö sai selkeän kuvan heti tilaisuuden alussa.  ILMARI-järjestelmän kehitys on aloitettu vuonna 2013 ja sitä on testattu vuodesta 2015 alkaen rinnakkain
nykyjärjestelmän kanssa.

Säähän liittyviä erityisoloja käsiteltiin laajasti monien esimerkkien havainnollistamana sekä myös ilmiöiden syntymiseen vaikuttavia olosuhteita että kehitysprosesseja.

Low Level Forecast tullee lähitulevaisuudessa korvaamaan GAFOR-tekstiennusteet. LLF:ssä sääsuureet tullaan esittämään 2 tunnin aikajaksoissa sekä graafisena että tekstimuotoisena esityksenä. Ilmailijoiden käytössä LLF tullee olemaan syksyllä 2019.

Määräyspuolelta ajankohtaisina asioina käsiteltiin DTO-aikataulua, FCL-siirtymäaikoja, Ultra-MTOM-aikataulua, joista kaikista syntyi vilkas keskustelu.

Tilaisuuden lopuksi luotiin katsaus Ilmatieteen laitoksen organisaatioon, joka tuli voimaan vuoden alusta lähtien. Kuten Trafikin, myös Ilmatieteen laitos on Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) alainen valtion virasto.

Tilaisuuden materiaali on ladattavissa Ilmatieteen laitoksen sivuilla. Kiitoksia Ilmatieteen laitokselle ja erityisesti tilaisuuden järjestäjille ja esitelmöitsijöille.

Oulun seudun harraste- ja yleisilmailijoiden kevätkertaus

Perinteinen Oulun seudun harraste- ja yleisilmailijoiden kevätkertaus pidetään 15.5.2018 klo 19 alkaen Suomen Moottorilentäjien Liiton toimitiloissa osoitteessa Kauppiaantie 5,

Oulun lentoaseman lennonjohdon päällikkö, Jani Kuukasjärvi, käsittelee mm. seuraavia asioita;

 1. Vuoden 2017 haasteet ja onnistumiset
 2. Yleistä asiaa
 3. Kiitotien viimeistely
 4. Ilmavoimien leirit
 5.  Lennonjohdon aukiolot
 6. Ilmatilan käyttö
 7. Hyppytoiminta
 8. Dronetoiminta

Tilaisuudessa esitellään lennonjohdon terveisten jälkeen openflightmaps-projektin tilanne sekä seuraavat tavoitteet. EasyVFR-koulutusta on myös tarjolla niin tuleville, uusille kuin nykyisille käyttäjille.

EasyVFR

Paikka on siis entisen Oulunsalon kunnantalon valtuustosali toisessa kerroksessa.

Tervetuloa!

ATOL AVION Oy aloitti yleisen osakeannin

Atol Avion Oy aloitti yleisen osakeannin 18.4.2018. Osakeannissa tarjotaan yleisölle merkittäväksi enintään 3000 kpl yhtiön uusia osakkeita, eli 11,5% osuus yhtiöstä. Anti sulkeutuu viimeistään 17.5. klo 12.00. Yhtiö pidättää oikeuden katkaista osakkeiden myynnin ennen määräajan päättymistä.

Annissa yhtiön osakemäärä nousee nykyisestä 23100 kappaleesta enintään 26100 kappaleeseen.

Merkittäväksi tarjottavien osakkeiden myyntihinnaksi määräytyy 250 – 300 euroa / kappale kertamerkinnän suuruudesta riippuen. Minimimerkintä on 5 osaketta. Merkinnän suuruudelle ei ole kattoa.

Tällä hetkellä Atol Avion Oy:ssä on hieman yli 100 osakasta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikki sen osakkeet, myös nyt liikkeelle laskettavat uudet osakkeet, ovat oikeuksiltaan yhtäläisiä osingonjaon ja äänioikeuden osalta.

Yhtiöllä on vahvat kasvunäkymät kansainvälisillä markkinoilla. Tuotannon, tyyppihyväksynnän loppuunsaattamisen ja voimakkaan kasvun turvaamiseksi yhtiö tavoittelee osakeannilla lisää käyttöpääomaa. Yhtiö on Suomen Asiakastiedon ”Suomen Vahvimmat 2018” mukaan korkeaan AA-luokkaan kuuluva.

ATOL 650 LSA on otettu kaikkialla erittäin hyvin vastaan, niin yleisön, lehdistön kuin muiden alan toimijoiden keskuudessa. Yhtiö jatkuvasti kyselyjä potentiaalisilta ostajilta ympäri maailmaa. Vastataksemme maailman suurimman lentokonemarkkinan, USA ja Kanada, kysyntään ja poistaaksemme kaupan esteitä, olemme perustaneet yhdessä amerikkalaisen kumppanimme kanssa Atol USA Inc. nimisen yhtiön USA:n Mainen osavaltioon Brunswickin kaupunkiin. Yhtiö on tasaosuuksin perustettu joint-venture.

Yhtiö aloittaa Atol 650 LSA koneiden kokoonpanotoiminnan USA:n ja Kanadan markkinoita varten. Avainkomponentit, kuten korkealaatuiset jalostetut puuosat ja alipaineliimatut komposiitit toimitetaan Atol Avion Oy:n tehtaalta Suomesta. Osien toimituksen lisäksi Atol Avion Oy saa rojaltin tuoteoikeuksista jokaisesta asiakkaalle luovutetusta koneesta.  Atol USA Inc. vastaa koneiden Pohjois-Amerikan myynnistä, kokoonpanosta, huollosta ja lentokoulutuksesta.

(English) Caught On Camera: Lost Comm in IMC by Pilot Workshop.com

Anteeksi, mutta tämä kirjoitus on saatavana ainoastaan näillä kielillä: Amerikanenglanti.

Suomen ilmailukartat julkaistu Openflightmaps’n ja Suomen Moottorilentäjien Liiton yhteistyönä

Openflightmaps’in kattavuus laajenee – vuorossa on Suomen ilmailukartat!

Huhtikuun alussa 2018 openflightmaps-ilmailukarttojen kattavuus laajenee jälleen, nyt vuorossa on Suomi jo mukana olevien maiden lisäksi. Tämän jälkeen projektia tukee kahdeksantoista maata. Suomen mukaantulon myötä openflightmaps-projekti laajenee Napapiirin pohjoispuolelle, mikä on tällä hetkellä pohjoisin alue openflightmaps-ilmailukartoissa.

Näiden 18 alueen ilmailukartat vaativat jatkuvaa ja huolellista ylläpitoa ajantasaisen tiedon varmistamiseksi. Karttojen laajenemisvauhti on ollut rohkaisevaa, sillä jo kaksi valtiota on tämän vuoden puolella tullut mukaan ja lisää valtiota on tulossa.

Suomen openflightmaps-ilmailukartat on luotu yhteistyössä Suomen Moottorilentäjien Liiton kanssa.

Uusi PDF Export -ominaisuus
Verkkosivulla on kartoissa jälleen uusi ominaisuus tarjolla käyttäjille; voit määritellä haluamasi kartan tarpeesi mukaan. Myös rekisteröimättömät käyttäjät voivat asettaa oman lentopaikkansa kartan keskelle ja sen jälkeen valitsemalla kartan mittakaavan ja sivukoon, jokainen voi luoda henkilökohtaisen kartan, jonka voi ladata omalle tietokoneelle tulostusta varten. Voit myös lähettää linkin kartasta ystävillesi.

OFM-karttojen kattavuus
OFM-kartat ovat saatavana seuraavista 18 valtiosta:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Hollanti
 • Itävalta
 • Kreikka
 • Kroatia
 • Namibia
 • Puola
 • Ruotsi
 • Romania
 • Saksa
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Suomi
 • Sveitsi
 • Tanska
 • Tsekin tasavalta
 • Unkari

Ilmailun teoriakokeet

Seuraavat järjestämämme teoriakokeet pidetään Oulunsalossa maanantaina 9.4.2018. Jos olet suunnitellut osallistuvasi viranomaiskokeisiin lähiaikoina ja sijainti on sinulle sopiva, kannattaa tarttua tilaisuuteen. Ohjeita löydät täältä