Liikenneturvallisuusstrategian ilmailun työryhmän kokous

Liikenneturvallisuusstrategian ilmailun työryhmän kokoukseen maanantaina 17.2.2020. Tavoitteet liikenteen turvallisuuden parantamisesta edellyttävät yhteistyötä ja kumppanuutta sekä poikkihallinnollista ajattelua ja toimintaa.

Suomen Moottorilentäjien Liiton edustaja osallistuu ilmailun työryhmän kokoukseen.

EGNOS SURVEY – EGNOS-kyselytutkimus

Euroopan GNSS-virasto (GSA) ja Euroopan satelliittipalvelujen tarjoaja (ESSP) odottavat palautettasi vuoden 2019 EGNOS-käyttäjien tyytyväisyyskyselyyn. Kysely kestää vain 10 minuuttia.

Tutustu kyselyyn täällä.

Kyselyn tulokset auttavat GSA: ta ja ESSP: tä ymmärtämään paremmin EGNOS-käyttäjien tarpeita, parantamaan EGNOS-palveluita ja tarjoamaan parempaa tukea käyttäjille. Viime vuoden kyselyn tulokset olivat positiivisia ja osoittivat tyytyväisyyttä EGNOSiin hyvällä tasolla. Tämän vuoden painoksen tulosten odotetaan olevan saatavana ensi vuoden alussa.

Suomenkielinen EasyVFR 4.0 -versio on julkaistu!

Suomen Moottorilentäjien Liitto on työskennellyt kesästä asti yhteistyössä PocketFMS-säätiön kanssa suomenkielisen lennonsuunnittelu- ja lentosuunnistusohjelmistoversion saamiseksi Suomen harraste- ja yleisilmailijoiden käyttöön.

Työ on toki vielä kesken mutta lopullisen version kieliasu tulee olemaan fraseologian mukainen. Pohjakartan tarkkuus tulee olemaan täysin omaa luokkaansa entiseen verrattuna. Ohjelmisto sisältää lähes täydellisen ilmailudatan, joka on jatkuvasti ajan tasalla säätietoineen kaikkineen. Voit antaa palautetta hallitukselle ; )

Tässä muutamia maistiaisia suomenkielisistä näkymistä.

Voit ryhtyä testaamaan EasyVFR 4.0 – julkaisuja ilmoittautumalla testaajaksi täällä!

Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta 2020! – God Jul och Gott Nytt År 2020!

Ilmailun säädösinfo 11.12.2019


Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjesti ilmailun säädösasioista sidosryhmätilaisuuden 11.12.2019.

Tilaisuudessa käytiin läpi ilmailun ajankohtaisia säädösasioita kotimaasta ja EU-tasolta.

Tilaisuuden esitykset:

Suomen Moottorilentäjien Liitto on ollut vuosia aktiivisesti vaikuttamassa suoraan viranomaisiin kuin IAOPA Europen kautta EASA:n ja EU:n, jotta esityksien säädösasiat sekä edistävät harraste- ja yleisilmailun toimintaedellytyksiä että lisäävät lentoturvallisuutta niin Suomessa kuin EU-jäsenmaissa.

Suomen Moottorilentäjien Liitto onnittelee 100-vuotiasta Suomen Ilmailuliittoa

Suomen Moottorilentäjien Liitto onnittelee 100-vuotiasta Suomen Ilmailuliittoa!

Polttoaineen 100LL käytöstä poistaminen – EFKE ja EFKT

 

Yllä oleva lakoninen ilmoitus sisältyi AIP:n muutokseen voimaantulopäivälle 07 NOV 2019. SMLL on keskustellut sidosryhmien kanssa aiheesta jo parin vuoden ajan mutta toistaiseksi tuloksetta.

EASA Annual Safety Conference Helsingissä 4.-5.11.2019

Vuotuinen EASA Annual Safety Conference pidettiin tänä vuonna Helsingissä 4.-5.11.2019. Ensimmäistä kertaa käsiteltiin kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuusnäkökohtia.

Konferenssi järjestettiin yhteistyönä Suomen liikenne- ja turvallisuusviraston, Traficom, ja Euroopan Unionin lentoturvallisuusviraston, EASA, kanssa Suomen EU-puheenjohtajakauteen, 1.7.–31.12.2019, liittyvänä yhtenä tapahtumana.

Tilaisuuden esitykset ja demonstraatiot katsottavissa EASAn verkkosivuilla tapahtumaan liittyvillä sivuilla.

Videoidut keskustelut ovat nähtävissä EASAn YouTube-sivuilla lähipäivinä kuten myös lehdistötiedote.

Suomen Moottorilentäjien Liiton edustaja oli konferenssissa mukana molempina päivinä osallistuen keskusteluihin muiden osanottajien kanssa.

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriön hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi.

Hallituksen esityksen valmistelun taustalla on siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:a koskeva EU:n perusasetus (EU) 2018/1139, niin sanottu EASA-asetus, joka on tullut voimaan 11.9.2018. Lisäksi hankkeen taustalla ovat EASA-asetuksen nojalla annetut komission miehittämätöntä ilmailua koskevat täytäntöönpanoasetus ja delegoitu asetus. EASA-asetus on suoraan sovellettava, mutta aiheuttaa tarpeen päivittää kansallinen ilmailusääntely vastaamaan EU-sääntelyä. Lisäksi uusi EU-sääntely jättää jäsenvaltioille joiltain osin kansallista liikkumavaraa.

Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 28.11.2019. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Suomen Moottorilentäjien Liitto tulee jättämään lausuntonsa määräaikaan mennessä jäsenpalautteen perusteella.

EasyVFR 4 -sovelluksen Beta-julkaisu ladattavana testikäyttäjille!

Rekisteröidy testikäyttäjäksi jo tänään ja lataa nyt ilmaiseksi EasyVFR4-sovelluksen Beta-julkaisu!

EasyVFR 4 tarjoaa käyttöösi tehokkaan ja nykyaikaisen lennonsuunnittelu- ja lentosuunnistusohjelmiston. Tutustu ohjelmistoon tarkemmin napauttamalla kuvaa yllä.

Sovellus on saatavissa yleisimmille käyttöjärjestelmille ja päätelaitteille; iOS, Android, macOS ja Windows.

Sokerina pohjalla;

EasyVFR4 virallisessa julkaisussa 2020 keväällä on myös suomenkielinen kielivalinta saatavana! Käyttöliittymä kokonaisuudessaan on suomenkielinen!