Ilmailun teoriakokeet

Seuraava järjestämämme teoriakoe järjestetään Oulunsalossa 10.11.2017
Jos olet suunnitellut osallistuvan viranomaiskokeisiin lähiaikoina ja sijainti on sinulle sopiva, kannattaa tarttua tilaisuuteen.
Ohjeita löydät täältä

Toimenpideohjelma satelliittinavigoinnin kehittämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta. Ohjelma kuvaa satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa ja hyödyntämistä yhteiskunnan eri osa-alueilla, erityisesti automaattiliikenteessä. Ohjelmassa myös kuvataan Suomen avaruushallinnon nykymallia ja siihen kohdistuvia muutospaineita.

Suomi on ollut yksi Euroopan edelläkävijämaita ilmailun satelliittinavigoinnin käyttöönotossa. GPS–pohjaisen navigoinnin mahdollistavat lentomenetelmät ovat jo käytössä kaikilla Suomen lentoasemilla ja valtaosa mittarilennoista Suomessa lennetään ilma-aluksilla, joissa on GPS-vastaanotin. Nämä ovat osaltaan mahdollistaneet ilma-alusten vapaan reitityksen toimintamallin, sekä ympäristöystävälliset jatkuvan nousun ja jatkuvan liu’un menetelmät.

Suomessa lentoasemien kaikille kiitoteille on mahdollista lähestyä GPS-järjestelmää käyttäen. Ensisijaisesti käytetään kuitenkin kiitotiekohtaista maalaitejärjestelmää (ILS-järjestelmä), koska se on tarkempi. SBAS-vastaanottimella (Satellite Based Augmentation System) saadaan Euroopan alueella käyttöön EGNOS-järjestelmällä tarkennettu ja luotettavuudeltaan varmistettu paikannustieto. Ainoa kotimainen EGNOS-järjestelmävalmius on Joensuun lentokentällä. Rajavartiolaitoksen ilma-alustoiminnassa hyödynnetään navigoinnissa EGNOS-järjestelmää.

Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja toimenpideohjelmasta. Liitto valmistelee omaa lausuntoaan ja antaa sen määräaikaan mennessä ministeriölle. Toimenpideohjelman lausuntojen määräaika on 17. lokakuuta 2017. Toimenpideohjelman on tarkoitus valmistua kuluvan syksyn aikana.

Toimenpideohjelma on valmisteltu laajasti toimialaa kuullen. Ohjelma on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille.

Lisätietoja
liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue, p. 0295342563, seija.miettinen@lvm.fi

Luonnos; Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa – toimenpideohjelma 2017-2020

Uusi ilmailualan koulutuskeskus vihittiin Pirkkalassa – tulevat lentäjät ja lentokoneasentajat oppivat saman katon alla

Pirkkalassa juhlittiin perjantaina 6.10.2017 uuden ilmailualan koulutuskeskuksen vihkiäisiä. Lähes 10 000 neliön uudisrakennuksessa ovat jo aloittaneet yksityinen Patria Pilot Trainingin -lentäjäkoulu sekä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun lentokoneasentajakoulutus.

Patrian lentokoulu siirtyi Pirkkalaan Helsingin Malmilta. Tredun lentokoneasentajaoppilaat muuttivat Pirkkalaan Tampereen Pyynikin kupeesta, ns. vanhasta Rollikkahallista.

 Yle Uutiset Pirkanmaa: Lentäjät ja asentajat saman katon alle Pirkkalassa

Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Lentoon!

Yleis- ja harrasteilmailun vuotuinen turvallisuusseminaari järjestetään 28.10.2017. Paikkana on Sokos Hotelli Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa. Järjestelyistä vastaa tällä kertaa Suomen Ilmailuliitto. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista 20.10.2017 mennessä. Ilmoittautumislinkki on alla.

Ohjelma

9.00          Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00        Seminaarin avaus – puheenjohtaja Petteri Tarma, Suomen Ilmailuliitto

10.05        Avauspuheenvuoro – liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

10.35        Trafin ajankohtaista harrasteilmailussa

 • Suomen Ilmailun Turvallisuusohjelma – johtava asiantuntija Heli Koivu
 • Drone sääntelyn tilanne – johtava asiantuntija Jukka Hannola
 • Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne 2017 – erityisasiantuntija Jukka Hovi
 • Ultrakeveiden MTOM – erityisasiantuntija Jani Hottola

12.15        Lounastauko

13.30        Mitä opimme menneestä kaudesta? – johtava tutkija Ismo Aaltonen, Otkes

14.15        Kahvitauko

14:45        ANS Finland

 • ANS Finland esittely – aluepäällikkö, laatupäällikkö Stina Andersson-Jalkanen
 • VFR- lentäminen EFHK ja EFHF ilmatilassa – lennonjohdon apulaispäällikkö ATCC Jari Lanteri
 • VFF- lentäminen verkoston lentoasemilla ja ilmatilassa – lennonjohdon apulaispäällikkö EFJY Janne Jalkanen

15.30        Paneelikeskustelu: Dronet ilmailussa

16.40        Päätössanat, kysymyksiä ja keskustelua – puheenjohtaja Petteri Tarma, Suomen Ilmailuliitto

16.45        Tilaisuus päättyy

Ilmoittautumiset:

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen 20. lokakuuta mennessä. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Järjestäjät:

 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 • Finavia
 • Ilmatieteenlaitos
 • Suomen Ilmailuliitto
 • Suomen Moottorilentäjien Liitto

Paikka

Sokos Hotelli Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa

Tilaisuudessa esitetyt materiaalit ovat ladattavissa täällä;

Viestintävirasto tiedottaa – VHF DATA LINK (VDL) -TAAJUUDET

Euroopan ilmailutaajuuksien verkonhallinnoijan Eurocontrolin pyynnöstä Viestintävirasto tiedottaa ilmailuradioiden käyttäjiä taajuuksien oikeasta käytöstä.

* VHF DATA LINK (VDL) -TAAJUUDET
Ilmailun VDL-taajuudet taajuuskaistalla 136,700–136,975 MHz on varattu tiedonsiirtoyhteyksille. Puheviestintä näillä taajuuksilla on kielletty, sillä se häiritsee tiedonsiirtoa. Puheviestintään on varattu muita taajuuksia.
Ilmailun tiedonsiirtoyhteydet ovat tärkeä osa lentoyhtiöiden sisäistä tiedonvälitystä lentokoneen ja maassa olevan vastaanottajan välillä. Datalähetysten häiriötön vastaanotto edellyttää muulta radioliikenteeltä erotettuja kanavia.

Asiaa käsittelevä Viestintäviraston tiedote:
https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2017/ilmailunvdl-datataajuudettarkoitettuvaintiedonsiirtokayttoon.html

* HÄTÄTAAJUUS 121,500 MHz
Taajuus 121,500 MHz on tarkoitettu käytettäväksi vain todellisessa hätätilanteessa. Hätätilanteeksi luetaan mm. hätäkutsun lähettäminen, yhteydenpito hädässä olevan ilma-aluksen ja etsintä- ja pelastushenkilöstön välillä tai tavanomaisten kanavien käytön estävä radion laitevika.
(Lähde: ICAOn Aeronautical Telecommunications -julkaisun Annex 10, Vol V, kappale 4.1.3.1. Emergency Channel)

Viestintävirasto muistuttaa radiolaitteiden käyttäjiä radioluvan mukaisesta taajuuksienkäytöstä. Taajuuksien oikealla käytöllä varmistetaan kaikkien käyttäjien mahdollisimman häiriöttömät yhteydet.

Viestintävirasto
Taajuushallinto
Mikko Saari
P. 0295 390 460
www.viestintavirasto.fi

833-kanavavälimuutoksen jatkoaika yleistyy Euroopassa

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi haki ja sai Euroopan komissiolta asetuksen (EU) N:o 1079/2012 täytäntöönpanoon poikkeuksen, jolla toteutuu kymmenen vuoden siirtymäaika 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönotolle. Lisäksi haettiin jatkoaikaa vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien ilma-alusten radiolaitteiden käyttöön.

Tähän päivään mennessä Euroopan Komissio on vastaanottanut 18 valtion ilmoituksen kyseisen asetuksen täytäntöönpanon poikkeuksesta.

Poikkeamailmoituksen antaneet valtiot ovat;

 • Irlanti
 • Latvia
 • Portugali
 • Ruotsi
 • Sveitsi
 • Suomi
 • Alankomaat
 • Slovenia
 • Kroatia
 • Unkari
 • Malta
 • Viro
 • Puola,
 • Iso-Britannia
 • Norja
 • Ranska
 • Espanja ja
 • Tanska

Kyseisten poikkeusten sisältö ja yksityiskohdat tullaan julkaisemaan kansallisissa AIP:ssä.

llmailun VHF-radiolaitteille ja kanavavälimuutoksen toteuttamiselle 10 vuoden lisäaika

Euroopan komissio hyväksyi kymmenen vuoden siirtymäajan ilmailun radiolaitteissa käytettävän 8,33 kHz:n kanavavälin muutokselle Suomessa. Lisäksi nykyisten vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien radiolaitteiden käyttäjät saivat kymmenen vuoden lisäajan muutoksen toteuttamiseen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi haki ilmailualalta saadun palautteen pohjalta Euroopan komissiolta asetuksen (EU) N:o 1079/2012 täytäntöönpanosta poikkeusta, jolla haettiin kymmenen vuoden siirtymäaikaa 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla. Lisäksi haettiin jatkoaikaa vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien ilma-alusten radiolaitteiden käyttöön.

Lentäjien ja lentokoneenomistajien on huomioitava, että poikkeus koskee vain Suomea. Naapurimaissa 8,33 kHz:n kanavaväli voi tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Asian varmistaminen on ilmailijan vastuulla.

Trafin antaman radiotiedotteen mukaisesti lentokoneeseen siirtymäaikana asennettava tai päivitettävä uusi radiolaite tulee olla myös 8,33 kHz:n kanavajaolla toimiva. Vikaantuneen 25 kHz:n laitteen voi korvata samanlaisella laitteella siirtymäaikana.

Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan VHF-taajuusalueella (30–300 MHz) toimivia ilmailun radiolaitteita pitää pystyä käyttämään 8,33 kHz:n kanavavälillä eli kanavanleveydellä viimeistään 31.12.2017. Euroopan komissio hyväksyi 27.7.2017 asetukseen poikkeuksen Suomen osalta: Euroopan komission poikkeusluvalla siirtymäaika 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla on Suomessa kymmenen vuotta, sama siirtymäaika on myös vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivilla radiolaitteilla.

Lähde: Trafi

EasyVFR 3.96.0 on julkaistu!

Katso julkaisutiedote parannuksista ja uusista ominaisuuksista. Ohjelmiston voit ladata Google Playn tai App Storen kautta ilmaiseksi. Varsinaiset henkilöjäsenet voivat tilata jäsenetuhintaan 35 € The PocketFMS Foundation:n EasyVFR ohjelmiston käyttölisenssin.

Ohjelmisto on lähes täydellinen ilmailijan työkalu, jolla saat kaiken lennolla tarvittavan tiedon. Sovelluksen kautta voidaan lähettää lentosuunnitelman lennonjohtojärjestelmään sekä saada operatiivinen lentosuunnitelma lentoa varten. Graafinen käyttöliittymä osoittaa tarkan paikkatiedon lentokoneen sijainnista ilmailukartalla ilmatilarajojen suhteen parantaen lentäjän tilannetietoisuutta lennon aikana.

Tutustu tästä EasyVFR-ohjelmistoon, joka on saavuttanut suuren suosion Euroopassa ja jota ylläpidetään aktiivisesti. Tutustu myös PocketFMS Foundationin sivuilta ladattaviin ilmaisiin apuohjelmiin.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry on sopinut yhteistyöstä PocketFMS Foundationin kanssa. Mikäli sinulla on huomautettavaa tai parannusehdotuksia ohjelmistoon, sen sisältöön tai sen toimintaan, ota yhteys hallituksemme jäseneen, jotta asia saataisi mahdollisimman nopeasti ohjelmiston kehittäjän tietoon.

Ilmailun verkkokursseja yhteistyössä Suomen Ilmailupalvelut Oy:n ja SMLL:n yhteistyönä

Syksy tulee kun syyskuulla jo mennään ja Suomen Ilmailupalvelut Oy:n järjestämät teoriakurssit ovat taas pyörähtämässä kesän lentokoulutussesongin jälkeen käyntiin.

Syyskuussa alkaa ajankohtaan sopivat yölentoteoriat, lokakuussa valmennuskurssi englannin kielitaitokelpuutukseen, marraskuussa-helmikuussa. PPL/LAPL/UPL-verkkoluentokurssi.

Tarkempaa tietoa tulee jäsenfoorumille lähiaikoina. Nyt kaikki mukaan kursseille! Suomen Moottorilentäjien Liiton jäsenet saavat jäsenalennuksen kursseista.

 

Viimeistelytyöt Oulun lentokentällä jatkuvat

Oulun lentokentän viimeistelytyöt jatkuvat tästä päivästä ensi viikon perjantaihin asti kuten NOTAM yllä kertoo.

EasyVFR-sovelluksessa sinulla on käytettävissä aina ajantasaiset NOTAMit sekä ilmaiset ilmailukartat, mikäli huolehdit päivityksistä AIRAC-päivinä, heti kun päivitys on tarjolla. Sinun ei siis tarvitse ostaa muiden palveluntarjoajien karttoja erikseen EasyVFR-sovellukseen. Pidäthän kuitenkin paperikartat kaiken varalta lennolla mukana hyvän ilmailutavan mukaisesti.

EasyVFR:n asennusohjeet on käännetty suomenkielelle foorumille http://smll.fi/forum/viewforum.php?f=8 jo myös peruskäyttökäyttöohjeet on käännetty suomeksi. Voit tutustua englanninkielisiin ohjeisiin tämän linkin, http://www.pocketfms.com/EasyVFR/Tutorial/tut-Main.asp  takaa.

EasyVFR on saatavana Windows 7 ja 8, iOS-, Mac OS X- ja Android- käyttöjärjestelmillä toimiville älypuhelimille ja tableteille. Frequent Flyer- jäsenyys (FFM) sisältyy SMLL:n jäsenetuun, joten voit lähettää lentosuunnitelman suoraan AFTN-järjestelmään suoraan sovelluksesta.