EASA GA Safety -palkinto PocketFMS -säätiölle EasyVFR4-ohjelmistosta – Liity mukaan testaamaan!

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA palkitsi Suomen Moottorilentäjien Liiton yhteistyökumppanin, PocketFMS-säätiön EasyVFR-ohjelmiston kehitystyöstä harraste- ja yleisilmailun lentoturvallisuuden hyväksi.

Tule mukaan testaamaan palkittua lennonsuunnittelu- ja lentosuunnistusohjelmistoa 30 päivän ajaksi ilmaiseksi. EasyVFR4-betajulkaisu on suomenkielinen!

Liity nyt jäseneksi täällä, niin voit EasyVFR4-betaversion kokeilujakson jälkeen tilata sen SMLL;n jäsenenä edulliseen jäsenetuhintaan 59 euroa.  Voit kokeilujakson jälkeen päättää, onko EasyVFR 4 täyttänyt tai jopa ylittänyt odotuksesi, ja haluatko jatkaa maksullisella lisenssillä.

Tiesithän, että saat 150 euron arvoisen EasyVFR-ohjelmistolisenssin SMLL:n jäsenenä vain 59 eurolla. Liity jäseneksi ja tilaa oma EasyVFR-lisenssisi nyt heti!

EASAn lausuntopyyntö: “Unmanned aircraft system beyond visual line operations over populated areas or assemblies of people in the ‘specific’ category”

EASA on julkaissut lausuntopyynnön “Unmanned aircraft system beyond visual line operations over populated areas or assemblies of people in the ‘specific’ category”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 15.5.2020.

SMLL tulee jättämään oman lausuntonsa määräaikaan mennessä ja pyydämme jäsenistöltä perusteltuja kommentteja ja ehdotuksia EASA:n  NPA:sta mahdollisimman pian.

EasyVFR 4 beta – EasyVFR:n uusi lisenssihinta on 59€ 1.5.2020 alkaen

EasyVFR4-ohjelmiston julkaisu lähestyy ja sitä myötä SMLL päivittää lisenssihinnoittelua. SMLL on viime syksystä saakka työskennellyt maailman ensimmäisen suomenkielisen lennonsuunnittelu- ja navigointiohjelmistojulkaisun kehittämiseksi. Tämä työ on lähes valmis, viimeiset tarkastukset ovat käynnissä sanaston ja pikaohjeiden viimeistelemiseksi.

Kaikki 1.5.2020 mennessä SMLL:n kautta EasyVFR-lisenssin tilanneet jäsenet saavat EasyVFR4-päivityksen veloituksetta. Uudet EasyVFR-lisenssit päivittyvät 3.97-versiosta EasyVFR4-versioon julkaisun jälkeen. Hinnoittelumuutos liittyy lisenssierän vaihtumiseen mutta edelleen voimme tarjota lähes kaikki sovelluksen ominaisuudet erittäin edulliseen hintaan 59 € verrattuna suoraan sovelluskaupasta ostettuun versioon 150€ – ja vielä suomenkielisenä.

EasyVFR4-julkaisun jälkeen sovelluksesi päivittyy uuteen julkaisuun, josta muutama näkymä kuvissa alla.

Uusi ilmailumääräys: OPS M1-28 Vaara-alueet

Liikenne- ja viestintävirasto on 8.4.2020 antanut uuden ilmailumääräyksen OPS M1-28 Vaara-alueet. Määräys tulee voimaan 23.4.2020.

Tämä määräys koskee alueita, joissa vaihtelevasti määräaikoina saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa (vaara-alue). Tällainen toiminta voisi olla esimerkiksi miehittämättömien ilma-alusten lentosäännöistä poikkeavaa toimintaa. Vaara-alueille voidaan lentää ilma-aluksen päällikön harkinnan mukaan. Ilma-aluksen päällikön on harkinnassaan otettava huomioon, että alueen toimijoilla ei välttämättä ole kykyä väistää alueelle lentäviä muita ilma-aluksia.

Vaara-alueet on julkaistu Suomen Ilmailukäsikirjassa AIP Suomi/Finland ENR 5.1 Kielto-, rajoitus- ja vaara-alueet, 5.1.4 Vaara-alueet -julkaisussa.

Kooste harraste- ja yleisilmailijoita koskevista poikkeuksista – päivitys 24.7.2020

Suomen Moottorilentäjien Liitto on koostanut Liikenne- ja turvallisuusvirasto Traficomin julkaisemat harraste-ja yleisilmailijoita koskevat poikkeukset tälle sivulle.

EU-asetuksen (EU) No 2018/1139 artiklan 71 mukaiset poikkeukset

  1. Tiedote lentäjille, lennonjohtajille, lennontiedottajille ja matkustamohenkilöstölle: Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja matkustamomiehistön terveydentilatodistusten voimassaolon jatkaminen poikkeusmenettelyllä
  2. Tiedote lentäjille: Part-FCL-lupakirjojen kelpuutuksiin jatkoa tarvittaessa
  3. Tiedote CAMO organisaatioille: Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolon lisäpidennys ilma-aluksen ollessa valvotussa ympäristössä
  4. Uudet purje- ja kuumailmapallolentotoiminnan lupakirja- ja koulutusmääräykset julkaistu – Traficom myöntää siirtymäaikaa kansalliselle koulutukselle
  5. Tiedote lentäjille: Poikkeusmenettelyjä kelpuutusten voimassaolojen jatkamiseksi laajennettu
  6. Tiedote ilma-alusten omistajille: Ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaoloon jatkoa tarvittaessa
  7. Tiedote lentäjille: Poikkeusmenettelyjä kelpuutusten ja koulutusten voimassaolojen pidentämiseksi jatkettu

Kansallisia lupakirjoja koskevat poikkeukset

  1. Kansallisiin ilmailulupakirjoihin tarvittaessa 6 kuukauden pidennys

COVID 19 – Joustavuussäännökset – Artikla 71

Suomen Moottorilentäjien Liiton on jättänyt lausunnon Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ja Liikenne- ja viestintäministeriölle lentokoulutukseen ja -toimintaan sekä lupakirjoihin liittyvien teoria- että lentokokeiden sekä niihin kuuluvien todistusten, oikeuksien, luokka- ja tyyppikelpuutusten uusimisesta ja voimassaolon jatkamisesta.

Voit lukea lausunnon tämän linkin takaa.

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus

Liikenne 12 -päivä järjestetään 10.3.2020 samanaikaisesti neljällä paikkakunnalla – SMLL mukana jokaisessa tilaisuudessa!

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti viime vuoden puolella valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun, jonka tulisi kattaa kaikki liikennemuodot ja -verkot. Maakunnissa sijaitsevien pienlentokenttien merkitys liikennejärjestelmän osana tullee kasvamaan digitalisaation, automaation ja sähköisen ilmailun parantaessa henkilö-, posti- ja tavarakuljetuksia harvaan asutuilla seuduilla.

Suomen Moottorilentäjien Liitto – AOPA Finland  tuo esille pienlentokenttien potentiaalin kansainvälisen kaupan, palveluiden, ihmisten, tavaroiden ja pääomien väylänä ja mahdollistajana hyvinvointivaltion kehittymiselle.

Suomen Moottorilentäjien Liitto on edustettuna kaikilla neljällä paikkakunnalla tuomassa harraste- ja yleisilmailun tavoitteita päättäjien tietoisuuteen.

Toimintaympäristön muutokset pakottavat ottamaan huomioon harraste- ja yleisilmailun kehityksen digitalisaation, automaation ja sähköisen ilmailun muuttaessa liikennejärjestelmää.

Ilmailu on teknologian hyödyntäjänä edelläkävijä, jolle nykyaikaiset viestintäverkot ovat keskeisessä asemassa digitalisoituvissa ilmaliikenteen sovelluksissa ja erityisesti miehittämättömän ilmailun tarjoamissa palveluissa sekä liikenteen automaatiossa.

Maamme harraste- ja yleisilmailulle tärkeä verkosto, n. 60 pienlentokenttää, ovat alle 45 minuutin
ajomatkan etäisyydellä noin 99%:lle Suomen väestöstä.

Tutustu Suomen Moottorilentäjien Liiton ehdottamiin tavoitteisiin täällä.

ICAO:n kyselytutkimus ilmailukarttojen käyttäjille

ICAO on katselmoimassa nykyisiä liitteen 4 ilmailukarttoja selvittääkseen nykyisen karttamateriaalin käyttöä ja sitä voidaanko niitä korvata digitaalisilla kartoilla tai tietokannoilla, jotka vastaisivat paremmin nykypäivän ilmatilan käyttäjien tarpeita.

ICAO on käynnistänyt kyselytutkimuksen, joka on suunnattu kaikille ilmailukarttojen käyttäjille ja hyödyntäjille. Kyselytutkimuksella pyritään selvittämään julkaistujen ilmailukarttojen tarve datasettien julkaiseminen jälkeen.

Kaikki ilmailukarttojen käyttäjät ja hyödyntäjät ovat tervetulleita vastaamaan 30.3.2020 saakka. Linkki kyselyyn löytyy täältä.

Kyselytutkimuksesta ja sen taustoista kerrotaan tarkemmin IAOPA eNews February 2020-uutiskirjeessä, joka välitettiin jäsenille 29.3.2020.

Osallistu IAOPA Europe’n lentoturvallisuuskyselyyn!

Yleisilmailulentokoneiden valmistajien yhdistys (GAMA) ja ilma-alusten omistajien ja lentäjien yhdistysten kansainvälinen neuvosto (IAOPA) ovat käynnistäneet vuotuisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa lentoturvallisuutta Euroopassa tunnistamalla harraste- ja yleisilmailun, lentokoneiden, laitteiden ja varustuksen suuntaukset.

Tätä luottamuksellista kyselyä tukevat Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja Aero Friedrichshafen -messujärjestäjä se on avoinna verkossa 5. 4.2020 asti.

GAMA ja IAOPA pyrkivät laajentamaan kyselyn kattavuutta ​​viime vuoden tutkimukseen nähden, jota he kuvasivat ”erittäin menestykselliseksi. Vastaukset kattoivat yli 6000 harraste- ja yleisilmailussa käytettävää ilma-alusta 32 Euroopan maassa”. EASA käytti vuoden 2019 tutkimustuloksia saman vuoden turvallisuuskatsauksessa määrittääkseen ei-kaupallisten lentokoneiden onnettomuuksien määrää.

”Tämä tutkimus on tärkeä askel harraste- ja yleisilmailun toiminnan ymmärtämiseksi paremmin Euroopassa. Tämän kyselyn suorittaminen vuosittain auttaa meitä keskittymään parannuksiin yleisen lentoturvallisuuden parantamiseksi ”, EASA: n yleisilmailun päällikkö Dominique Roland sanoi.

IAOPA-Europe -yksikön varatoimitusjohtaja Michael Erb totesi tutkimustulosten kattavuuden parantuneen  yhteistyöhankkeen käynnistyttyä. ”Jos et voi mitata sitä, et voi hallita sitä”, hän sanoi.

Erb huomautti, ettei Euroopan ilmailuviranomaisilla ei ole täydellistä kuvaa Euroopan harraste- ja yleisilmailutoiminnan laajuudesta, koska suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltioista ei kerää niitä koskevia tietoja.

”Tämä on ongelma eurooppalaiselle sääntelylle: On mahdotonta seurata suuntauksia ja arvioida yleisilmailun turvallisuuden kehitystä ilman tutkimustuloksia”. ”Luotettavan lähtötiedon tuottamiseksi harraste- ja yleisilmailusta IAOPA-Europe aloitti ensimmäisen verkkotutkimuksen vuonna 2014 ja yhdisti voimansa GAMA: n kanssa vuonna 2018. Yhteistyö GAMA: n kanssa on ollut alusta alkaen erittäin rakentavaa ja tuloksellista, ja olemme ylpeitä siitä, että tuloksemme parannamme jatkuvasti. ”

Alustavat tutkimustulokset esitellään Aero Expossa 1.-4.4.2020 Friedrichshafenissa, Saksassa. ”AERO EXPO Friedrichshafen johtavana yleisen ilmailun näyttelynä Euroopassa tukee ylpeänä tätä GAMA: n ja IAOPA: n johtamaa hanketta harraste- ja yleisilmailun turvallisuuden parantamiseksi”, sanoi Aero 2020 -projektin vetäjä Roland Bosch.

Siirry tästä linkistä kyselytutkimukseen ja anna oma panoksesi lentoturvallisuuteen jo tänään.

Invitation – Memorial Hans Gutmann Tourist Rally Flight 2020

Dear aeronautical friends,

Our organizational team is planning the 9th edition of Memorial Hans Gutmann Tourist Rally Flight, an international general aviation event.

We get in touch with you to motivate and invite all Aeronautical Federations of General Aviation, IAOPA chapters, aero clubs and all flying friends to either participate (even partly) or help us with national and local advises on our expected route for this big international organization.

We are seeking your advice on airfields with nice clubs and people, customs and passport control specifics, fuel (AVGAS), local get together parties (BBQ), tourism and sightseeing activities, tips on hotels etc. along our proposed route.

Proposed dates are from 19th till 29th June 2020. The provisional route for Memorial Hans Gutmann Tourist Rally Flight 2020 will be:

• Starting point: your home base
• Gathering point: Andorra (LESU)
• Portugal: Santa Cruz (LPSC)
• Gibraltar (LXGB)
• Morocco: Casablanca (GMNN) and Fes (GMFF)
• Spain: Melilla (GEML) and Castellon (LECH)
• Finishing point: France, Cannes (LFMD)
• Afterparty: Bosnia and Herzegovina, Bihac (LQBI)

(the specific airports are subject to change)
Total distance: ca. 2400NM. The rally is classified as Category 2 by the FAI-GAC (General Aviation Commission) and is equal to European championship.

Should you have any idea or proposal to help us, or if you are interested in getting more information in order to participate in the rally, please contact us at info(a)hansgutmannrally.eu or jean.birgen(a)hansgutmannrally.eu

Have a nice day and thank you in advance for your help and interest.