Ilmailun teoriakokeet

Seuraavat järjestämämme teoriakokeet ovat

 • 9.2.2018 Oulunsalossa
 • 16.2.2018 Oulunsalossa

Jos olet suunnitellut osallistuvasi viranomaiskokeisiin lähiaikoina ja sijainti on sinulle sopiva, kannattaa tarttua tilaisuuteen.
Ohjeita löydät täältä

Jeppesenin kyselytutkimus harraste- ja yleisilmailijoille

Lentosuunnistustuotteiden ja -välineiden kehittäjien kiinnostus Suomen harraste- ja yleisilmailua kohtaan kasvaa edelleen.

Jeppesen on käynnistänyt kyselytutkimuksen suomalaisten ilmailuharrastajien tarpeista. Käynnissä olevassa kyselyssä painopisteenä ovat valvomattomat lentopaikat ja niiden tiedot. Jeppesenin tavoitteena on luoda verkkosivusto, jossa julkaistaan valvomattomien lentopaikkojen tiedot karttoineen. Sivusto tulee olemaan kaikkien ilmailijoiden käytössä maksutta riippumatta siitä ovatko he Jeppesenin asiakkaita vai ei.

Vastaaminen alla olevaan kyselyyn kannattaa, sillä vastanneiden kesken arvotaan 10 kappaletta yhden vuoden Jeppesenin VFR/IFR-karttasovelluksen lisenssejä. Kyselyssä on vain 9 kysymystä ja vain vastaamalla osallistuu arvontaan. Vastausaikaa on 28.2.2018 saakka. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Kyselyyn voi vastata tämän linkin kautta https://jeppesen.wufoo.com/forms/q1hkoivo1711wtr/

Terveisin,
GA Jeppesen Team ja Suomen Moottorilentäjien Liitto

Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta!

Ilmailun säädösinfo 10.11.2017

Trafin järjesti ilmailun sääntelyä koskevan sidosryhmätilaisuuden 10.11.2017 Trafin auditoriossa. Tilaisuudessa käytiin läpi ilmailun ajankohtaisia säädös- ja määräyshankkeita.

Alla ovat tilaisuudessa esitetyt materiaalit linkkien takana;

www.ais.fi-sivuston asiakaskysely 2017

ANS Finland tiedottaa:
Verkkosivujen ulkonäkö ja rakenne muuttuivat, vaikka sisältö pysyikin suurelta osin samana. Muutoksen tarkoituksena oli tehdä sivustosta selkeämpi, helppokäyttöisempi ja modernimpi. Nyt pyydämmekin palautetta, jotta voimme arvioida uudistuksen onnistuneisuutta ja lähitulevaisuuden kehitystarpeita.

Kyselyyn vastaaminen vie vain pari minuuttia. Vastausaikaa on 23.11.2017 asti.

Vastaamaan pääset täältä:
https://www.ais.fi/fi/palaute/www-ais-fi-sivuston-asiakaskysely-2017

Lentosääntöihin tuli muutoksia 12.10.2017

Yhteisiin lentosääntöihin (SERA) on tullut 12.10.2017 muutoksia, jotka on huomioitava lentotoiminnassa. Muutokset ovat mm. seuraavat;

 • kun ilma-aluksessa on toimintakuntoinen toisiotutkavastain (SSR-transponderi), sitä on käytettävä kaikilla lennoilla koko lennon ajan. Tästä ovat poikkeuksena lennot ilma-aluksilla, joiden virransyöttö ei ole riittävä, ilmatilassa, jossa transponderin käyttöä ei ole määrätty pakolliseksi. (SERA.13001)
 • Transponderikoodia koskevien ATS-ohjeiden puuttuessa tulee siviili-ilma-aluksen valita koodi 2000. Jos ko. lento ei ole ilmaliikennepalvelun alainen, tulee ilma-aluksen valita koodi 7000 asianmukaisesti varustettujen ilma-alusten havaittavuuden parantamiseksi. (SERA.13005)
 • SERA.14015 Ilma-aluksen ja maa-aseman välisessä viestinnässä käytettävä kieli
  • b) Englannin kieltä on ilma-aluksen pyynnöstä käytettävä kaikilla maa-asemilla, jotka palvelevat nimettyjä lentopaikkoja ja kansainvälisessä lentoliikenteessä käytettäviä reittejä. Ellei toimivaltainen viranomainen erityistapauksia varten ole toisin määrännyt, ATS-yksikön ja ilma-aluksen välisessä viestinnässä on käytettävä englannin kieltä lentopaikoilla, joilla on enemmän kuin 50 000 kansainvälistä IFR-operaatiota vuodessa. Jäsenvaltiot, joissa englannin kieli ei tämän asetuksen voimaantulopäivänä ole ainoa ATS-yksikön ja ilma-aluksen väliseen viestintään tällaisilla lentopaikoilla käytettävä kieli, voivat päättää olla soveltamatta velvoitetta käyttää englannin kieltä, mistä niiden on ilmoitettava komissiolle.  Näiden jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 tehtävä tutkimus sen selvittämiseksi, onko turvallisuussyistä mahdollista vaatia englannin kielen käyttöä ATS-yksikön ja ilma-alusten välisessä viestinnässä näillä lentopaikoilla, jotta vältetään ilma-alusten joutuminen luvatta varatulle kiitotielle tai muita turvallisuusriskejä, ottaen huomioon sovellettavat unionin säännökset ja kansallinen lainsäädäntö kielten käytöstä. Niiden on julkistettava tämä tutkimus ja toimitettava sen päätelmät virastolle ja komissiolle.
  • c) Tietyllä maa-asemalla käytettävät kielet on ilmoitettava ilmailukäsikirjoissa (AIP) ja muissa tällaisista palveluista julkaistavissa ilmailutiedotuksissa.

Muita huomion arvoisia kohtia ovat mm.

 • SERA.4001 kohdan d alakohdan johdantolause korvataan seuraavasti:
  ”Jollei  toimivaltainen viranomainen ole vahvistanut kotimaan VFR-lennoille lyhyempää aikarajaa sellaista lentoa varten, joka on suunniteltu suoritettavaksi valtakunnanrajan yli tai jolle suunnitellaan annettavan  lennonjohtopalvelua tai ilmaliikenteen neuvontapalvelua, lennosta on esitettävä lentosuunnitelma  vähintään 60 minuuttia ennen lähtöä tai, jos lentosuunnitelma esitetään lennon aikana, niin hyvissä ajoin,  että asianomainen ATS-yksikkö saa sen vähintään 10 minuuttia ennen ilma-aluksen arvioitua saapumista:”
Komission täytäntöönpanoasetus on luettavissa suomen kielisenä tämän linkin takaa.

Ilmailun teoriakokeet

Seuraava järjestämämme teoriakoe järjestetään Oulunsalossa 10.11.2017
Jos olet suunnitellut osallistuvan viranomaiskokeisiin lähiaikoina ja sijainti on sinulle sopiva, kannattaa tarttua tilaisuuteen.
Ohjeita löydät täältä

Toimenpideohjelma satelliittinavigoinnin kehittämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta. Ohjelma kuvaa satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa ja hyödyntämistä yhteiskunnan eri osa-alueilla, erityisesti automaattiliikenteessä. Ohjelmassa myös kuvataan Suomen avaruushallinnon nykymallia ja siihen kohdistuvia muutospaineita.

Suomi on ollut yksi Euroopan edelläkävijämaita ilmailun satelliittinavigoinnin käyttöönotossa. GPS–pohjaisen navigoinnin mahdollistavat lentomenetelmät ovat jo käytössä kaikilla Suomen lentoasemilla ja valtaosa mittarilennoista Suomessa lennetään ilma-aluksilla, joissa on GPS-vastaanotin. Nämä ovat osaltaan mahdollistaneet ilma-alusten vapaan reitityksen toimintamallin, sekä ympäristöystävälliset jatkuvan nousun ja jatkuvan liu’un menetelmät.

Suomessa lentoasemien kaikille kiitoteille on mahdollista lähestyä GPS-järjestelmää käyttäen. Ensisijaisesti käytetään kuitenkin kiitotiekohtaista maalaitejärjestelmää (ILS-järjestelmä), koska se on tarkempi. SBAS-vastaanottimella (Satellite Based Augmentation System) saadaan Euroopan alueella käyttöön EGNOS-järjestelmällä tarkennettu ja luotettavuudeltaan varmistettu paikannustieto. Ainoa kotimainen EGNOS-järjestelmävalmius on Joensuun lentokentällä. Rajavartiolaitoksen ilma-alustoiminnassa hyödynnetään navigoinnissa EGNOS-järjestelmää.

Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja toimenpideohjelmasta. Liitto valmistelee omaa lausuntoaan ja antaa sen määräaikaan mennessä ministeriölle. Toimenpideohjelman lausuntojen määräaika on 17. lokakuuta 2017. Toimenpideohjelman on tarkoitus valmistua kuluvan syksyn aikana.

Toimenpideohjelma on valmisteltu laajasti toimialaa kuullen. Ohjelma on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille.

Lisätietoja
liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue, p. 0295342563, seija.miettinen@lvm.fi

Luonnos; Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa – toimenpideohjelma 2017-2020

Uusi ilmailualan koulutuskeskus vihittiin Pirkkalassa – tulevat lentäjät ja lentokoneasentajat oppivat saman katon alla

Pirkkalassa juhlittiin perjantaina 6.10.2017 uuden ilmailualan koulutuskeskuksen vihkiäisiä. Lähes 10 000 neliön uudisrakennuksessa ovat jo aloittaneet yksityinen Patria Pilot Trainingin -lentäjäkoulu sekä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun lentokoneasentajakoulutus.

Patrian lentokoulu siirtyi Pirkkalaan Helsingin Malmilta. Tredun lentokoneasentajaoppilaat muuttivat Pirkkalaan Tampereen Pyynikin kupeesta, ns. vanhasta Rollikkahallista.

 Yle Uutiset Pirkanmaa: Lentäjät ja asentajat saman katon alle Pirkkalassa

Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Lentoon!

Yleis- ja harrasteilmailun vuotuinen turvallisuusseminaari järjestetään 28.10.2017. Paikkana on Sokos Hotelli Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa. Järjestelyistä vastaa tällä kertaa Suomen Ilmailuliitto. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista 20.10.2017 mennessä. Ilmoittautumislinkki on alla.

Ohjelma

9.00          Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00        Seminaarin avaus – puheenjohtaja Petteri Tarma, Suomen Ilmailuliitto

10.05        Avauspuheenvuoro – liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

10.35        Trafin ajankohtaista harrasteilmailussa

 • Suomen Ilmailun Turvallisuusohjelma – johtava asiantuntija Heli Koivu
 • Drone sääntelyn tilanne – johtava asiantuntija Jukka Hannola
 • Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne 2017 – erityisasiantuntija Jukka Hovi
 • Ultrakeveiden MTOM – erityisasiantuntija Jani Hottola

12.15        Lounastauko

13.30        Mitä opimme menneestä kaudesta? – johtava tutkija Ismo Aaltonen, Otkes

14.15        Kahvitauko

14:45        ANS Finland

 • ANS Finland esittely – aluepäällikkö, laatupäällikkö Stina Andersson-Jalkanen
 • VFR- lentäminen EFHK ja EFHF ilmatilassa – lennonjohdon apulaispäällikkö ATCC Jari Lanteri
 • VFF- lentäminen verkoston lentoasemilla ja ilmatilassa – lennonjohdon apulaispäällikkö EFJY Janne Jalkanen

15.30        Paneelikeskustelu: Dronet ilmailussa

16.40        Päätössanat, kysymyksiä ja keskustelua – puheenjohtaja Petteri Tarma, Suomen Ilmailuliitto

16.45        Tilaisuus päättyy

Ilmoittautumiset:

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen 20. lokakuuta mennessä. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Järjestäjät:

 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 • Finavia
 • Ilmatieteenlaitos
 • Suomen Ilmailuliitto
 • Suomen Moottorilentäjien Liitto

Paikka

Sokos Hotelli Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa

Tilaisuudessa esitetyt materiaalit ovat ladattavissa täällä;