Pilot Upgrade 2017 Oulunsalossa 19.-20.5.2017

Suomen Moottorilentäjien Liitto järjestää Oulussa jälleen Pilot Upgrade-tilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki ilmailijat ja ilmailusta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Oulunsalon kunnantalolla, Kauppiaantie 5, perjantaina ja lauantaina 19.-20.5.2017.

Pilot Upgrade-tapahtuman ohjelma on alustavasti seuraava;

 1. Kaupallinen erityislentotoiminta SPO (pe 19.5. klo 17-20)
  1. Vaatimusten täyttäminen ennen toiminnan aloittamista
  2. SPO-dokumentit
  3. Organisaatioita koskevat lentotoimintavaatimukset
 2. Ei-kaupallinen lentotoiminta (la 20.5. klo 10-14)
  1. NCO Lentotoimintavaatimukset – EASA ja kansalliset ilma-alukset
   1. Yleiset vaatimukset
   2. Toimintamenetelmät, suoritusarvot ja toimintarajoitukset
   3. Mittarit, tiedot ja varusteet
   4. Erityisvaatimukset
  2. NCC Lentotoimintavaatimukset
 3. ATO-asiaa (la 20.5. klo 14-16)

Tervetuloa!

GEN M1-15 Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 20.4.2017 määräyksen GEN M1-15 Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen. Yhteensä kumottavia määräyksiä on 24 kpl. Kumoaminen tulee voimaan 21.4.2017. Määräyksellä kumotaan seuraavat AGA-, OPS- ja JAR-määräykset sekä kaksi normisarjan päätöstä:

 • AGA M4-1 Lennonvarmistuslaitteiden lentomittaustoiminta
 • OPS M1-5 Sääminimimääräykset [muuta kuin JAR-OPS vaatimusten mukaista] mittarilentotoimintaa varten
 • OPS M1-7 Poltto- ja voiteluainemäärät lennolla
 • OPS M1-12 Ilma-aluksen matkapäiväkirja ja sen täyttäminen
 • OPS M1-13 Lentotoiminta meluisilla lentokoneilla
 • OPS M1-14 Ulkoisen kuorman kuljetus kellukelentokoneilla
 • OPS M1-21 Ilma-aluksen asiakirjat
 • OPS M1-24 Aluesuunnistuslaitteiden (RNAV) käyttö
 • OPS M1-26 Toiminta RVSM-ilmatilassa
 • OPS M1-27 Aluesuunnistuslaitteiden (RNAV) käyttö mittarilähestymiseen
 • OPS M1-29 Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä (ACAS II)
 • OPS M2-1 Yleisilmailu – lentokoneet
 • OPS M3-1 Lentotoimintaluvan hakeminen
 • OPS M3-14 Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset
 • OPS M4-1 Helikopterilennot merialueilla
 • OPS M4-2 Riippuvan kuorman kuljetus helikopterilla
 • OPS M4-6 Helikoptereiden minimivarustus yksityis- ja ansiolentotoiminnassa
 • OPS M7-1 Maa- ja metsätalouden lentopaikat
 • JAR-66 Valtuutettu huoltohenkilöstö
 • JAR-147 Hyväksytty huoltohenkilöstön koulutus ja kokeet
 • JAR-OPS 1 Kaupallinen ilmakuljetus (Lentokoneet)
 • JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit)
 • 2/2000 Aluesuunnistusjärjestelmän (RNAV) käyttöönotto
 • 1/2002 Pienennetyn korkeusporrastusminimin (RVSM) sekä EUR RVSM -ilmatilan käyttöönotto Suomen lentotiedotusalueilla

Yllämainitut OPS- ja JAR-määräykset syrjäytyvät automaattisesti EU:n lentotoiminta-asetuksen (965/2012) erityislentotoimintaa koskevan osan (SPO) soveltamisen alkamisen myötä 21.4.2017. Tarkemmat perustelut määräysten kumoamiselle löytyvät oheisesta perustelumuistiosta.

Sopimus ilmailun teoriakokeiden järjestämisestä

Komission asetuksen (EU) 1178/2011 (lentomiehistöasetus) mukaan lupakirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut asetuksessa tarkoitetut teoriakokeet hyväksytysti.

Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi, ja Suomen Moottorilentäjien Liitto allekirjoittivat maanantaina 13.3.2017 sopimuksen, joka mahdollistaa ilmailun teoriakokeiden järjestämisen SMLL:n yhteyshenkilöiden toimiessa teoriakokeiden järjestäjinä sekä valvojina varmistaen niiden tarkoituksenmukaisen ja asianmukaisen toteutuksen. Suomen Moottorilentäjien Liitto voi järjestää ilmailun teoriakokeita joko omissa tai muissa soveltuviksi tarkastetuissa tiloissa.

Ilmailun teoriakokeiden järjestämisestä solmittu sopimus on jälleen osoitus SMLL:n määrätietoisesta strategiasta tuottaa palveluja ja lisäarvoa kaikille harraste- ja yleisilmailijoille Suomen johtavana harraste- ja yleisilmailun edunvalvontaorganisaationa.

Ensimmäiset Suomen Moottorilentäjien Liiton organisoimat ilmailun teoriakokeet tullaan järjestämään lähiaikoina Oulunsalossa SMLL:n nykyaikaisissa ja vaatimuksia vastaavissa toimitiloissa.

Edit: Erkki Pulkkinen 1.5.2017
Ensimmäiset teoriakokeet pidettiin Oulunsalossa 27.4.2017. Kokeissa oli 7 henkilöä, joista 6 suoritti PPL-teoriat ja 1 IR-teoriat. Kaikki meni ensikerrasta huolimatta aivan loistavasti.

Mikäli haluat osallistua meidän järjestämiin teoriakokeisiin, ota yhteys sähköpostilla minuun, Esaan tai hallitukseemme. Tietysti voit myös soittaa puhelimella. Osallistuminen ei edellytä liiton jäsenyyttä.

AVUSTUSHAKEMUS ILMAILUN 8.33 kHz PUHERADIOLAITTEISIIN

Ilmailun radiolaitteiden käyttämä kanavaväli kaventuu kolmasosaan vuodesta 2018 alusta lähtien. Uudistuksen tarkoituksena on jakaa ruuhkaisia taajuuksia entistä tehokkaammin muun muassa lentokoneiden ja lennonjohdon välisen viestinnän tarpeisiin. Muutos edellyttää radiolaitekannan vaiheittaista uusimista koko Euroopassa.

Ilmailun VHF-radiolaitteissa siirrytään vuoden 2018 alusta lähtien käyttämään kapeampaa 8,33 kHz:n kanavaväliä (kanavanleveyttä) entisen 25 kHz:n lisäksi ilmailun taajuusresurssien parantamiseksi. Nykyiset ilmailun VHF-radiot on suunniteltu käyttämään 25 kHz:n kanavaväliä, joten laitekannan uusimiseen on varattu siirtymäaikaa vuoden 2017 loppuun. Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 1079/2012 mukaan VHF-taajuusalueella (30–300 MHz) toimimaan tarkoitettujen ilmailun radiolaitteiden on oltava kykeneviä 8,33 kHz:n kanavaväliin viimeistään 31.12.2017.

IAOPA Europen, kansainvälinen lentokoneenomistajien ja lentäjien yhdistyksen Euroopan jaosto, johtama yhteenliittymä on yhdessä ilmailualan konsultin Heliosin kanssa hakenut EU-avustusta kompensoimaan harraste- ja yleisilmailussa käytettävien 8.33 kHz kanavavälin radiolaitteiden päivityskustannuksiin. Harraste- ja yleisilmailijoita sekä -kenttiä kehoitetaan rekisteröitymään mahdollisen tuen saamiseksi.

Suomen Moottorilentäjien Liitto kehottaa yhdessä IAOPA Europen kanssa kaikkia Suomen yksityisiä lentokenttiä, lentokoneiden omistajia ja ilmailukerhoja rekisteröitymään osoitteessa http://833.iaopa.eu lisätietojen hankkimiseksi. Suomen Moottorilentäjien Liitto antaa myös lisätietoja asiassa verkkosivuillaan.

Jäsenyysvelvoitetta ilmailuetujärjestöihin ei ole, sillä avustus on kaikkien Suomen harraste- ja yleisilma-alusten omistajien haettavissa. Avustushakemus jätettiin EU:n käsiteltäväksi 7. helmikuuta 2017 ja mikäli EU myöntää haetun avustuksen, se tullaan jakamaan anomusten perusteella ”first come, first serve” periaatteella.

Kansalaisaloite Lex Malmi Eduskunnan lähetekeskustelussa 23.2.2017 klo 16

Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämistä koskeva lakiesitys on menossa torstaina  23.2.2017 klo 16 Eduskunnan käsiteltäväksi.

Helsinki-Malmin lentopaikka on Suomen tärkein ja perinteikkäin yleisilmailua ja ilmailun ruohonjuuritason toimintaa ja kehitystä palveleva osaamiskeskus. Se on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja maamme ylivoimaisesti tärkein harraste- ja yleisilmailun lentopaikka.

Suomen lentokenttäverkosto on harva ja säännöllinen reittiliikenne niille on jatkuvasti supistumassa. Finavian ylläpitämien lentoasemien toiminta on tappiollista yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Väestöstä n. 93% asuu 90 minuutin ajomatkan etäisyydellä Finavian ylläpitämistä 25 lentoasemasta sekä muiden yhteisöjen ylläpitämistä Seinäjoen, Mikkelin ja Lappeenrannan lentoasemista. Välimatkan pituus keskimääräisenä matka-aikana kuvaa hyvin lentoasemaverkoston vaikeaa saavutettavuutta.

Helsinki-Malmin lentoaseman sulkeminen olisi omiaan kiihdyttämään Suomen muiden maakuntien eriarvoistumista pääkaupunkiseutuun nähden. Mikäli Malmin lentoasema suljettaisiin, pääkaupunkiseutu olisi eurooppalaisten metropolien joukossa selkeän takapajuinen poikkeus. Metropolialueelle ei olisi käytännössä mahdollista saapua kevyemmällä lentokalustolla vapaalla aikataululla, vaikka tällainen lentoliikenne on kasvavan liikelentotoiminnan painopistealue.

Suomen Moottorilentäjien Liiton mielestä Malmin lentokenttää ei pidä lakkauttaa vaan kehittää sille kuuluvan arvon mukaisesti 100-vuotiaan Suomen harraste- ja yleisilmailun kansalliseksi ja kansainväliseksi keskukseksi.

Päivityksiä lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeisiin 02FEB17

Finavia julkaisi 2.2.2017 voimaan tulevat muutokset lentosuunnitelmalomakkeen täyttöohjeisiin. Päivitykset koskevat seuraavia kohtia täyttöohjeessa:

 • REG ja osastolennon merkitseminen sivuilla 19 ja 20;
  • REG/Ilma-aluksen kansallisuus- ja rekisterimerkintä silloin kun se poikkeaa kohdassa 7 annetusta tunnuksesta. Huom. Osastolentoon osallistuvien ilma-alusten rekisteritunnukset merkitään kohtaan 18: Esim. REG/OHXXX OHYYY
 • RMK-kentän käyttö, kohdat sivuila 22 ja 23  a), e), f). Muutos VFR-lentosuunnitelman aktivointiin ja päättämiseen:
  • a) Mikäli VFR-lennon aikana tullaan olemaan radioyhteydessä muihin kuin lähtö- ja/tai määräkentän ATS-elimiin, tulee kyseisten lentopaikkojen ICAO:n nelikirjaintunnukset kirjata lentosuunnitelman RMK-kohdan loppuun.
   • Esim. EFHF-EFKI lento, joka suunnitellaan suoritettavaksi Jyväskylän ja Kuopion ilmatilojen läpi: RMK/PIC TEL 1234567890 EFJY EFKU
  • e) Valvomattomalta lentopaikalta lähdettäessä tai sinne saavuttaessa:
   • VFR lentosuunnitelman lähtö- tai saapumisilmoitus tulee antaa puhelimitse Aluelennonjohdon VFR-valvontaan, p. 03-286 5172.
    • Jos lentoonlähtö ja/tai laskeutuminen tapahtuu valvotussa ilmatilassa lentokenttäalueen ulkopuolelta/lle: lähtö- ja/tai saapumisilmoitus annetaan ao. ilmatilasta vastaavalle ATS-elimelle puhelimitse tai radiolla. Lentosuunnitelman kohtaan 18 tulee kirjata: Esim. RMK/ARR EFTP
    • Jos lähtö- ja/tai saapumisilmoitusta ei voida antaa puhelimitse Aluelennonjohdon VFR-valvontaan matkapuhelinverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella oltaessa tai vastaavasta syystä johtuen, voidaan se antaa radiolla ATS-elimelle, jonka vastuulla olevasta lennonjohtoalueen alapuolisesta ilmatilasta lähtö tai saapuminen tapahtuu.
    • Mikäli lähtö- tai saapumisilmoitus aiotaan antaa radiolla EFIN ACC:lle, tulee lentosuunnitelman kohtaan 18 kirjata DEP tai ARR EFIN: Esim. RMK/DEP EFIN
    • Mikäli lähtö- ja saapumisilmoitus aiotaan antaa radiolla esim. Rovaniemen ATS-elimelle, tulee lentosuunnitelman kohtaan 18 kirjata DEP ja ARR EFRO: Esim. RMK/DEP ARR EFRO
  • f) Silloin, kun lentosuunnitelma päätetään esim. valvotun ilmatilan rajalla, merkitään määränpääksi kohtaan 16 ZZZZ ja lentoajaksi merkitään se aika, joka kuluu lennettäessä valvotun ilmatilan rajalle. Kohta 19 eli lisätiedot täytetään normaalisti.
   • Kohtaan 18 selitys lennon päättämisestä: Esim. RMK/FPL CLOSING KUKSA EFRO.

Täydelliset suomenkieliset ohjeet löytyvät Finavian AIS-sivuilta osoitteesta https://ais.fi/C/flightplan/fplohjeet ja toivottavasti englanninkieliset ohjeet päivittyvät myös vastaavasti lähiaikoina.

Vuoden ensimmäinen Oulun ilmailijoiden ilta Jumprussa

Vuoden ensimmäinen Oulun ilmailijoiden ilta pidetään Ravintola Kaarlenholvissa lauantaina 4.2. klo 19-22! Illan aikana kuullaan ajankohtaisia kuulumisia Oulun seudun eri ilmailutahoilta, pohjoissuomalaista ilmailua koskettavista asioista ja kuullostellaan myös alkavan kauden tapahtumakalentereita. Siinä ohessa tärkeänä on toisiin ilmailijoihin tutustuminen ja jutustelu leppoisissa tunnelmissa. Ideoita illan puheenaiheiksi voi laitella osoitteeseen mkiuttu(A)gmail.com).
Tänä vuonna yksi tärkeä merkkipaalu on oululaisen harrasteilmailun 90-vuotisjuhlavuosi. On tullut kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun Oulun ilmapuolustusyhdistys perustettiin. Sotien jälkeen ilmapuolustusyhdistykset lakkautettiin ja pääosa niiden omaisuudesta, konekalustoa myöten, lahjoitettiin perustettaville ilmailukerhoille.
TERVETULOA!
 Jumpru

The pilots view of the Gripen fighter – Gripen lentäjän silmin

Lapin Lennoston Killan Oulun osasto yhteistyössä Ilmailumuseoyhdistys ry:n kanssa  järjesti 26.1.2017 Oulun Kaupungin kirjaston Pakkala-salissa puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saabin sekä Gripen -hävittäjän esittelyn, jossa Saabin edustajat kertoivat Gripen-hävittäjän kehitystyöstä, ominaisuuksista ja siitä mitä Gripen tarjoaa Suomen ilmavoimille Hornet-hävittäjien seuraajan valintaan tähtäävässä hankkeessa.

20170126_175903Suomen ilmavoimilla on meneillään selvitystyö uusien hävittäjäkoneiden hankinnasta, missä on tarkoitus korvata nyt käytössä olevat Boeing Hornet F/A-18 hävittäjät uudemmilla koneilla. Selvitystyöryhmä on tähän mennessä päätynyt väliraportissaan lähettää tarjouspyynnöt 5 eri valmistajalle, joiden kalustosta on tarkoitus valita sopivin uusi konetyyppi Suomen ilmavoimien hävittäjäksi. Yhtenä konevaihtoehtona tässä joukossa on ruotsalainen hävittäjä Saab JAS 39E Gripen.

Pakkala-sali oli lähes täynnä sotilasilmailusta ja Suomen hävittäjävalinnasta kiinnostuneita henkilöitä.

EasyVFR 3.94 on nyt ladattavissa! – 1 vuoden lisenssi ilmaiseksi lento-oppilaille!

FirstSoloPocketFMS-tiimi haluaa toivottaa kaikille ilmailijoille kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle. He myös halusivat toteuttaa muutamia uudenvuoden lupauksistaan muun muassa julkaisemalla päivityksen EasyVFR:n.

Asia mikä puhuttaa kaikkia ilmailun harrastajia on lentämisen kustannukset. PocketFMS-tiimi ja Suomen Moottorilentäjien Liitto haluaa kannustaa ilmailuharrastustaan aloittavia lento-oppilaita tarjoamalla 150 euron arvoisen EasyVFR FFM-lisenssin ilmaiseksi lento-oppilaan ensimmäisestä yksinlennosta vuodeksi eteenpäin!

Näin helposti saat 1. vuoden ilmaisen EasyVFR FFM (Frequent Flyer Membership) lisenssin:

 1. Lähetä meille sähköpostilla itsestäsi kuva päiväyksellä varustettuna ensimmäisen yksinlentosi jälkeen
 2. Lataa EasyVFR tablettiisi tai puhelimeesi käyttöjärjestelmän sovelluskaupan sivulta
 3. Näppäile saamasi rekisteröintikoodi EasyVFR-sovellukseen
 4. Aloita tutustuminen EasyVFR:n monipuolisiin ominaisuuksiin!

PS. Ota kuva yhdessä lennonopettajasi kanssa niin hän saa 34% alennuksen EasyVFR FFM-lisenssistä, jonka hinta sovelluskaupassa on 150 €, joten hän saa sen 99€ hintaan.


SMLL:n jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat EasyVFR lähes täydellisen FFM-lisenssin* vain 35 € hintaan 12 kuukauden ajaksi! (*Rajoitettu yhteen käyttöjärjestelmään lisenssikauden aikana)


Säännöt ja edellytykset 1. vuoden ilmaisen EasyVFR FFM-lisenssin saamiseksi:

 1. Vain lupakirjattomat lento-oppilaat ovat oikeutettuja saamaan EasyVFR FFM-lisenssin 12 kuukauden kuluessa ensimmäisestä yksinlennosta
 2. PocketFMS-säätiöllä on oikeus jakaa hakijan ensimmäiseen yksinlentoon liittyvä kuva PocketFMS:n Facebook-sivulla, joten muista pukeutuminen : )
 3. PocketFMS pidättää oikeuden pyytää lisätietoja lento-oppilaasta ja ensimmäisestä yksinlennosta tai evätä lisenssin saamisen mikäli on syytä epäillä väärinkäyttöä tai petosta.

Turvallisia lentoja!

PocketFMS-tiimi

Suomen Moottorilentäjien Liitto


Suomen Moottorilentäjien Liitto antaa tukea kaikille jäsenilleen EasyVFR:n käytössä. Jos sinulla tulee kysyttävää, ota yhteys Esa Harjuun.


 

Tule mukaan Kaamospäiville 21.1.2017 Haaparantaan!

Tämän vuoden Kaamospäivät pidetään Asplöven/ICA-areenalla kivenheiton päässä Suomen rajasta, tarkempi osoite on Marielundsvägen 3, 95336 Haparanda. Tilaisuus järjestetään 21.1.2017 alkaen klo 10:00 ja päättyen 17:00. Iltaohjelma alkaa kuppilatiiman ja päivällisen merkeissä klo 18:00 jatkuen iltamyöhään.

Kaamospäivä on ilmailukerhojen ilmailijoille järjestämä tapahtuma. Ohjelmaa suunniteltaessa on ensisijaisesti ajateltu ilmailuyhdistysten avainhenkilöitä ja jäseniä. Tilaisuus on avoin kaikille ilmailusta kiinnostuneille.

Päiväohjelma 10:00 – 17:00

– Sotilasilmailun lentoturvallisuus
Kapteeni Tommi Naapanki, Ilmavoimat, lentoturvallisuusyksikkö

– Koulutusorganisaatiovaatimusten (DTO) muutokset
Johtava asiantuntija Helena Pietilä, Trafi

– Ei-kaupallisen hyppylentotoiminnan muutokset
Johtava asiantuntija Helena Pietilä, Trafi

– Kevytlounas

– Huoltotoiminta-asetuksen uudistus
Ylitarkastaja Jukka Parviainen, Trafi

– Kemi-Tornion lentoaseman tilanne ja lähitulevaisuus
Kemi-Tornion lentoaseman päällikkö Joni Nojonen,  Finavia

– SIL strategia ja kärkihankkeet – koulutus ja edunvalvonta
Hallituksen jäsen Ari Hulkkonen, Suomen ilmailuliitto

– Suomen Moottorilentäjien Liiton toiminta
Esa Harju, Suomen Moottorilentäjien Liitto

Iltaohjelma 18:00 –

– Päivällinen

– Experimental rakentaminen –  Cozy Mk4 väliraportti
Ilmailija Pasi Pietarila

– Kerhojen kuulumiset

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen kaamospaivat(a)moottorilentajat.com.

Päiväohjelman hinta on 20€ sisältäen kevytlounaan ja illalliskortti: 25€ sisältäen päivällisen ja ruokajuoman

Tapahtuma järjestetään ilmailijoille varatussa tilassa, jossa anniskeluoikeudet. Liput päivä- ja iltaohjelmaan voi lunastaa erikseen. Puolisot ja perheenjäsenet tervetulleita.

Tervetuloa!

Järjestää: Pohjolan moottorilentäjät – Perämeren ilmailuyhdistys – Kemin laskuvarjokerho
Yhteistyössä: Mainostalo Teippari Oy


Tilaisuudessa esitetty aineisto on ladattavissa täältä ja täältä.


 

Vanhemmat artikkelit «

» Uudet artikkelit