Uusi ohje vesiliikennelain vaikutuksista vesilentämiseen

Traficom, Vesilentokerho ry ja Suomen vesi- ja suksilentoyhdistys ry ovat yhteistyössä laatineet tiedotteen, jossa selvennetään 1.6.2020 voimaan tulleen vesiliikennelain soveltamista vesilentotoimintaan. Lähtökohtaisesti myös vesilentokone on laissa määritelty vesikulkuneuvo, johon vesiliikennelakia sovelletaan. Tämä kuitenkin koskee vain vesilentokoneen liikkumista vedessä, lukuun ottamatta lentoonlähtöä ja laskua.

Tarkemmat tiedot ovat nähtävissä Traficomin sivuilla.

KARTTAPAKETTITARJOUS – UUDET OFMA-ILMAILUKARTAT ERIKOISHINTAAN 65 €!

Ilmatilamuutosten seurauksena kaikki 1:500 000 -ilmailukartat on uusittava voimaantulopäivällä 22.4.2021. Suomen Moottorilentäjien Liitto yhdessä Openflightmaps-organisaation kanssa ylläpitää Suomen OFMA-ilmailukarttoja.

Voit tilata uuden karttapaketin SMLL:ltä liiton sihteeriltä. Tutustu karttoihin täällä ennen tilausta! Huomaa, että kartat toimitetaan kokonaisina karttalehtinä rullalla putkessa.

Openflightmaps-karttapaketin hinta on seuraava:

Karttalehdet, 7 kplHinta tilaajalle Oulussa
Helsinki East
Helsinki West
Ivalo
Kuopio
Oulu
Rovaniemi
Vaasa
     


65,00 €

Posti- ja pakkausmateriaalikulut lisätään hintaan, 10,- €/lähetys. Kartat voidaan luovuttaa tilaajalle myös SMLL:n toimistolla Kauppiaantie 5, 90440 Oulunsalo.

Karttoja ei myydä muuten kuin koko pakettina. Voit myös itse tulostaa haluamasi karttalehden osan omalla tulostimellasi täällä.

Tiedote lentäjille: Yleisiä poikkeusmenettelyjä kelpuutusten ja koulutusten voimassaolojen pidentämiseksi ei jatketa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom teki vuonna 2020 koronaviruspandemiasta johtuen päätöksiä, joilla mahdollistettiin lentäjien luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten, kielitaitomerkintöjen, opettajakelpuutusten, tarkastuslentäjän valtuutusten sekä tiettyjen lento-operaattorikoulutusten ja -tarkastusten voimassaolon jatko kevennetyillä menettelyillä. Yllä mainittua yleistä poikkeusmenettelyä ei enää jatketa. Yksittäisillä henkilöillä on kuitenkin edelleen mahdollisuus hakea EASA-asetuksen 71 artiklan mukaista poikkeusmenettelyä.

Poikkeus voidaan myöntää kiireellisten ja ennalta arvaamattomien olosuhteiden vallitessa tai kiireellisten operatiivisten tarpeiden vuoksi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • näitä olosuhteita tai tarpeita ei ole mahdollista käsitellä riittävällä tavalla sovellettavien vaatimusten mukaisesti
 • turvallisuus, ympäristönsuojelu sekä sovellettavien keskeisten vaatimusten täyttyminen on varmistettu, tarvittaessa riskinlievennystoimenpiteillä
 • jäsenvaltio on mahdollisimman pitkälle lieventänyt poikkeusten myöntämisestä aiheutuvia mahdollisia markkinavääristymiä
 • poikkeusten soveltamisala ja kesto ovat rajoitettuja siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä, ja sitä sovelletaan syrjimättömällä tavalla.

Yksityiskohdat ja muut tiedot Traficomin sivuilla.

Lentoon! 2021 yleis- ja harrasteilmailun turvallisuuswebinaari 10.4.2021

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuuswebinaarin tavoitteena on koota yhteen aktiivisimmat ilmailunharrastajat ja levittää lentoturvallisuussanomaa kaikille ilmatilan käyttäjille.

Lentoon! -seminaarit ovat osa harrasteilmailun turvallisuustyön toimintamallia. Traficom, Finavia, Fintraffic-ANS, Ilmatieteen laitos, Suomen Ilmailuliitto ja Suomen Moottorilentäjien Liitto ovat järjestäneet Lentoon! -lentoturvallisuusseminaareja yhteistyössä jo vuodesta 2015 alkaen.

Tämän vuoden järjestelyistä vastaa Traficom. Tilaisuus järjestetään webinaarina lauantaina 10.4.2021 klo 9 – 16. Tämä vuonna teemana on “Takaisin taivaalle”.

Ohjelma on seuraava:

 • klo 9 Avaus ja webinaarijärjestelyt, Jani Hottola, Traficom
 • klo 9.10 Tervetuloa, Jari Pöntinen, Traficom
 • klo 9.20 Ajankohtaista, Jani Hottola, Traficom
 • klo 10.20-10.30 Tauko
 • klo 10.30 Kerho-SMS Mari Lehtonen Suomen Ilmailuliitto, SIL
 • klo 11-12 Lounas
 • klo 12 Takaisin taivaalle Vesa Lappeteläinen, Suomen Moottorilentäjien Liitto, SMLL
 • klo 13 Ajankohtaista lentosäässä, Terhi Nikkanen, Ilmatieteenlaitos
 • klo 13.30 FIS-palvelu Suomessa, IFR-lentäminen valvomattomassa ja lennonjohdon terveiset eri yksiköistä, Salla Hermalahti ja Jani Pietilä, Fintraffic ANS
 • klo 14-14.15 Tauko
 • klo 14.15 Olosuhderaportoinnin kv. muutokset 12.8.2021 alkaen, Heikki Heinijoki Finavia
 • klo 14.45 Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne, Jukka Hovi, Traficom
 • klo 15.45-16 Päätös

HALLITUKSEN PUUTUTTAVA HELSINKI-MALMIN TILANTEESEEN

Suomen hallituksen on sovittava välittömästi Helsinki-Malmin lentokentän jatkoajasta Helsingin kaupungin kanssa ja annettava Liikenne- ja viestintäministeriölle tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa pääkaupunkiseudulle uusi lentokenttä korvaamaan Helsinki-Malmin lentopaikan kaikki toiminnot.

Malmin lentopaikan Lex Malmi -kansalaisaloite keräsi 56 067 suomalaisen allekirjoitukset. Kansalaisaloitteeseen käsittelyn yhteydessä eduskunta antoi huhtikuussa 2018 hallitukselle seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Helsinki-Malmin lentopaikan korvaamiseksi tähtääviä toimenpiteitä ei ole ollut toistaiseksi lainkaan. Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto vahvistettiin tarkastusvaliokunnassa 13.10.2020.

LEX MALMI ON TOTEUTTAMATTA

Hallitus ei ole toistaiseksi ryhtynyt eduskunnan edellyttämiin toimenpiteisiin Helsinki-Malmin korvaavan lentopaikan suunnittelemiseksi ja perustamiseksi. Liikenne- ja viestintävaliokunta on todennut, että eduskunnan Lex Malmi -lausumassa esitettyjä toimenpiteitä ei ole toteutettu ja lausuma pitää säilyttää voimassa.

Lausuman mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

MALMI ENTISTÄ MERKITYKSELLISEMPI

Suomen pääkaupunkiseutu ilman pienlentokenttää olisi eurooppalaisten metropolien joukossa selkeän takapajuinen poikkeus. Metropolialueelle ei olisi käytännössä mahdollista saapua kevyemmällä lentokalustolla vapaalla aikataululla, vaikka tällainen lentoliikenne on kasvavan sähköisen, digitaalisen, miehittämättömän ilmaliikenteen ja liikelentotoiminnan painopistealue. Suomi aikoo sulkea pääkaupunkiseudun kakkoslentokentän, juuri kun ilmaliikenne on uusiutumassa sähköiseksi, digitaaliseksi ja miehittämättömäksi lähivuosina.

Suomen Moottorilentäjien Liitto vaatii, että Helsinki-Malmin korvaavan lentopaikan suunnittelu pääkaupunkiseudun tuntumasta on aloitettava välittömästi sähköisen, digitaalisen ja innovatiivisen yleisilmailun koekenttänä julkisen ja yksityisen sektorin tiiviinä yhteistyönä.

Oulussa 05.04.2021

Suomen Moottorilentäjien Liitto – AOPA Finland

Lentoon! 2021 yleis- ja harrasteilmailun turvallisuuswebinaari 10.4.2021

Tämän vuoden järjestelyistä vastaa Traficom. Tilaisuus järjestetään webinaarina lauantaina 10.4.2021 klo 9 – 16. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Tämä vuonna teemana on “Takaisin taivaalle” ja ohjelmassa on mm.

Takaisin taivaalle
Säädösmuutokset
Ajankohtaista lentosäässä
Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne
Kerho-SMS
FIS-palvelu Suomessa

Ilmoittaudu tapahtumaan (Ulkoinen linkki) viimeistään 8.4.2021.

Lisätietoja: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tilaisuudet/lentoon-2021-yleis-ja-harrasteilmailun-turvallisuuswebinaari-1042021
erityisasiantuntija Jani Hottola, jani.hottola(a)traficom.fi

GAMA-IAOPA European General Aviation Survey 2021 -tutkimus

https://survey.sogosurvey.com/Survey1.aspx?k=SsQVTTWQsRsPsPsP&lang=0

Olet tervetullut osallistumaan GAMA-IAOPA European General Aviation Survey 2021 -tutkimukseen.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni harraste- ja yleisilmailija, myös sinut, olitpa sitten lentokoneen omistaja ja/tai lentäjä.

EASAn 31 jäsenvaltion sekä Yhdistyneen Kuningaskunnan lentokoneiden omistajilta ja lentäjiltä pyydetään tässä kyselyssä tietoja, jotta voidaan antaa tarkkoja ja edustavia arvioita harraste- ja yleisilmaillun tilasta ja tarpeista Euroopassa. Saaduilla tiedoilla voidaan tukea harraste- ja yleisilmailun turvallisuutta ja taloudellista merkitystä.

Yksittäiset vastaukset ovat luottamuksellisia, eikä niitä jaeta yleisölle tai sääntelyviranomaisille, eikä niitä käytetä markkinointiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin.

Osallistu kyselyyn jo tänään tämän linkin kautta!

Toukokuun Flight Training -digiversio on ilmestynyt!

Tilaa nyt jäsenetuhintaan AOPA Pilot -lehti niin saat Flight Training -julkaisun elektronisen version 6 kuukauden tilausjakson samaan hintaan!

Lentäjät pyrkivät aina pitämään ilmailuosaamisensa ja -tietonsa ajan tasalla. Flight Training -julkaisun kautta saat vihjeet ja vinkit niin lentotekniikan kuin avioniikan tehokkaaseen hyödyntämiseen kokeneilta lentäjiltä.

Flight Training -julkaisu on tarkoitettu aloittelijoille, lennonopettajille ja muille ikuisille ilmailun harrastajille. Tilaan oma julkaisusi jäsenetuhintaan täällä!

Tervetuloa yleis- ja harrasteilmailun edunvalvonnan piiriin!

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry toimii kaikkien ilmailulupakirjanhaltijoiden sekä yleis- ja harrasteilmailun edunvalvojana. Suomen Moottorilentäjien Liiton tarkoituksena on toimia johtavana valtakunnallisena yleishyödyllisenä ilmailun etujärjestönä edistäen Suomen yleis- ja harrasteilmailua sekä toimia valtakunnallisena keskusjärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto edistää ja kehittää Suomen harraste- ja yleisilmailua valvomalla siviili-ilmailun etuja yhteiskunnassa tiivillä viranomaisyhteistyöllä.

Suomessa on maa-alueilla jokamiehen oikeus, jolla jokaisen kansalaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään.

Suomen ilmatila on samanlainen osa suomalaista luontoa kuin maa- ja vesialueetkin, joten molempiin kohteisiin tulee olla yhtäläinen pääsyoikeus. SMLL tekee jatkuvasti edunvalvontatyötä edistäen ilmailun toimintaympäristön toimintamahdollisuuksia ja kaikkien yleis- ja harrasteilmailijoiden pääsyä kaikille yhteiseen Suomen valtion ilmatilaan.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. on perustettu marraskuussa 2011. Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. on maailmanlaajuisen IAOPA:n, International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations, ja Euroopan alueella toimivan IAOPA Europe’n jäsenjärjestö. IAOPA:n 84 kansallista jäsenjärjestöä ovat voittoa tavoittelemattomia, valtiovallasta riippumattomia itsenäisiä harraste- ja yleisilmailun edunvalvontaorganisaatioita. Toimintaa ei siis rahoiteta verovaroin vaan ainoastaan jäsenmaksutuloilla ja lahjoitusvaroilla.

Tervetuloa aktiivisen ja riippumattoman yleis- ja harrasteilmailujärjestön jäseneksi! Tutustu jäsenetuihimme ja toimintaamme!

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus

https://www.facebook.com/AOPAFinland/

Lentoon! 2021 -seminaari lentokelejä ja kesää odotellessa

Viime viikkojen kelit ovat saaneet monet lupakirjanhaltijat tähyämään taivaalle. Kannattaa kuitenkin hetkeksi pysähtyä suunnittelemaan kauden aloitusta omalta kohdalta vaikkapa seuraavalla tarkastuslistalla;

 • Ilma-aluksen käyttöönotto lentotauon jälkeen
  • Ilma-aluksen lentokelpoisuuden voimassaolo
  • Ilma-aluksen huollot: vuosihuolto, 50h, 100h ja 200h huollot;
   • Kalenteriaikaan perustuvat huoltokohteet
   • Käyntiaikaan perustuvat huoltokohteet
   • Lentokelpoisuusmääräyksiin perustuvat huoltokohteet
   • Huoltosuosituksiin perustuvat huoltokohteet
 • Lupakirjanhaltijan oikeudet, kelpoisuudet ja pätevyydet;
  • Viimeaikainen kokemus – lennonopettajan lausunto tarvittaessa ja käsikirjakertaus/kuulustelu
  • kertauskoululentojen tarve
  • tyyppikelpuutuksen voimassaolo – uusinta tarkastuslennolla tai koululennolla
  • lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo – uusinta

Mikäli tunnet vähänkään epävarmuutta palata takaisin taivaalle kuten tämän artikkelin kirjoittaja, kertaa käyttämäsi ilma-aluksen lentokäsikirja, ota yhteys lennonopettajaasi ja suorita käsikirjakuulustelu ennen ensimmäistä koululentoa lennonopettajasi kanssa.

Muistathan myös ilmoittautua ja osallistua Lentoon! 2021 -webinaariin lauantaina 10.4.2021. Ilmoittaumisohjeet ja tarkempia tietoja julkaistaan ensi viikon alussa tällä sivulla ja mm. Twitterissä.

Lämpimämpiä lentokelejä odotellessa kannattaa myös vilkaista lähes kymmenen vuoden takaisen AOPA Sveitsin lentoretken kuvia Ivalon kentältä. Parempia kuvia kuin alla löytyy yllä olevan tekstin linkin takaa. Kiitoksia vinkistä Juhalle!

Ivalon pousarilla elokuussa 2012