Ilmatilan joustavaa hallintaa koskeva ASM-toimintakäsikirjaa päivitetty

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja sotilasilmailun viranomaisyksikkö ovat päivittäneet ilmatilan hallintaa koskevan ASM (Airspace Management) -toimintakäsikirjan.

ASM-toimintakäsikirja määrittelee, miten ilmatilaa käytetään Suomessa. Kirjassa kuvatuilla käytännöillä pyritään varmistamaan ilmatilan turvallinen, tehokas ja joustava käyttö sekä takaamaan toiminnan läpinäkyvyys.

ASM-toimintakäsikirjassa kuvatut periaatteet koskevat kaikkia ilmatilan käyttäjiä, eivät pelkästään ilmailun lupakirjan haltioita. Kirjasta selviää mm. käytännöt, millä ilmatilan käyttöä voidaan rajoittaa tarvittaessa esim. erinäisten tapahtumien, kuten hätärakettien ammuntaharjoitusten tai suurtapahtumien poikkeuksellisen vilkkaan liikenteen turvaamiseksi.

Uusi versio sekä sen liitteet 1, 2, 3 ja 4 tulevat voimaan 22.8.2013 ja se korvaa aikaisemman, 20.5.2011 hyväksytyn käsikirjan.

Lähde