USA:n lentokoulut ovat huolissaan uusista EASA-vaatimuksista

Euro American School of Aviation, lentokoulu, joka sijaitsee Ormond Beachin maakuntakentällä Floridassa, suljettiin äskettäin kun se menetti EASA-toimilupansa. Toimiluvan menetys johtui lähteen mukaan koulun kyvyttömyydestä mukautua uusiin EASA:n asettamiin turvallisuusstandardeihini. USA:ssa on yhdeksän muuta lentokoulutusorganisaatiota, joilla on EASA-toimilupa ja jotkut näistä ovat myös huolissaan ensi vuonna voimaan tulevista EASA-vaatimuksista.
Lähde: Aviation eBrief

Suomessa on sovellettu 8.4.2013 alkaen komission asetusta EU N:o 1178/2011 täydennettynä komission asetuksella 290/2012. Koulutusorganisaatioilla, jotka jatkavat toimintaansa JAR-hyväksyntänsä mukaisesti, on 8.4.2014 saakka aikaa saattaa organisaationsa hallintojärjestelmä, koulutusohjelmat, menettelyt sekä käsikirjat vastaamaan asetusten EU N:o1178/2011, 290/2012 sekä niihin liittyvien AMC sekä GM-materiaalien vaatimuksia.

Kouluttajat, jotka antavat koulutusta yksityislentäjän lupakirjaa varten, saavat jatkaa toimintaa nykyisellään 8.4.2015 saakka. Edellä mainitusta ajankohdasta alkaen, heihin sovelletaan myös osan ORA vaatimuksia. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kyseisten organisaatioiden on toimitettava osan ORA.ATO mukainen hakemus Liikenteen turvallisuusvirastoon koulutusorganisaation (ATO) hyväksymiseksi. Näiltä organisaatioilta vaaditaan myös toiminta-, koulutuskäsikirjat, sekä hallintojärjestelmä mukaan lukien turvallisuuden hallintojärjestelmä (SMS) ja toiminto, jolla valvotaan, että organisaatio täyttää asiaankuuluvat vaatimukset (compliance monitoring). Hallintojärjestelmän osalta nämä kouluttajat kuuluvat ”yksinkertaisiin” (non-complex) organisaatioihin.
Lähde: Trafin tiedote 30.1.2013