Lausuntopyyntö ilmailun kielitaitovaatimuksia koskevista määräysluonnoksista

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksista. Tarkoituksena on uudistaa Ilmailuhallinnon aikana 19.11.2007 annetut ilmailun kielitaitovaatimuksia koskevat ilmailumääräykset.

Ilmailun kielitaitovaatimuksia koskevat ilmailumääräykset;

-PEL M2-91 Kielitaitokokeita järjestävät organisaatiot, kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset
-PEL M2-92 Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus ja siihen liittyvät kielitaitovaatimukset
-PEL M2-93 Kansallisten vaatimusten mukainen rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus

on tarkoitus päivittää nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi sekä korjata määräyksissä havaitut puutteet.