SMLL – AOPA Finland ajaa digitalisaatiota harraste- ja yleisilmailuun

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan, miten digitalisaatioon nojaavaa ilmailua ja siihen perustuvia uudenlaisia liikkumisen palveluita voidaan kehittää. Digi-ilmailun työryhmässä Suomen Moottorilentäjien Liittoa – AOPA Finland’ia edustaa JP Kinos.

Maamme yleisilmailulle tärkeä verkosto, n. 60 lentopaikkaa/-kenttää ja 25 helikopterikenttää lentoasemat mukaan luettuna ovat alle 45 minuutin ajomatkan etäisyydellä noin 99%:lle Suomen väestöstä.

Gateway-ajattelussa on tilaa vain yhdelle suurelle kansainväliselle lentoasemalle, jolle kotimaan rajalliset sisäiset liikennevirrat ohjataan. Halpalentoyritykset ylläpitävät toimintaa niin kauan kuin rajakustannukseen yltävää asiakaskuntaa riittää elleivät kunnat ja kaupungit tarjoa omaehtoista tukea tai rahoitusta reittilentoliikenteelle. Muutamat kaupungit ovat ottaneet vastuulleen reittilentoliikenteen tukemisen ja ylläpidon, mutta on selvää,  ettei kuntien ja kaupunkien rahoituspohja ole kestävä ilman keskisuuren  ja/tai suuren teollisuuden ja yritystoiminnan luomaa asiakaspohjaa ja kysyntää.

Perinteiseen reittilentotoiminnan vaatimukset ovat huomattavasti suurempia investointeja vaativia kuin yleisilmailuun perustuva ansiolentotoiminta ja lentotyö, joilla voitaisiin oikein kohdistetuilla ja ajoitetuilla investoinneilla vahvistaa alueiden toimintakykyä ja elinvoimaisuutta sekä aluerakennetta saavutettavuuden ohella.


Digi-ilmailulla tarkoitetaan tässä yhteydessä vakiintunutta reittiliikennettä haastavaa ilmailua. Se kattaa digitaalisen tiedon hyödyntämiseen perustuvan lentokoulutuksen, yleis- ja harrasteilmailun, droonien lennättämisen, valvonta- ja pelastustoiminnan, ambulanssilennot, maa- ja metsätalouskäytön, lentotaksitoiminnan sekä uudenlaiset kuljetus- ja liikkumispalvelut.

Digi-ilmailun työryhmän puheenjohtaja on yksikön johtaja Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmässä ovat FinnHEMSin lisäksi mukana Finavia Oyj, Lappeenrannan kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Mikkelin kaupunki, RPAS Finland ry, Seinäjoen kaupunki, Suomen Ilmailuliitto ry, Suomen Moottorilentäjien liitto ry, Teknologiateollisuus ry ja Traffic Management Finland Group Oy sekä sisäministeriö ja puolustusministeriö.

Työryhmän työ alkaa heti ja sen toimikausi päättyy 30.9.2020.