Vuoden Lentäjä -kunniakirjat Anssi Rekulalle ja Ari Toloselle

Koelennolle lähteneen ATOL LSA 650-lentokoneen kuomu aukesi pian lentoonlähdön jälkeen tiistaina 3.7.2018. Lentäjät yrittivät ensin ratkaista ongelmaa hidastamalla nopeutta ja samalla vetäen kuomua kiinni, mutta eivät onnistuneet yrityksessä.

Pakkolaskun tehneet lentäjät selvisivät laskusta ehjin nahoin, mutta maahantulon jälkeen kone syttyi palamaan, jolloin he saivat jonkin verran palovammoja. Lentokone tuhoutui täysin tulipalon seurauksena.

Koneen lentäjät, Ari Tolonen ja Anssi Rekula, ovat esimerkillisellä tavalla omakohtaiseen kokemukseen perustuen esittäneet loogisen ja analyyttisen selonteon lennosta ja erityisesti onnettomuuden syistä ja seurauksista eri ilmailutilaisuuksissa. Ari ja Anssi ovat näissä tilaisuuksissa korostaneet riittävän lennon valmistelun ja varustautumisen merkitystä pakkolaskusta selviytymisessä.

He ovat hyvän ilmailutavan mukaisesti välittäneet ja ilmaisseet kaiken lento-onnettomuudessa kokemansa ja oppimansa, jotta kaikki ilmailijat hyödyntäisivät heidän kokemuksensa vaarojen ja onnettomuuksien välttämiseksi. Molemmilla lentäjillä on edellä mainitun lisäksi vuosikymmenien kokemus ilmailusta erilaisilla ilma-aluksilla, joten tämän ns. hiljaisen tiedon saattaminen ilmailuyhteisön tietoon on tunnustuksen arvoinen asia.

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus teki päätöksen Vuoden Lentäjä 2018 -kunniakirjojen myöntämisestä Anssi Rekulalle ja Ari Toloselle 27.1.2019 pitämässään hallituksen kokouksessa.