C-STAN muutos tulossa!

 

Dominic Roland (EASA) kirjoitti EASA:n GA-yhteisössä mielenkiintoisen jutun, josta lainaus alla:

Within the next month, EASA will be releasing an update to CS-STAN Standard Changes and Standard Repairs. If everything goes well, the update should include CS-SC005a, which will authorise aircraft maintenance engineers to connect GNSS position sources to an ADS-B capable transponder to enable ADS-B OUT.
Three configurations will be permissible under this standard change:
Configuration 1
certified transponder + certified GNSS
conforms to AMC 20-24 but with (E)TSO-C166b unit for ADS-B OUT
reports SIL = 3 and SDA = 2
Configuration 2
certified transponder + ADS-B OUT + TABS GNSS[1]
reports SIL = 1 and SDA = 1
Configuration 3
certified transponder + ADS-B OUT + uncertified GNSS
reports SIL = 0 and SDA = 0 (for airborne traffic awareness only)
This SC is not suitable for the release to service of the aircraft by the Pilot-owner, it must be performed by a licensed aircraft maintenance engineer. However, the engineer does not have to apply for a Minor modification, which significantly reduces costs and saves time.

Tuo kolmoskohta tarkoittaa, että minkä tahansa GPS-laitteen voi kytkeä ADS-B OUT-transponderiin tai transponderin ja erillisen ADS-B OUT’n kanssa F-huolto-organisaation toimesta ilman muutoshyväksyntää.

GPS voi olla soveltuvalla väylällä varustettu navigaattori  tai jopa Raspberry Pi PilotAware-softalla ja tarvikeosilla.

Suomen Moottorilentäjien Liitto esitti lausunnossaaan Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiaan Suomessa 2018 – 2030,  että harraste- ja yleisilmailun kustannusten minimoimiseksi kommunikaatioteknologioiden kehityksen myötä kaikki digitalisaation mahdollisuudet tulee käyttää hyödyksi.

Vesiputousmalleihin perustuva laitekehitys ja laitehyväksynnät tulee korvata hyväksymällä ketterän kehityksen menetelmillä kehitetyt vaatimusten mukaiset laitteet suunnittelijan vaatimustenmukaisuusilmoituksella.

Näiden menetelmien tuloksena uusien laitteiden kustannustaso on vain 1-10 % ETSO ja TSO-laitteiden kokonaiskustannuksista. Laitteiden kehityksen, hankinnan ja asennuksen aikajänne on minimaalinen verrattuna ETSO- ja TSO-laitteisiin.