Päivityksiä lentosuunnitelman laatimisohjeeseen

Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeisiin on tullut päivitys 17AUG17, joka koskee lentosuunnitelmalomakkeen kohdan 19 (lisätietoja) merkitsemistä. Täydellisenä esitetyn lentosuunnitelman kohdan 19 LISÄTIETOJA ei viestitetä ilman eri pyyntöä paitsi silloin, kun AIS/ARO/ATS-elimen (=ATS-elin, johon lentosuunnitelma on jätetty) aukioloaika ei kata FPL:ssä ilmoitettua lentoaikaa määräkentälle jatkettuna yhdellä tunnilla (1HR; esim. FPL-lentoaika 2HR + 1HR).

ATS-elimen, jolle lentosuunnitelma on esitetty, tulee lähettää täydentävä lentosuunnitelma (SPL) sitä pyytäville ATS-elimille. SPL-sanoma joudutaan lähettämään yleensä silloin, kun ilma-alus on joutunut vaaratilanteeseen, radioyhteyden katkeamisen tms. syyn takia.

Toiminta-aika

Merkitse kohtaan

 • E/ Polttoainemäärän mukainen toiminta-aika neljällä numerolla (tunnit ja minuutit)

Henkilöluku

Merkitse kohtaan

 • P/ Ilma-aluksessa olevien henkilöiden kokonaislukumäärä (miehistö ja matkustajat) ao. ATS-elimen niin vaatiessa. Mikäli tämä lukumäärä ei ole tiedossa lentosuunnitelmaa laadittaessa, merkitse TBN (To Be Notified – ilmoitetaan erikseen).
Hätä – ja pelastusvarusteet
 • R/ Merkitse:
  • U – mikäli UHF-taajuus 243.000 MHZ on käytettävissä
  • V – mikäli VHF-taajuus 121.500 MHZ on käytettävissä (tällä ei tarkoiteta kohdan 10 mukaista kiinteään radiovarustukseen kuuluvaa taajuutta)
  • E – mikäli ilma-aluksessa on hätälähetin (ELBA/ELT/PLB)
 • S/ Jätä kaikki kohdat tyhjiksi, mikäli ilma-aluksessa ei ole pelastusvarusteita. Mikäli ilma-aluksessa on pelastusvarusteet, merkitse:
  • P – mikäli ilma-aluksessa on pelastusvarusteet arktisia olosuhteita varten
  • D – mikäli ilma-aluksessa on pelastusvarusteet aavikko-olosuhteita varten
  • M – mikäli ilma-aluksessa on meripelastusvarusteet
  • J – mikäli ilma-aluksessa on pelastusvarusteet viidakko-olosuhteita varten
 • J/ Jätä kaikki kohdat tyhjiksi, mikäli ilma-aluksessa ei ole pelastusliivejä. Mikäli
  ilma-aluksessa on pelastusliivit, merkitse:
  • L – mikäli pelastusliivit on varustettu valoilla
  • F – mikäli pelastusliivit on käsitelty heijastavalla aineella
  • U/V tai molemmat (kuten kohdassa R/) ilmaisemaan pelastusliivien radiolaitteet
 • D/ Jätä kohdat D ja C tyhjiksi, mikäli ilma-aluksessa ei ole pelastuslauttoja. Mikäli ilma-aluksessa on pelastuslautat, merkitse kohta D ja lisää ao. kohtaan seuraavat merkinnät:
  • LUKUMÄÄRÄ: merkitse pelastuslauttojen lukumäärä
  • KANTAVUUS: merkitse kokonaishenkilömäärä, jonka ilma-aluksessa olevat pelastuslautat pystyvät kantamaan
  • C – merkitse C, mikäli pelastuslautat ovat katettuja
  • VÄRI – merkitse ilma-aluksessa olevien pelastuslauttojen väri
Ilma-aluksen väri ja merkinnät
 • A/ Merkitse ilma-aluksen väri ja sen huomattavat merkinnät
Lisämerkintöjä
 • N/ Merkitse muut ilma-aluksessa olevat pelastusvälineet tai muut ilmoitettuja pelastusvälineitä koskevat lisätiedot.
 • Huom. Ilmoita tässä kohdassa myös ilma-aluksen pyrotekniset laitteet ja välineet (mm. airbagit, rakettipelastusvarjot).
Ilma-aluksen päällikkö
 • C/ Merkitse ilma-aluksen päällikön nimi
Laatija ja hyväksymismerkinnät
 • a) Merkitse lentosuunnitelman laatineen yksikön, liikennöitsijäntai henkilön nimi.
 • b) Lentosuunnitelman vastaanottanut/hyväksynyt AIS/ARO/ATS-yksikkö merkitsee vastaanotto- ja hyväksymismerkintänsä ao. kohtaan.

Tarkemmin Lentosuunnitelmalomakkeen täyttöohjeen muutokset ja Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet

ANS Finland