EU-rahoitusta ei myönnetty 833-radioille

Olemme saaneet virallisen tiedon päätöksestä, ettei rahoitushakemusta 833-radioiden hankinta-avustukseen ole hyväksytty. Syy hakemuksen hylkäämiseen on se, ettei haetun avustuksen siirtäminen kolmannelle osapuolelle, lentokoneiden omistajille, ole mahdollista EU:n sääntöjen mukaan. Tätä asiaa vielä selvitetään avustuksen myöntävän tahon kanssa sillä Komission virallista ilmoitusta hakemuksen hylkäämisestä ei ole vielä saatu.

Kaikki projektin organisointiin osallistuneet henkilöt ja järjestöt ovat äärimmäisen pettyneitä siihen, ettei harraste- ja yleisilmailulle täysin tarpeeton kustannuserää voida kompensoida haetulla avustuksella.

Kaikesta huolimatta olemme kiitollisia kaikille avustushakemukseen rekisteröityneille tahoille, sillä kaikkien teidän tuellanne tämä ylikansallinen AOPA-yhteistyöhanke toteutui vaikka lopullinen tavoite jäi saavuttamatta.

Olemme erittäin kiitollisia siitä, että 19 eurooppalaista valtiota, Suomi mukaanlukien, tukivat tätä hakemusta. Lisäksi yli 3000 ilma-aluksen omistajaa rekisteröivät yli 5000 lentokonetta hakemukseen, jonka lisäksi yli 250 lentokenttää hakeutui avustushakemukseen mukaan.

Pidämme kaikki rekisteröityneet hakijat ajantasalla mikäli asiassa tapahtuu muutoksia päätöksen suhteen.