EASA käynnisti yleis- ja harrasteilmailua koskevan tutkimuksen

easa_logo_smallTammikuussa 2015 Euroopan komission Liikenteen ja liikkuvuuden pääosasto (DG MOVE) tilasi COWI- ja Integra-konsulttiyhtiöiltä tutkimuksen yleis- ja harrasteilmailutoiminnasta Euroopassa, jotta unionin hallinnossa voidaan paremmin ymmärtää nykyistä yleis- ja harrasteilmailun tilannetta sekä parantaa ja edistää sen toimintaa. Tämä tutkimus on linjassa GA Roadmapin kanssa, joka on EASAn toimesta käynnissä.

Jotta EU-hallinnossa ymmärrettäisiin tämänkin ilmailusektorin tarpeet, tutkimukseen liittyvä tiedonkeruu toteutetaan verkon välityksellä. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman paljon yksittäisiä yleis- ja harrasteilmailijoita ja lisäksi eurooppalaisten ja kansallisten ilmailujärjestöjen tuella tavoittaa mahdollisimman suuri joukko ilmailijoita. EASA odottaa, että kansalliset järjestöt ja organisaatiot välittävät tiedon tästä tutkimuksesta ja kyselystä jäsenilleen, jotta kaikki arvokas tieto yleis- ja harrasteilmailusta saadaan koottua tämän kyselyn avulla.

Tiedonkeruussa tärkeimmät tavoitteet ovat tästä syystä seuraavat:

  • Kehittää yleisilmailuun kevyempiä, yksinkertaisempia ja parempia sääntöjä, jotka perustuvat todelliseen tietoon. Yleisilmailun etenemissuunnitelman päätoimet ja välietapit löytyvät TÄÄLTÄ
  • Tunnistaa turvallisuusriskit ja ongelma-alueet.
  • Tukea ja seurata yleisilmailuyhteisön kasvua ja kestävyyttä.

Linkki kyselyyn on tässä. Vastausaikaa on jatkettu 20.9.2015 asti.