Ehdotus yhteisistä säännöistä miehittämättömien ilma‑alusten käytöstä Euroopassa

Euroopan komissio on pyytänyt EASAa laatimaan miehittämättömiä ilma‑aluksia koskevat eurooppalaiset säännöt. Miehittämättömien ilma‑alusten määritelmä on laaja, sillä se kattaa kaikki kauko‑ohjatut ja autonomiset ilma‑alukset aina pienistä harrastetarkoituksiin käytetyistä kuluttajalaitteista suuriin pitkän matkan ilma‑aluksiin, joita käytetään turvallisuustarkoituksiin tai muissa kriittisissä operaatioissa. Tämän vuoksi miehittämättömiä ilma‑aluksia valmistava teollisuus on monimuotoista, innovatiivista ja kansainvälistä. Sillä on valtavat kasvumahdollisuudet ja työpaikkojen luomismahdollisuudet. Samalla on varmistettava kehityksen turvallisuus ja ympäristöystävällisyys sekä huomioitava kansalaisten turvallisuutta, yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevat huolenaiheet. Nämä kaksi seikkaa etusijalla EASA ehdottaa nykyisiin ilmailusääntöihin muutoksia, joissa huomioidaan miehittämättömien ilma‑alusten uusin kehitys (A‑NPA: ilmoitus sääntöjen muutosehdotuksesta). Yhteenveto A-NPA:sta on tämän linkin takana.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on julkaissut 31.7.2015 periaate-ehdotuksen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevan säädöksen laadinnan pohjaksi. Ehdotusta on nyt mahdollisuus kommentoida ja siihen on annettu jatkoaikaa neljä päivää. Mahdolliset kommentit A-NPA:han pyydetään toimittamaan viimeistään 29.9.2015 suoraan EASAlle. Tarkemmat ohjeet kommentointiin löytyvät A-NPA:n kohdasta 1.3.