Tiedosta toimenpiteisiin -projekti

Keväällä 2015 päättyi Trafin vetämä 2-vuotinen Riskiperusteinen vaikuttaminen – Tiedosta toimenpiteisiin – tutkimusprojekti (”TITO”), jossa kehitettiin riskienarvioinnin menetelmiä sekä toimintamalleja riskiperusteiseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Tutkimuksen lopputulokset on tarkoitettu hyödynnettäväksi sekä Trafissa että liikenteen sidosryhmille.

Projektissa on luotu menetelmiä kaikkiin kolmeen turvallisuushallinnan vaiheeseen: turvallisuustiedon keräämiseen, sen analysoimiseen sekä parantavien toimenpiteiden määrittämiseen. Projektin piirissä ovat kaikki neljä liikennemuotoa, ja riskeinä huomioidaan paitsi henkilövahingot myös ympäristö- ja aineelliset vahingot. Projektin tavoitteena oli luoda Trafille menetelmät, joiden avulla se voi hoitaa rooliaan riskiperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että resurssit pyritään kohdistamaan niin, että niiden vaikuttavuus Suomen liikennejärjestelmään maksimoituu ja turvallisuutta tuetaan optimoidusti. Kaksivuotisen tutkimusvaiheen kaikki tulokset ovat julkisia ja vapaasti hyödynnettävissä. Tarkoitus onkin, että projekti hyödyttää konkreettisesti myös Trafin sidosryhmiä.

Linkki Trafin tiedotteeseen.