SMLL antanut STT:lle näkemyksensä viime päivien uutisointiin

Alla on uutinen siten kuin se STT:lle lähetettiin, toimituksen modauksen tuloksena se oli mediassa hieman erilainen. vrt. julkaisu Kalevassa

27.11.2012 vapaa julkaistavaksi

Suomen Moottorilentäjien Liitto kertoo onnettomuuksille uuden näkökulman

Harrasteilmailun onnettomuuksien ja ilmatilaloukkauksien määrästä on viimepäivinä ollut useita otsikoita tiedotusvälineissä.

Uutisissa on moitittu harrasteilmailijoiden koulutusta ja asenteita, mutta ne eivät ole ainoat syyt onnettomuuksiin. Erittäin tärkeä syy onnettomuuksiin ja ilmatilaloukkauksiin on ilmailijoiden lentokokemuksen jatkuva väheneminen, joka johtuu lähinnä kustannusten nousemisesta. Erityisesti yleisilmailun lentotuntimäärät ovat tippuneet ja toisaalta juuri he tekevät määrällisesti eniten ilmatilaloukkauksia, nämä asiat voidaan havaita myös Trafin julkaisemista tilastoista. SMLL on ollut kesän ja syksyn aikana yhteydessä Trafiin sekä ministeriöihin kustannusten vaikutuksesta lentoturvallisuuteen ja tuonut selkeästi esille mm. ilmatilaloukkausten ja onnettomuuksien määrän lisääntymisen lentokokemuksen vähentymisen seurauksena.

Kustannustaso on viimevuosina noussut merkittävästi mm. polttoaineen verotusmuutoksen, viranomaismaksujen sekä lentoasemaoperaattorin palvelumaksujen korotuksien myötä. Olemme olleet vaatimassa yleis- ja harrasteilmailun huomioon ottamista kehitteillä olevaan lentoliikennestrategiaan, jossa selkeästi määriteltäisiin periaatteet, joilla harraste ja yleisilmailu saadaan pysymään kaikille osapuolille turvallisena ja järkevänä liikennemuotona.

Harraste- ja yleisilmailun tilannetta voisi hyvin verrata autoiluun. Ajokoulutuksen ja ajokortin saaminen on tietysti perusehto autoilulle. Jos autoilija ajaa vuosittain vain muutamia tunteja, huonoihin olosuhteisiin tai poikkeukselliseen tilanteeseen meneminen aiheuttaa vakavaa vaaraa. Jos autoilijan asenne on pielessä, on onnettomuusriski erittäin suuri. Nämä 2 viimeisintä vaikuttavat merkittävästi turvallisuustasoon koko ajokortin omistamisen ajan ja SMLL panostaa ilmailussa vastaaviin seikkoihin sekä myös kertauskoulutuksen toimivuuteen. Ilmailussa asenteet ovat pääosin hyvin kohdallaan, mutta valitettavasti myös poikkeuksia on havaittu, sen sijaan kokemuksen puute on sangen yleistä ja tilanne vain pahenee.

Taustaa Suomen Moottorilentäjien Liitosta

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL) perustettiin reilu vuosi sitten ja sen jäseninä on moottorin voimalla kulkevien ilma-alusten kuten lentokoneiden, ultrakeveiden, moottoripurjekoneiden, helikopterien, autogyrojen lentäjiä ja omistajia, yksityisiä ja yhdistyksiä. SMLL on kansainvälisen IAOPA:n jäsen, tämä tuo sille lähes puolen miljoonan ilmailijan taustan 70 eri maassa ja hyvän kanavan mm. Euroopan lentoturvallisuusvirastoon EASA:an sekä hyvän näkemyksen muiden maiden ilmailutilanteesta.
SMLL:n perustamiselle oli monia syitä, jotka kaikki ovat tavalla tai toisella kytköksissä moottorilentämisen turvallisuuteen. SMLL on sitoutumaton organisaatio ja toimii ainakin toistaiseksi ilman palkattua henkilökuntaa, tehtäviin valitut henkilöt tietävät kokemuksensa kautta mistä puhuvat.

Erkki Pulkkinen

Suomen Moottorilentäjien Liitto