Lentoasemien yleisilmailijoiden kausikorttikonsepti uudistuu – Finavian asiakastiedote 27.11.2012

Lentoasemien yleisilmailijoiden kausikorttikonsepti uudistuu

Finavia uudistaa lentoasemiensa kausikorttihinnoittelua ja tarjoaa tulevaisuudessa sopivan kausikortin erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Uudistus on osa jatkuvaa palvelun kehitystä, jolla halutaan edistää eri asiakasryhmien erilaisten palvelutarpeiden huomioimista.

Kausikorttikonseptia koskevat muutokset tullaan toteuttamaan vuoden 2013 aikana. Uudistuksen toteuttamisesta tiedotetaan asiakasryhmille hyvissä ajoin ennen muutoksia. Koska kausikorttikonseptia uudistetaan ensi vuonna, koko vuoden 2013 kattava vuosikortti poistuu valikoimasta. Sen sijaan Finavia tarjoaa ensi vuodelle yleisilmailuasiakkailleen kuuden kuukauden kausikortin, jonka veroton hinta on puolet vuoden 2012 vuosikortista. Finavia pyrkii minimoimaan väliaikaisesta muutoksesta asiakkaille aiheutuvia vaikutuksia ja tarjoaa lisäksi kolmen, kahden ja yhden kuukauden kausikortit samaan verottomaan hintaan kuin vuonna 2012. Lopulliseen hintaan vaikuttaa arvonlisäverokanta.

Vuoden 2013 kausikortit tulevat myyntiin heti ja niiden voimassaoloaika alkaa aikaisintaan 1.1.2013 ja päättyy viimeistään 30.6.2013. Lisätietoa kausikorttihinnoista saa Finavian verkkosivuilta osoitteesta http://www.finavia.fi/C/lomakkeet-kausikortit/kausikortti

Selkeämpi kausikorttikonsepti
Kausikorttihinnoittelu on suunniteltu tukemaan yksityis- ja harrasteilmailua kattaen lentoaseman perusinfrastruktuurin, kiitotien ja lentoasema-alueen käyttöoikeuden sekä lentoaseman käyttämiseen liittyvät palvelumaksut. Finavian tavoitteena on mahdollistaa yleisilmailua myös tulevaisuudessa sekä panostaa yritysluonteisen lentotoiminnan palvelujen kehittämiseen.

Lisätiedot:
johtaja Mari Nurminen, Finavia Oyj, puh. 040 5681315
johtaja Joni Sundelin, Finavia Oyj, puh. 0400 272 995

Finavia huolehtii Suomessa 25 lentoasemasta sekä koko maan kattavasta lennonvarmistusjärjestelmästä. Lentoliikenteelle tarjoamiensa palveluiden avulla Finavia luo edellytykset sujuville ja kustannustehokkaille lentoyhteyksille. Vuonna 2011 liikevaihtomme oli 364 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskentelee 3000 henkilöä.