Lausuntopyyntö: ilmailun kielitaitomääräykset PEL M2-92 ja PEL M2-93

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoja lentäjien, lennonjohtajien ja lennontiedottajien kielitaitovaatimuksia koskevista määräysluonnoksista PEL M2-92, Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi ja PEL M2-93, Kansallisten vaatimusten mukainen rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus.

Uuteen määräykseen PEL M2-92 on yhdistetty aiemmat määräykset PEL M2-91 ja PEL M2-92 siten, että kaikki kielitaidon arviointia ja kielitaitotarkastajia koskevat vaatimukset sisältyvät nyt samaan määräykseen. Määräysten sanamuotoon on samalla tehty useita selvennyksiä ja tarkennuksia.

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksista 9.12.2016 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään kommentteja määräysluonnoksista sekä erityisesti kielitaitokokeen sisällöstä ja tarkoituksenmukaisuudesta 2.12.2016 mennessä.