IAOPA Europe julkaisi NCC-toimintakäsikirjamallit pienille ja keskisuurille organisaatioille

IAOPA Europe on julkaissut toimintakäsikirjamallit NCC-operaattoreille uuden EASA OPS:n tullessa voimaan tänään. NCC Light -toimintakäsikirjamallin tavoitteena on täyttää kaikki EASA OPS:n osien NCC ja ORO vaatimukset kaikilta olennaisilta osiltaan soveltuen hyvin pienen operaattorin lentotoiminnan tarpeisiin.

Käyttämällä mahdollisuuksien mukaan linkkejä ja viittauksia EASA-määräyskokoelmaan käsikirjamallin sivumäärä saatiin supistettua 20 sivuun. Eniten muuttuvaa organisaatiokohtaista sisältöä on toimintakäsikirjan ”Operators Reference” -kappaleessa käsikirjamallin alussa. Toimintakäsikirjamallin pitäisi kuitenkin helpottaa varsinaisen käsikirjan laatimista myös pienen operaattorin tarpeisiin.

Tätä toimintakäsikirjamallia ei kuitenkaan ole hyväksytty EASAn tai minkään maan ilmailuviranomaisen toimesta, joten se tarjotaan sitoumuksetta kaikkien organisaatioiden käyttöön ilman hyväksyntätakuuta. Toimintakäsikirjamalleihin voit tutustua IAOPA Europe’n verkkosivuilla osoitteessa http://www.iaopa.eu/.
IAOPA