UK CAA julkisti tulevat muutokset PPL(A)-lupakirjan haltijoiden lääketieteellisiin kelpoisuusvaatimuksiin

Iso-Britannian ilmailuhallinto, UK CAA, ilmoitti 9.5.2016, että lääketieteelliset vaatimukset joidenkin yksityilentäjän lupakirjanhaltijoiden osalta tulevat muuttumaan ylimmän tason periaatteiden mukaiseksi harraste- ja yleisilmailun sääntelyssä. Nämä muutokset eivät tule koskemaan ammatti- tai lentonäytöslentäjien kelpoisuusvaatimuksiin. Julkisen kuulemisen jälkeen 96% vastanneista kannatti UK CAA:n tekemiä ehdotuksia, jotka johtavat sekä kustannusten ja ajan säästöön yleis- tai ilmailulääkärin vastaanottokäynnin ja laboratoriokokeiden poistuessa.

Muutoksen toteutuessa myöhemmin tänä vuonna lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset yksityislentäjän lupakirjan haltijalla tulevat olemaan samat kuin tavallisen ajokortin haltijalla. Menettely on yksinkertainen, sillä lupakirjanhaltijan tulee täyttää lomake UK CAA:n verkkosivuilla, jossa lentäjä vakuuttaa, että hän täyttävät tavallisen ajokortin saamiseksi asetetut lääketieteelliset edellytykset. Alle 70-vuotiaiden lentäjien täytyy antaa tämä vakuutus kerran ja lentäjän täyttäessä yli 70 vuotta, hänen tulee vahvistaa ilmoitus kolmen vuoden välein.

Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan loppukesästä 2016 uuden valmisteilla oleva ilmailumääräys julkaistaan sisältäen nämä sekä muut merkittävät muutokset koskien harraste- ja yleisilmailua.

Tarkemmin asiasta UK CAA:n tiedotteessa.