Esittelylentojen kriteerit – nyt voit vaikuttaa!

Elokuussa voimaan tuleva lentotoiminta-asetus antaa lentokoulutusorganisaatioille ja lentokerhoille mahdollisuuden harjoittaa maksua vastaan mm. esittelylentoja, laskuvarjohyppyjä ja purjelentokoneiden hinausta ilman erillistä kaupalliseen toimintaan vaadittavaa toimilupaa. Lennot saavat kuitenkin olla vain pieni osa toimintaa. Trafi toivoo toimijoilta näkemyksiä tällaisen toiminnan marginaalisuuden määrittelemisestä.

EU:n komission lentotoiminta-asetuksen (965/2012) ei-kaupallista lentotoimintaa koskevat vaatimukset tulevat voimaan 25.8.2016. Uusissa vaatimuksissa (Part-NCO ja Part-NCC) lentokoulutusorganisaatioille ja lentokerhoille annetaan mahdollisuus harjoittaa maksua tai muuta korvausta vastaan esittelylentoja, laskuvarjohyppyjä, purjelentokoneiden hinaustoimintaa tai taitolentoa ilman erillistä kaupalliseen toimintaan vaadittavaa toimilupaa. Tällaiset lennot saavat kuitenkin olla vain pieni osa toimintaa (marginal activity).

Trafi toivoo toimijoilta näkemyksiä seuraavista asetukseen liittyvistä kysymyksistä;
*Ovatko asetuksen ohjemateriaalin määritelmät marginaalisuuden osalt riittävät?
*Tulisiko Suomessa määritellä omia kansallisia kriteerejä asian määrittelemiseksi?
*Jos pitäisi, niin millaisia lisäkriteerejä tulisi määritellä ja miksi?

Lentojen tulee siis olla vain pieni osa toimintaa (marginal activity). EASAn ohjemateriaalissa termin soveltamista ohjeistetaan seuraavasti:

Ilmausta ”pieni osa organisaation toimintaa” (marginal activity) on tulkittava niin, että kyseinen toiminta muodostaa vain hyvin vähäisen osan organisaation toiminnasta kokonaisuutena. Tällaista toimintaa voidaan harjoittaa pääasiassa organisaation itsensä mainostamiseksi tai uusien oppilaiden tai jäsenten hankkimiseksi.
Jos organisaation tarkoituksena on tarjota näitä lentoja osana tavanomaista liiketoimintaansa, ”pienen osan” edellytykset eivät täyty. Jos lennot järjestetään yksinomaan tulojen tuottamiseksi organisaatiolle, niiden ei myöskään katsota olevan ”pieni osa organisaation toimintaa”.
(käännös alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä GM2 Artikla 6.4a(c) Poikkeukset, Pieni osa organisaation toimintaa)

Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus halutessaan antaa tarkempia kriteerejä EASAn antamien kriteerien lisäksi. Voit kertoa oman mielipiteesi Trafin sivuilla olevalla lomakkeella.