Kouluttajan tekemät lupakirjamerkinnät SEP- tai TMG–luokkakelpuutusten jatkamiseksi

Trafi julkaisi jo huhtikuussa erityisvaltuutuksen kaikille FI(A) tai CRI(A)–kelpuutusten haltijoille tekemään merkintöjä hakijan lupakirjaan Komission asetuksen (EU)2015/445 kohdan FCL.945 mukaisesti. SEP- tai TMG–luokkakelpuutuksen jatkamiseksi kouluttajan on oltava suorittanut hakijalle koululennon FCL.740.A kohdan b kohdan 1) ii) alakohdan mukaisesti. Ennen kelpuutuksen jatkamista hakijan lupakirjaan, kouluttajan on tarkastettava, että hakija täyttää kaikki FCL.740.A kohdan b kohdan 1 ii) alakohdan vaatimukset.

Edellä mainitun kohdan lentokokemusvaatimusten mukaan hakijan on oltava suorittanut kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana 12 tuntia lentoaikaa kyseisellä luokalla, mukaan lukien

  • 6 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä
  • 12 lentoonlähtöä ja laskua, ja
  • Vähintään yhden tunnin kestävä koululento lennonopettajan (FI) tailuokkakelpuutuskouluttajan (CRI) kanssa.
Jos hakijalla on sekä SEP(Land)- että SEP(Sea)-luokkakelpuutukset, hän voi täyttää edellä mainitut vaatimukset kummassa tahansa luokassa tai niiden yhdistelmässä ja täyttää vaatimukset samalla kertaa kumpaakin luokkakelpuutusta varten. Kummassakin luokassa on suoritettava vähintään yksi tunti vaaditusta ajasta ilma-aluksen päällikkönä ja kuusi vaadituista 12 lentoonlähdöstä ja laskusta. Kun kouluttaja on varmistunut siitä, että hakija täyttää edellä mainitut vaatimukset, kouluttaja jatkaa SEP- tai TMG–luokkakelpuutuksen hakijan lupakirjan taakse. JAR- ja kansalliseen lupakirjaan liittyvää SEP(Land)/TMG– liitettä ei käytetä.
Kouluttajan on täytettävä ”koululennon lausuntolomake luokkakelpuutuksen (SE piston) ja/tai (TMG) voimassaolon jatkamiseksi” sekä annettava alkuperäinen allekirjoitettu lausuntolomake hakijalle. Kouluttajan tulee toimittaa kopio lausunnosta Liikenteen turvallisuusvirastolle sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)trafi.fi tai postilla osoitteeseen ”Liikenteenturvallisuusvirasto, PL320, 00101 Helsinki. Kouluttajan tulee myös säilyttää itsellään kopio lausuntolomakkeesta 36 kuukautta. Linkki Trafin tiedotteeseen on täällä.