Pätevyysperusteinen (CBIR) ja matkalento-osuuden (EIR) mittarilentokelpuutus

Tiedossamme ei ole vielä millä aikataululla Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi, pystyy myöntämään pätevyysperusteisen osista koostuvan (Competency-Based Instrument Ratings, CBIR) ja matkalento-osuuden (En-route Instrument Ratings, EIR) mittarilentokelpuutuksia, jotka on otettu käyttöön Komission Asetuksella (EU) N:o 245/2014 viimeisimmässä muutoksessa asetukseen (EU) N:o 1178/2011.

Ennen kuin Trafi ja muut Euroopan Lentoturvallisuusviraston (EASA) jäsenvaltioiden ilmailuviranomaiset voivat alkaa antaa kyseisiä kelpuutuksia, on useita avoimia asioita ratkaistavana. Osa FCL muun muassa edellyttää, että hakijoiden, joilla ei ole nykyisen muotoista EASA:n ulkopuolisen jäsenvaltion myöntämää mittarilentokelpuutusta (IR), on osoitettava myönnettäviä oikeuksia, pätevyysperusteisen osista koostuvan (CBIR) mittarikelpuutuksen, vastaava teoriatiedon taso FCL.615 kohdan b kohdassa mainituissa oppiaineissa.

Mittarilentokelpuutuksen (IR) ja matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) teoriavaatimukset ovat erilaisia. Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) ja pätevyysperusteisen osista koostuvan (CBIR) teoriavaatimukset ovat suppeammat varsinaisen mittarilentokelpuutuksen (IR) teoriavaatimuksiin. EASA on ilmoittanut julkaisevansa EIR- ja CBIR-kelpuutuksiin vaaditut tiedot kansallisille viranomaisille aikaisintaan syyskuussa 2014. Tämän vuoksi kansalliset viranomaiset eivät pysty myöntämään kyseisiä kelpuutuksia ennen kuin kaikki tarvittavat ja vaaditut tiedot ovat sovellettavissa.