Liikenteen turvallisuusviraston tiedote FAA –lupakirjan haltijoille

Liikenteen turvallisuusviraston tiedote FAA –lupakirjan haltijoille

Euroopan komission asetuksen 1178/2011 soveltaminen aloitettiin Suomessa 8.4.2013 ja tämän seurauksena lupakirjan haltijoiden lupakirjanumerot muuttuivat asetuksen määräämään muotoon (FI.FCL.XXXXX). Yhdysvaltain ilmailuviranomaiselta saadun tiedon mukaan lupakirjanumeron muutos aiheuttaa ristiriidan niiden lentäjien osalta, joille on myönnetty FAA –lupakirja JAR –lupakirjan perusteella, ja joiden FAA –lupakirjassa viitataan JAR -lupakirjan numeroon, joka on myönnetty ennen asetuksen 1178/2011 soveltamista (muotoa FI.XXXXX). USAn lainsäädännön mukaan FAA lupakirja, joka on myönnetty JAR lupakirjan perusteella ja joka ei teknisesti enää EASA muunnon jälkeen ole voimassa, johtaa siihen, että FAA lupakirjakaan ei ole voimassa. Jotta USAn ulkopuolella asuvan lupakirjanhaltijan ei tarvitsisi henkilökohtaisesti käydä hakemassa uutta lupakirjaa FAAlta, niitä henkilöitä, joille Liikenteen turvallisuusvirasto on myönmyöntänyt EASA –lupakirjan ja joilla ilmenee kyseinen lupakirjan numeroita koskeva ristiriita FAA- ja EASA -lupakirjojen välillä, pyydetään ottamaan yhteyttä Liikenteen Turvallisuusviraston Lupakirjat –yksikköön sähköpostitse (lupakirjat@trafi.fi) ja ilmoittamaan seuraavat tiedot:

1. Lupakirjanhaltijan nimi
2. JAR –lupakirjan numero sekä EASA –lupakirjan numero
3. FAA –lupakirjan numero
4. Lupakirjanhaltijan sähköpostiosoite, johon FAA voi tarvittaessa ottaa yhteyttä
5. Kopio passin sivusta, jossa on hakijan valokuva sekä henkilötiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa tiedot FAA:lle lupakirjan uudelleenkirjoitusta varten.

Lisätietoja:
Lupakirjat –yksikkö p. 029 534 6312 (arkisin 9-11)
Tutustu myös asiakirjaan: ”Administrative Process for the Reissuance of FAA Pilot Certificates” osoitteessa http://www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluvat/lentajat . Asiakirjasta löytyvät tarkemmat ohjeet hallinnollisista menettelyistä, jota FAA edellyttää noudatettavan.

Heikki Mikkola

Yksikönpäällikkö, Lupakirjat -yksikkö