Ilmailumääräykset SEC M1-1 ja PEL M3-4 on julkaistu

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut 20. ja 21.12.2012 ilmailumääräykset SEC M1-1 ja PEL M3-4, joilla muutetaan tähän asti voimassa olleita määräyksiä. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2013 alkaen.