Liikenne – ja viestintävirasto Traficom:n lausuntopyyntö ilmatilan rakenteiden ja käytön toimivuudesta

Suomen Moottorilentäjien Liitto on osallistunut Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan (High Level airspace policy Body, HLB) toimintaan viime vuosien aikana. Ilmatilan hallinnan seminaarissa 27.9.2018 SMLL piti kaksi esitystä; toisen ilmatilan käyttäjän kokemuksista ja tarpeista sekä toisen suuren suosion saavuttaneen EasyVFR-sovelluksen ominaisuuksista.

Kansallisen ilmatilapolitiikan mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto Traficom laatii vuosittain ilmatilan hallinnan neuvottelukunnalle katsauksen Suomen ilmatilan käytöstä, ilmatilarakenteesta, kapasiteetin hallinnasta, reittiverkostosta sekä ilmatilan joustavan käytön periaatteen edistämisestä.

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta arvioi ilmatilan hallinnan tavoitteiden toteutumista perustuen Traficomin vuosittain laatimaan katsaukseen. Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta antaa tarvittaessa suosituksia toimivaltaisille viranomaisille ja Ilmatilan hallintayksikölle toiminnan tehostamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

Katsauksen valmisteluun liittyen Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää perusteltuja kommentteja kaikilta ilmatilan käyttäjiltä, erityisesti harraste- ja yleisilmailijoilta, aiheeseen liittyen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse 8.2.2019 mennessä SMLL:n hallitukselle osoitteeseen hallitus(at)smll.fi.