Lausuntopyyntö ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiasta

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiasta.

Liikenteen turvallisuusvirasto on päivittämässä vuonna 2012 julkaisemaansa ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiaa. Euroopan Unioni on velvoittanut jäsenvaltionsa toteuttamaan Single European Sky (SES) asetuksissa kuvattuja toimintamalleja ilmaliikennepalvelun järjestämisessä. SES-asetuksen tavoitteena on Euroopan ilmaliikenteen kapasiteetin, turvallisuuden ja tehokkuuden lisääminen.

Trafi pyytää lausuntoja strategialuonnokseen 24.8.2018 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi sekä kopionsaajaksi mika.saalasti (a) trafi.fi, tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Strategialuonnos on ladattavissa tämän linkin takana. Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja määräysluonnoksesta, jotta liitto voi jättää jäsenkunnan näkemystä vastaavan lausunnon. Kommentit ja kannanotot voi lähettää hallitukselle osoitteeseen hallitus (a) smll.fi.