Ilmailijoiden sääilta

Ilmatieteen laitos järjesti Ilmailijoiden sääillan tiistaina 8.5.2018 toimitalossaan Helsingin Kumpulassa.

Tilaisuudessa esiteltiin laajasti Ilmatieteenlaitoksen palveluja ilmailun eri osa-alueille. Lentosäähavaintojärjestelmä ILMARIsta ja sen operatiivisesta käyttöönotosta runsaslukuinen yleisö sai selkeän kuvan heti tilaisuuden alussa.  ILMARI-järjestelmän kehitys on aloitettu vuonna 2013 ja sitä on testattu vuodesta 2015 alkaen rinnakkain
nykyjärjestelmän kanssa.

Säähän liittyviä erityisoloja käsiteltiin laajasti monien esimerkkien havainnollistamana sekä myös ilmiöiden syntymiseen vaikuttavia olosuhteita että kehitysprosesseja.

Low Level Forecast tullee lähitulevaisuudessa korvaamaan GAFOR-tekstiennusteet. LLF:ssä sääsuureet tullaan esittämään 2 tunnin aikajaksoissa sekä graafisena että tekstimuotoisena esityksenä. Ilmailijoiden käytössä LLF tullee olemaan syksyllä 2019.

Määräyspuolelta ajankohtaisina asioina käsiteltiin DTO-aikataulua, FCL-siirtymäaikoja, Ultra-MTOM-aikataulua, joista kaikista syntyi vilkas keskustelu.

Tilaisuuden lopuksi luotiin katsaus Ilmatieteen laitoksen organisaatioon, joka tuli voimaan vuoden alusta lähtien. Kuten Trafikin, myös Ilmatieteen laitos on Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) alainen valtion virasto.

Tilaisuuden materiaali on ladattavissa Ilmatieteen laitoksen sivuilla. Kiitoksia Ilmatieteen laitokselle ja erityisesti tilaisuuden järjestäjille ja esitelmöitsijöille.