Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne – www.liikennefakta.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tuottaa tilastoja neljästä eri liikennemuodosta, joiden katsausten lisäksi tilastotietoa löydät  osoitteesta https://www.liikennefakta.fi/liikennefakta

Mikä on liikennefakta.fi?

Liikennefakta.fi tarjoaa ajantasaista tietoa liikennejärjestelmästä. Liikennejärjestelmä koostuu kaikista liikennemuodoista käyttäjineen, toimijoineen, ja liikennevälineineen. Liikennejärjestelmä kattaa myös liikenteen ohjauksen ja hallinnan, liikennetiedon ja -palvelut, infrastruktuurin sekä näitä koskevat säädökset. Liikennefakta.fi toimii tietopankkina liikennejärjestelmän seurannalle, raportoinnille ja kehittämiselle.

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne

Vuosi 2017 oli yleis- ja harrasteilmailussa tason 1 mittareilla (onnettomuudet, onnettomuuksissa kuolleet ja vakavat vaaratilanteet) arvioituna hieman edellisvuotta heikompi. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna vuosi sujui turvallisuuden suhteen kuitenkin melko hyvin. Huomio kiinnittyy lähinnä yleisilmailun vakavien vaaratilanteiden määrään joka on nyt toista vuotta kasvussa. Kasvu saadaan toivottavasti katkaistua vuonna 2018.

Tason 2 mittareilla arvioituna huomionarvoista on yleisilmailussa negatiivisessa mielessä lisääntynyt läheltä piti-tilanteiden määrä ja positiivista taas kiitotiepoikkeamien ja ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden määrän vähentyminen.

Yleisilmailun toimijoiden ja viranomaisen aktiivinen yhteistyö ja toimenpiteet ovat osaltaan auttaneet tilanteen kehityksessä parempaan suuntaan, mutta tärkeimpänä tekijänä on yleis- tai harrasteilmailijan oma turvallisuuslähtöinen asenne ja toimintatapa. Turvallisuus tulee ansaita joka päivä uudestaan.

Lisää yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanteesta voit lukea täältä.